MUA CỔ PHẦN LÀ GÌ?

Mua cổ phần là gì

Mua cổ phần là gì hay quyền mua cổ phần là gì? là những thắc mắc rất dễ hiểu sai đối với các nhà đầu tư; đặc biệt là các nhà đầu tư mới trong quá trình tìm hiểu thị trường. Bài viết hôm nay hãy cùng Thịnh Vượng Tài chính tìm hiểu về những khái niệm này nhé!

Quyền mua cổ phần là gì?

 Quyền mua cổ phần là gì?
Quyền mua cổ phần là gì?

Là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung; nhằm bảo đảm cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phiếu mới theo những điều kiện đã được xác định.

Những điều kiện này thường là:

–     Tỷ lệ mua cổ phiếu mới so với số cổ phiếu đang nắm giữ

–     Giá mua ưu đãi (thường thấp hơn giá thị trường; hoặc giá phát hành cổ phiếu mới cho các chủ thể khác như nhân viên; hoặc đối tác chiến lược)

Cổ đông hiện hữu khi nhận được quyền mua cổ phần có thể thực hiện quyền để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty; hoặc bán quyền cho người khác để thu lợi.

Tham khảo thêm: CỔ PHẦN VÀ CỔ PHIẾU LÀ GÌ?

Đặc điểm của quyền mua cổ phần

Quyền mua cổ phần
Quyền mua cổ phần

Quyền mua cổ phần có các đặc điểm riêng biệt đó là: 

Giá chào bán thấp hơn mức giá hiện hành của cổ phiếu vào thời điểm quyền được phát hành; mỗi cổ phần đang lưu hành đi kèm với một quyền. Số lượng quyền cần thiết để mua 01 cổ phần mới thay đổi tùy theo đợt phát hành; qui định một thời hạn đăng ký mua nhất định (vài tuần)

Ví dụ: Công ty A có 10 triệu cổ phần đang lưu hành quyết định huy động thêm 12 tỷ VND; bằng cách phát hành thêm 1 triệu cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu; giá mỗi cổ phần phát hành là 12.000 VNĐ. 10 triệu quyền sẽ được phát hành tương ứng với 10 triệu cổ phần đó. Để mua một cổ phần mới thì cần có 10 quyền. Thị giá của cổ phiếu vào trước ngày chốt quyền phát hành là 20.000 VNĐ.

Sự khác nhau của chứng quyền và quyền mua cổ phần là gì?

 Sự khác nhau của chứng quyền và quyền mua cổ phần là gì?
Sự khác nhau của chứng quyền và quyền mua cổ phần là gì?

Chứng quyền là sản phẩm tài chính cho phép nhưng không bắt buộc nhà đầu tư phải mua bán chứng khoán cơ sở ở mức giá cố định; tại một thời điểm xác định nào đó trong tương lai. Hiểu đơn giản là chứng quyền là quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở; ở mức giá xác định ở hiện tại nhưng thực hiện tại một thời điểm trong tương lai.

Sự khác nhau giữa chứng quyền và quyền mua cổ phần ở các yếu tố sau:

Bản chất

Đầu tiên là về bản chất; chứng quyền là một công cụ dùng cho đăng ký và giao dịch; nó cho phép người nắm giữ nhận một lượng cổ phiếu cụ thể với mức giá và ngày đáo hạn. Đầu tư vào chứng quyền thể hiện sự kỳ vọng đối với chứng khoán cơ sở gắn với chứng quyền.

Còn quyền chọn mua cổ phần lại là việc trao một đặc quyền cho người sở hữu quyền được mua cổ phiếu; ở mức giá ưu đãi trong thời gian cụ thể. Quyền chọn mua cổ phần sẽ làm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong công ty; quyền lợi tăng cao hơn so với những nhà đầu tư khác. Có thể hiểu quyền chọn mua cổ phần chỉ là một hợp đồng phái sinh trong khi chứng quyền là một loại chứng khoán cơ sở.

Đối tượng giao dịch

Quyền mua cổ phần và chứng quyền
Quyền mua cổ phần và chứng quyền

Chứng quyền có thể giao dịch với công ty chứng khoán; hoặc trực tiếp giữa các nhà đầu tư với nhau; trong việc mua/ bán và thanh toán chứng quyền tại ngày đáo hạn. Quyền chọn mua cổ phần sẽ giao dịch trực tiếp giữa nhà đầu tư đang là cổ đông của công ty với công ty phát hành.

Thị trường giao dịch

Sự khác nhau tiếp theo là thị trường giao dịch; quyền mua cổ phần giao dịch trên thị trường thứ cấp và cụ thể là giao dịch phái sinh. Thị trường giao dịch có hạn chế là các nhà đầu tư muốn tham gia khó; không có cơ hội sở hữu cổ phiếu với giá tốt nhất.

Tuy nhiên, sau khi sở hữu những cổ phiếu mua được ở thời điểm sử dụng quyền mua cổ phần; nhà đầu tư có thể giao dịch nó trên thị trường với mức giá cao hơn để thu tiền lãi nhanh chóng.

Còn chứng quyền sẽ được giao dịch trên thị trường sơ cấp giữa công ty phát hành và nhà đầu tư. Hiện tại ở Việt Nam chưa có quy định việc phát hành chứng quyền bán; nên các nhà đầu tư vẫn không thể giao dịch nó trên thị trường. 

Đọc thêm: VÍ DỤ VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Tài sản giao dịch

Đối tượng giao dịch của quyền mua cổ phần chính là cổ phiếu của công ty cổ phần. Còn chứng quyền đa dạng hơn nó có thể giao dịch với tài sản là tiền tệ; cổ phiếu quốc tế,…

Các yêu cầu đối với các nhà đầu tư

Chứng quyền và quyền mua cổ phần
Chứng quyền và quyền mua cổ phần

Công ty chứng khoán là bên đứng ra chịu trách nhiệm về những quy định, điều khoản, giá,… cho chứng quyền. Còn đối với quyền mua cổ phần thì sở giao dịch phái sinh thiết kế chủ yếu.

Bên cạnh đó chứng quyền không yêu cầu ký quỹ; thì quyền mua cổ phần lại bắt buộc thực hiện ký quỹ trong vị thế bán quyền chọn mua cổ phần.

Trên đây là bài viết về Quyền mua cổ phần là gì?; và sự khác nhau của chứng quyền và quyền mua cổ phần. Hy vọng bạn đọc đã có những thông tin hữu ích về kênh đầu tư này; từ đó đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất nhé!

Bài viết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)
MUA CỔ PHẦN LÀ GÌ?

Trả lời

Chuyển lên trên