CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

Chiến lược đầu tư trái phiếu

Cách bạn đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn hay dài hạn tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư và thời gian bạn muốn đầu tư. Cũng như mức độ rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận và tình trạng thuế của bạn. Khi xem xét một chiến lược đầu tư trái phiếu, hãy nhớ tầm quan trọng của việc đa dạng hóa. Với bất kỳ hình thức đầu tư nào nguyên tắc chung vẫn là đừng bao giờ đặt tất cả tài sản và tất cả rủi ro của mình vào một loại tài sản hoặc khoản đầu tư.

Bạn sẽ muốn đa dạng hóa rủi ro trong các khoản đầu tư trái phiếu của mình. Bằng cách tạo một danh mục đầu tư gồm nhiều trái phiếu; mỗi trái phiếu có các đặc điểm khác nhau.

Việc chọn trái phiếu từ các tổ chức phát hành khác nhau sẽ giúp bạn đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ của mình trong việc trả lãi và gốc. Chọn trái phiếu thuộc các loại khác nhau sẽ tạo ra sự bảo vệ khỏi khả năng thua lỗ; trong bất kỳ lĩnh vực thị trường cụ thể nào. Chọn trái phiếu có kỳ hạn khác nhau giúp bạn quản lý rủi ro lãi suất.

Hãy cùng xem xét các mục tiêu và chiến lược khác nhau để đạt được mục đích này trong bài viết hôm nay nhé!

Tìm hiểu thêm: TRÁI PHIẾU LÀ GÌ? CÓ NHỮNG LOẠI TRÁI PHIẾU NÀO?

Chiến lược đầu tư trái phiếu

Chiến lược đầu tư trái phiếu
Chiến lược đầu tư trái phiếu

Bảo toàn tiền gốc và tiền lãi thu được

Nếu giữ nguyên tiền gốc và kiếm lãi là mục tiêu của bạn. Hãy xem xét chiến lược “mua và giữ”. Khi bạn đầu tư vào một trái phiếu và giữ nó đến ngày đáo hạn; bạn sẽ được thanh toán lãi suất, thường là hai lần một năm. Và nhận được mệnh giá của trái phiếu khi đáo hạn. Nếu trái phiếu bạn chọn được bán với phí bảo hiểm vì phiếu mua hàng của nó cao hơn lãi suất hiện hành. Thì hãy nhớ rằng số tiền bạn nhận được khi đáo hạn sẽ nhỏ hơn số tiền bạn trả cho trái phiếu.

Khi bạn mua và nắm giữ; bạn không cần quá lo lắng về tác động của lãi suất đối với giá trái phiếu hoặc giá trị thị trường. Nếu lãi suất tăng và giá trị thị trường của trái phiếu giảm; bạn sẽ không cảm thấy bất kỳ tác dụng nào trừ khi bạn thay đổi chiến lược; và cố gắng bán trái phiếu. Nhưng nắm giữ trái phiếu nghĩa là bạn sẽ không thể đầu tư số tiền gốc đó với lãi suất thị trường cao hơn.

Nếu trái phiếu bạn chọn có thể gọi được; bạn đã chấp nhận rủi ro bị trả lại tiền gốc trước hạn. Trái phiếu thường được nhà phát hành “gọi” hoặc mua lại sớm khi lãi suất giảm. Thì bạn sẽ buộc phải đầu tư số tiền gốc đã hoàn lại của mình với tỷ lệ hiện hành thấp hơn.

Tham khảo: LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU

Khi đầu tư để mua và nắm giữ, hãy chắc chắn xem xét:

  • Lãi suất của trái phiếu giảm (nhân số này với mệnh giá; hoặc mệnh giá của trái phiếu để xác định số tiền bằng đô la cho các khoản thanh toán lãi hàng năm của bạn).
  • Lợi nhuận đến ngày đáo hạn hoặc lợi nhuận để gọi. Lợi suất cao hơn có thể có nghĩa là rủi ro cao hơn.
  • Chất lượng tín dụng của tổ chức phát hành. Một trái phiếu có xếp hạng tín dụng thấp hơn có thể mang lại lợi suất cao hơn. Nhưng nó cũng mang lại rủi ro lớn hơn là công ty phát hành sẽ không thể giữ lời hứa của mình.

Tối đa hóa thu nhập

Tối đa hóa thu nhập
Tối đa hóa thu nhập

Nếu mục tiêu của bạn là tối đa hóa thu nhập từ lãi, bạn thường sẽ nhận được phiếu thưởng cao hơn đối với trái phiếu dài hạn. Với thời gian đáo hạn dài hơn; trái phiếu dài hạn càng dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của lãi suất. Nhưng nếu bạn là nhà đầu tư mua và nắm giữ; những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bạn. Trừ khi bạn thay đổi chiến lược và quyết định bán trái phiếu của mình.

Bạn cũng sẽ tìm thấy lãi suất trái phiếu giảm trên trái phiếu công ty cao hơn so với trái phiếu kho bạc có kỳ hạn tương đương. Đối với doanh nghiệp; trái phiếu có xếp hạng tín dụng thấp hơn thường trả thu nhập cao hơn các khoản tín dụng cao hơn với kỳ hạn tương đương.

Trái phiếu có lợi suất cao thường sẽ có lãi suất và lợi tức trái phiếu cao hơn thị trường. Vì các nhà phát hành chúng có xếp hạng tín dụng thấp hơn mức đầu tư.

Xếp hạng tín dụng càng thấp thì rủi ro tổ chức phát hành có thể không trả được nợ ; hoặc không thể trả lãi hoặc trả nợ gốc khi đến hạn càng lớn.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc đầu tư vào trái phiếu có lợi suất cao; bạn cũng sẽ muốn đa dạng hóa các khoản đầu tư trái phiếu của mình giữa một số công ty phát hành khác nhau. Mục đích là để giảm thiểu tác động có thể xảy ra của việc vỡ nợ của bất kỳ công ty phát hành nào. Giá trái phiếu có lợi suất cao cũng dễ bị ảnh hưởng hơn so với giá trái phiếu khác đối với suy thoái kinh tế; khi rủi ro vỡ nợ được cho là cao hơn.

Quản lý rủi ro lãi suất

Quản lý rủi ro lãi suất
Quản lý rủi ro lãi suất

Các nhà đầu tư mua và nắm giữ có thể quản lý rủi ro lãi suất bằng cách tạo ra một danh mục trái phiếu “đầy đủ” với các kỳ hạn khác nhau. Một danh mục đầu tư đầy đủ có tiền gốc được trả lại trong những khoảng thời gian xác định. Khi một trái phiếu đáo hạn; bạn có cơ hội tái đầu tư số tiền thu được vào cuối dài hạn nếu bạn muốn giữ nó tiếp tục. Nếu lãi suất đang tăng, số tiền gốc đáo hạn đó có thể được đầu tư với lãi suất cao hơn. Nếu chúng giảm, danh mục đầu tư của bạn vẫn đang kiếm được lãi suất cao hơn đối với các khoản nắm giữ dài hạn.

Với chiến lược này, bạn chỉ đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn và dài hạn; không phải trung gian. Việc nắm giữ dài hạn sẽ mang lại lãi suất phiếu giảm giá hấp dẫn. Có một số tiền gốc đáo hạn trong thời gian tới tạo cơ hội để đầu tư tiền vào nơi khác nếu thị trường trái phiếu suy thoái.

Đọc thêm: ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

Hiệu quả hoạt động của các khoản đầu tư cổ phiếu

Hiệu quả hoạt động của các khoản đầu tư cổ phiếu
Hiệu quả hoạt động của các khoản đầu tư cổ phiếu

Lợi nhuận thị trường chứng khoán thường biến động hoặc dễ thay đổi hơn lợi nhuận thị trường trái phiếu. Nên việc kết hợp hai loại tài sản có thể giúp tạo ra một danh mục đầu tư tổng thể. Và tạo ra hiệu suất ổn định hơn theo thời gian. Thông thường, thị trường cổ phiếu và trái phiếu di chuyển theo các hướng khác nhau. Thị trường trái phiếu tăng khi thị trường chứng khoán giảm và ngược lại. Cho nên, trong những năm thị trường chứng khoán đi xuống; hiệu quả hoạt động của các khoản đầu tư trái phiếu đôi khi có thể giúp bù đắp cho bất kỳ khoản lỗ nào. Sự kết hợp phù hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu phụ thuộc vào một số yếu tố.

Tiết kiệm cho một mục tiêu tương lai xác định

Trái phiếu Zero coupon
Trái phiếu Zero coupon

Bởi vì trái phiếu có ngày đáo hạn xác định. Nên chúng có thể giúp bạn đảm bảo tiền ở đó khi bạn cần.

Trái phiếu Zero coupon được bán với giá chiết khấu cao so với mệnh giá được trả lại khi đáo hạn. Tiền lãi được quy cho trái phiếu trong suốt thời gian tồn tại của nó. Thay vì được trả cho trái chủ; nó được tính vào phần chênh lệch giữa giá mua và mệnh giá khi đáo hạn.

Bạn có thể đầu tư vào trái phiếu không giảm giá với ngày đáo hạn được sắp xếp theo nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, giá trị của trái phiếu Zero coupon nhạy cảm hơn với những thay đổi của lãi suất. Nên sẽ có một số rủi ro nếu bạn cần bán chúng trước ngày đáo hạn. Tốt nhất là bạn nên mua các số không chịu thuế. Vì tiền lãi tích lũy trên trái phiếu phải chịu thuế mỗi năm mặc dù bạn không nhận được cho đến khi đáo hạn.

Những lý do bạn có thể bán trái phiếu trước khi đáo hạn

Những lý do bạn có thể bán trái phiếu trước khi đáo hạn
Những lý do bạn có thể bán trái phiếu trước khi đáo hạn

Các nhà đầu tư theo chiến lược mua và giữ có thể gặp phải các trường hợp buộc họ phải bán trái phiếu trước hạn vì những lý do sau:

  • Họ cần tiền gốc. Mặc dù mua và giữ thường được sử dụng tốt nhất như một chiến lược dài hạn; nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Khi bạn bán một trái phiếu trước khi đáo hạn; bạn có thể nhận được nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền bạn đã trả cho nó. Nếu lãi suất tăng kể từ khi trái phiếu được mua, giá trị của nó sẽ giảm. Nếu lãi suất giảm, giá trị của trái phiếu sẽ tăng lên.
  • Họ muốn thu được lợi nhuận từ vốn. Nếu lãi suất giảm và trái phiếu tăng giá trị; nhà đầu tư có thể quyết định rằng tốt hơn là bán trước hạn. Và lấy lãi hơn là tiếp tục thu lãi. Quyết định này cần được thực hiện cẩn thận. Vì tiền thu được từ giao dịch có thể phải được tái đầu tư với lãi suất thấp hơn.
  • Họ cần nhận ra một khoản lỗ cho các mục đích thuế. Bán một khoản đầu tư bị lỗ có thể là một chiến lược để bù đắp tác động thuế của lãi đầu tư. Hoán đổi trái phiếu có thể giúp đạt được mục tiêu về thuế. Mà không làm thay đổi cấu hình cơ bản trong danh mục đầu tư của bạn.
  • Họ đã đạt được mục tiêu của họ. Một số nhà đầu tư đầu tư vào trái phiếu với mục tiêu tổng lợi nhuận; hoặc thu nhập cộng với sự tăng giá hoặc tăng trưởng vốn. Để đạt được mức tăng giá vốn đòi hỏi NĐT phải bán một khoản đầu tư với giá cao hơn giá mua khi thị trường có cơ hội.

Đa dạng hóa rủi ro bằng cách đầu tư vào quỹ trái phiếu

quỹ đầu tư trái phiếu TCBF
quỹ đầu tư trái phiếu TCBF

Các nhà đầu tư muốn đạt được sự đa dạng hóa tự động các khoản đầu tư trái phiếu của mình với chi phí thấp hơn chi phí xây dựng danh mục trái phiếu riêng lẻ; thì có thể xem xét đầu tư vào quỹ tương hỗ trái phiếu, ủy thác đầu tư đơn vị hoặc quỹ hoán đổi. Mỗi loại quỹ này có mục tiêu và đặc điểm đầu tư cụ thể để phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Bạn có thể xem xét đầu tư vào quỹ đầu tư trái phiếu TCBF. Với các ưu điểm như: Lợi nhuận ổn định, không cần vốn lớn, thanh khoản linh hoạt, và an toàn và minh bạch; TCBF là lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư trái phiếu với vốn nhỏ và đảm bảo an toàn cho tiền đầu tư của khách hàng.

Tìm hiểu thêm: QUỸ MỞ TRÁI PHIẾU TCBF

Nguồn: investinginbonds.com

Bài viết đã cung cấp những thông tin về chiến lược đầu tư trái phiếu. Hy vọng đã mang lại cho các bạn thêm kiến thức về đầu tư trái phiếu như thế nào cho hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

Bài viết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88