LỢI TỨC HIỆN TẠI VÀ LỢI TỨC ĐẾN HẠN

Trong đầu tư chứng khoán, mặc dù lợi tức hiện tại và lợi tức đến hạn (YTM) đều được sử dụng để tính lợi tức của trái phiếu. Tuy nhiên, mỗi phương pháp có một ứng dụng khác nhau – tùy thuộc vào mục tiêu cụ thể của nhà đầu tư. Để phân biệt giữa Lợi tức hiện tại và lợi tức đến hạn, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây! 

 Lợi tức hiện tại và lợi tức đến hạn
Lợi tức hiện tại và lợi tức đến hạn

Tìm hiểu về lợi tức hiện tại và lợi tức đến hạn 

Lợi tức được hiểu là những khoản tiền lãi thu được khi đầu tư kinh doanh, hoặc gửi tiết kiệm ngân hàng. Và trên các lĩnh vực khác nhau, lợi tức sẽ có các tên gọi khác nhau. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về lợi tức của trái phiếu để phân biệt giữa lợi tức hiện tại và lợi tức đến hạn. 

Khi một trái phiếu được phát hành, các tổ chức phát hành sẽ xác định thời hạn, mệnh giá, mức độ rủi ro và lợi tức. Một trái chủ điển hình (tức là người cho vay) sẽ được hưởng lãi suất từ người vay. Khoản lãi này được gọi là “lợi tức”. Người cho vay nhận lợi tức từ trái phiếu tùy thuộc vào thời gian đáo hạn và lãi suất phổ biến trên thị trường.   

Lợi tức hiện tại là gì? 

Lợi tức hiện tại của trái phiếu là gì? 
Lợi tức hiện tại là gì? 

Lợi tức hiện tại là lãi suất mà các tổ chức phát hành trả cho trái chủ tại thời điểm hiện tại. Về cơ bản, lợi tức hiện tại là trái phiếu có sẵn ở thời điểm hiện tại. Thước đo này biểu thị giá trị thị trường hiện tại của một trái phiếu. Cụ thể hơn chính là mệnh giá thực tế hay giá trị danh nghĩa của trái phiếu.  

Hay nói cách khác, lợi suất hiện tại chính là khoản lợi nhuận của nhà đầu tư kỳ vọng kiếm được sau khi đầu tư khi chủ sở hữu đã mua một trái phiếu cụ thể. 

Mặc dù không được công bố là lợi tức hiện tại, nhưng nếu một người giữ trái phiếu cho đến khi đáo hạn và nhận được lợi tức thực tế cho khoản đầu tư đã thực hiện, thì lợi tức hiện tại được cho là có thước đo tốt hơn lợi suất danh nghĩa. Bởi vì nó đo lường tỷ suất sinh lợi liên quan đến giá hiện tại gần đây của một trái phiếu cụ thể. 

Hãy xem thêm: Lợi tức hiện tại của một trái phiếu

Lợi tức đến hạn là gì? 

Lợi tức đến hạn là gì? 
Lợi tức đến hạn là gì? 

Lợi tức khi đáo hạn (hay còn gọi là lợi tức đến ngày đáo hạn) trong tiếng Anh là Yield to Maturity (YTM). Đây là lợi tức khi một trái phiếu cụ thể đến kỳ đáo hạn. Lợi tức khi đáo hạn cũng thường được gọi là tỷ suất sinh lợi mà một người sẽ nhận được khi trái phiếu đến hạn. Lợi tức đến hạn thường được giả định là tỷ suất sinh lợi liên quan đến trái phiếu. Năng suất này được xác định bằng cách sử dụng nhiều yếu tố quan trọng khác nhau. 

Như vậy, về cơ bản có thể thấy sự khác biệt giữa lợi tức đến ngày đáo hạn và lợi tức hiện tại chính là thời điểm nhận lợi tức. Lợi tức hiện tại của một trái phiếu mà tỷ lệ đầu tư thực hiện trên cơ sở hàng năm, bao gồm việc trả cổ tức và tiền lãi. Ngược lại, lợi tức khi đáo hạn là tổng lợi tức được dự đoán trên một trái phiếu khi trái phiếu này được giữ cho đến khi nó đến hạn. 

Có thể bạn chưa biết: Lợi suất trái phiếu

So sánh lợi tức hiện tại và lợi tức đến hạn 

So sánh lợi tức hiện tại và lợi tức đến hạn
So sánh lợi tức hiện tại và lợi tức đến hạn

Để có cái nhìn khách quan hơn giữa lợi tức hiện tại và lợi tức đến ngày đáo hạn, mời các bạn cùng tham khảo bảng so sánh dưới đây: 

Các chỉ tiêu so sánh Lợi tức đến hạn Lợi tức hiện tại 
Chức năng  Đánh giá lợi tức đầu tư vào trái phiếu cho đến ngày trái phiếu đáo hạn. Ước tính và dự báo mối quan hệ giữa giá trị hiện tại của trái phiếu và lãi suất do trái phiếu tạo ra hàng năm. 
Tỷ lệ chiết khấu Tỷ  lệ lợi tức trên kỳ hạn thanh toán sẽ cao hơn khi một trái phiếu được mua với giá chiết khấu mà một người nhận được. Tỷ suất lợi tức hiện tại sẽ tương đối thấp khi một người mua trái phiếu với chiết khấu. 
Tỷ lệ phí bảo hiểm Lợi  tức đối với lãi suất đáo hạn sẽ thấp khi một khoản phí bảo hiểm nhất định được trả cho một trái phiếu. Tỷ lệ lợi tức hiện tại sẽ cao hơn khi một khoản phí bảo hiểm nhất định được trả cho một trái phiếu.  
Rủi ro Lợi tức đến hạn có tính đến rủi ro tái đầu tư.  Lợi tức hiện tại không thực sự tính đến rủi ro tái đầu tư. 
Tầm ảnh hưởng Năng suất của sự trưởng thành có tầm ảnh hưởng sâu rộng và được sử dụng rộng rãi. Năng suất hiện tại không có tác động sâu rộng. 
Bảng so sánh lợi tức hiện tại và lợi tức đến hạn 
Lợi tức hiện tại và lợi tức đáo hạn có những ưu thế riêng biệt
Lợi tức hiện tại và lợi tức đáo hạn có những ưu thế riêng biệt

Lợi suất khi đáo hạn có tầm ảnh hưởng sâu rộng và được sử dụng rộng rãi để đo lường các tính toán lợi tức cho sự an toàn nợ hơn là lợi suất hiện tại. Phương pháp này xem xét tất cả các dòng tiền và tỷ lệ vốn chủ sở hữu từ mệnh giá của trái phiếu trên thị trường. 

Lợi tức hiện tại là một phương pháp chính được sử dụng để tính toán lợi tức của một khoản vay nợ. Trong đó trái phiếu được chia với giá thị trường hiện tại và được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Phương pháp này không được sử dụng rộng rãi vì nó không tính đến các dòng tiền. Cả hai loại lợi tức trái phiếu này đều có ứng dụng chức năng riêng của chúng. Đồng thời nên sử dụng chúng theo các đặc điểm mà chúng chiếm ưu thế. 

Như vậy, trên đây là bài viết về Lợi tức hiện tại và lợi tức đáo hạn. Hy vọng các bạn sẽ có thêm kiến thức để phân biệt hai loại lợi tức này và lên kế hoạch đầu tư phù hợp cho mình. Chúc các bạn luôn thành công! 

Bài viết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)
LỢI TỨC HIỆN TẠI VÀ LỢI TỨC ĐẾN HẠN

Trả lời

Chuyển lên trên