Các tiêu chí quan trọng để đánh giá cổ phiếu tốt

Trong thị trường chứng khoán, việc đánh giá cổ phiếu trước khi đầu tư là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng sinh lời. Để đánh giá một cổ phiếu tốt, không chỉ dựa vào các chỉ số tài chính của công ty, mà còn phải xét đến nhiều yếu tố khác nhưng vẫn đảm bảo sự khách quan. Các tiêu chí để đánh giá một cổ phiếu tốt bao gồm:
Tiêu chí 1: Vốn hóa của cổ phiếu > 1000 tỷ.

Tiêu chí 2: Chỉ số ROE >17%.

Tiêu chí 3: Tăng trưởng EPS dương trong 3 năm gần nhất.

Tiêu chí 4: P/E <9.

Tiêu chí 5: P/B <1.2.

Tiêu chí 6: Cổ tức đều đặn.

 

Hãy cùng Thịnh Vượng Tài Chính tìm hiểu chi tiết thông tin về các tiêu chí để đánh giá cổ phiếu tốt

Vốn hóa của cổ phiếu

Vốn hóa của cổ phiếu là giá trị thị trường của toàn bộ số cổ phiếu của một công ty tại thời điểm đó. Nó được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vốn hóa của một công ty được xem là thước đo quan trọng để đánh giá giá trị của công ty trên thị trường. Các nhà đầu tư thường sử dụng vốn hóa để xác định quy mô của một công ty so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Ngoài ra, vốn hóa cũng thể hiện sự đánh giá của thị trường về tương lai của công ty và khả năng sinh lời trong tương lai. Vốn hóa của một công ty có thể tăng hoặc giảm theo sự thay đổi giá cổ phiếu hoặc số lượng cổ phiếu lưu hành. Khi doanh nghiệp có vốn hóa lớn thì giá cổ phiếu sẽ ít bị chi phối bởi các yếu tố chủ quan hơn.

Nhóm Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn hóa siêu nhỏ (Microcap) Dưới 100 tỷ đồng
Vốn hóa nhỏ (Smallcap) Từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng
Vốn hóa vừa (Midcap) Từ 1.000 tỷ đồng đến 10.000 tỷ đồng
Vốn hóa lớn (Largecap) Trên 10.000 tỷ đồng

 

Chỉ số ROE 

ROE là viết tắt của “Return on Equity” và là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty. ROE được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế của công ty cho tổng số vốn chủ sở hữu.

Chỉ số ROE cho thấy khả năng sinh lời của công ty từ vốn mà các cổ đông đã đầu tư vào. Một ROE cao có nghĩa là công ty đang tận dụng vốn chủ sở hữu của mình một cách hiệu quả và có khả năng tăng trưởng tốt hơn trong tương lai. Tuy nhiên, ROE không nên được sử dụng độc lập mà phải được kết hợp với các chỉ số khác để đánh giá toàn diện sức khỏe tài chính của công ty.

Chỉ số Tăng trưởng EPS

Chỉ số Tăng trưởng EPS (Earnings per Share) đo lường sự tăng trưởng của lợi nhuận của mỗi cổ phiếu trên thị trường. EPS được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu EPS tăng đều trong một khoảng thời gian dài, thì điều này có nghĩa là doanh nghiệp đang tăng trưởng và có khả năng trả lại giá trị cho các cổ đông.

Chỉ số Tăng trưởng EPS được sử dụng để đánh giá tính khả thi và tiềm năng của cổ phiếu, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng và phát triển trong tương lai. Chỉ số này cũng giúp các nhà đầu tư đánh giá hiệu quả của chiến lược quản lý và đầu tư của công ty.

Chỉ số P/E

Chỉ số P/E (Price-to-Earnings) là một chỉ số đánh giá giá trị của một cổ phiếu dựa trên lợi nhuận của công ty. Nó được tính bằng cách chia giá cổ phiếu hiện tại cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ số P/E cho biết bao nhiêu lần lợi nhuận của công ty được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Một P/E cao có thể cho thấy cổ phiếu đang được định giá quá cao so với lợi nhuận của công ty, trong khi một P/E thấp có thể cho thấy cổ phiếu đang được định giá quá thấp. Chỉ số P/E cần được đánh giá kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định đầu tư.

Chỉ số P/B

Chỉ số P/B là viết tắt của Price-to-Book Ratio, là một trong những chỉ số đánh giá tính hấp dẫn của cổ phiếu trong phân tích tài chính. Chỉ số này cho biết giá cổ phiếu của một công ty so với giá trị sổ sách của nó, tức là giá trị của tài sản ròng (tổng tài sản trừ đi nợ) được ghi nhận trong sổ sách của công ty. Chỉ số P/B được tính bằng cách chia giá cổ phiếu hiện tại cho giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu. Chỉ số P/B thường được sử dụng để đánh giá tính hấp dẫn của cổ phiếu so với các công ty trong cùng ngành hoặc so với thị trường chung. Một chỉ số P/B thấp hơn có thể cho thấy cổ phiếu đang được định giá thấp hơn so với giá trị sổ sách của nó và có tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Cổ tức

Cổ tức là khoản tiền mà một công ty trả cho cổ đông nhằm chia sẻ lợi nhuận. Cổ tức đều đặn là khi công ty trả cổ tức với mức độ và tần suất đều đặn qua các năm, giúp cổ đông có thể tính toán và lập kế hoạch tài chính cho tương lai. Điều này cũng thể hiện sự ổn định và tin tưởng của công ty về khả năng tài chính và doanh thu trong tương lai. Cổ tức đều đặn còn là một chỉ số quan trọng được đánh giá bởi các nhà đầu tư khi lựa chọn cổ phiếu để đầu tư.

 

5/5 - (1 bình chọn)
Các tiêu chí quan trọng để đánh giá cổ phiếu tốt

Trả lời

Chuyển lên trên