ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

Hiện nay, định giá cổ phiếu là việc vô cùng quan trọng đối với mỗi nhà đầu tư để giúp xác định giá trị nội tại của cổ phiếu, từ đó đưa ra quyết định mua và bán phù hợp. Có rất nhiều phương pháp để định giá cổ phiếu với mức độ phức tạp khác nhau phù hợp với mỗi cổ phiếu của mỗi ngành hoặc lĩnh vực.

Một trong những phương pháp định giá phổ biến nhất là định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF – Discounted Cash Flow Method). Vậy định giá cổ phiếu theo phương pháp này như thế nào? Có ưu – nhược điểm ra sao?.Hãy cùng tìm hiểu về các mô hình chiết khấu dòng tiền DCF qua bài viết dưới đây nhé!

Tham khảo: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ONLINE

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền là gì?

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền là gì?
Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền là gì?

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền tiếng anh là Discount Cash flow, viết tắt là DCF. 

Đây là phương pháp định giá cổ phiếu được thực hiện dựa trên giá trị nội tại (intrinsic value) của doanh nghiệp hiện tại là tổng các dòng tiền tương lai mà công ty sẽ trả cho cổ đông của mình. Từ đó các nhà phân tích sẽ tìm cách dự tính giá trị của công ty trong tương lai 5 – 10 năm tới. Sau đó chiết khấu lại về giá trị hiện tại.

Có thể hiểu đơn giản, định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền là phương pháp dựa trên giá trị của doanh nghiệp được xác định bằng các luồng thu nhập dự kiến mà doanh nghiệp đó thu được trong tương lai; được quy về giá trị hiện tại bằng cách chiết khấu chúng với một mức lãi suất chiết khấu phù hợp với mức độ rủi ro của doanh nghiệp đó.

Các thông số cần xác định khi định giá cổ phiếu theo DCF

Các thông số cần xác định khi định giá cổ phiếu theo DCF
Các thông số cần xác định khi định giá cổ phiếu theo DCF

Khi định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền; nhà đầu tư cần phải xem xét và phân tích rõ ràng các động lực cơ bản của việc tạo ra giá trị kinh doanh. Vậy nên, đối với phương pháp định giá này sẽ có 3 thông số cơ bản mà nhà nhà đầu tư cần được xác định. Cụ thể:

 • Luồng thu nhập công ty sẽ thu về trong tương lai
 • Mức lãi suất chiết khấu luồng thu nhập đó
 • Thời hạn tồn tại dự tính của doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm: CÔNG THỨC ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần phải tính toán, phân tích các số liệu liên quan đến doanh nghiệp có cổ phiếu mà mình định giá như:

 • Chi phí vốn chủ, chi phí vốn vay
 • Đòn bẩy của công ty (tỷ lệ nợ/tài sản)
 • Khả năng sinh lời
 • Tỷ lệ tái đầu tư
 • Tốc độ tăng trưởng
 • Các dự án công ty sẽ triển khai trong thời gian tới, lợi nhuận của từng dự án
 • Lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty

Dựa vào các số liệu trên đây, nhà phân tích sẽ ước lượng được lợi nhuận trên cổ phiếu EPS, cổ tức hằng năm của doanh nghiệp. Từ đó chiết khấu về giá trị hiện tại và dự phòng giá cổ phiếu trong giai đoạn cần tính toán.

Cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền 

Cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền 
Cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền 

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền có thể được linh động sử dụng cho nhiều trường hợp khác nhau khi có sự thay đổi dòng tiền chiết khấu. Nhà đầu tư chứng khoán có thể áp dụng 4 cách định giá theo phương pháp này như sau:

Định giá theo chiết khấu dòng tiền cổ tức (DDM)

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền cổ tức sẽ dựa vào giá trị phần cổ tức mà công ty trả cho nhà đầu tư. Vì cổ tức đại diện cho dòng tiền thực tế mà cổ đông nhận được. Vậy nên việc đánh giá giá trị hiện tại của các dòng tiền sẽ đưa ra giá trị của công ty đối với cổ đông.

Định giá theo chiết khấu dòng tiền cổ tức (DDM)
Định giá theo chiết khấu dòng tiền cổ tức (DDM)

Công thức định giá:

Để định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền cổ tức, nhà đầu tư áp dụng công thức sau:

Chiết khấu dòng tiền cổ tức

Trong đó:

– P (price): Giá trị cổ phiếu.

– DPS (dividend per share): Cổ tức kỳ vọng trên mỗi cổ phiếu tại thời kỳ t.

– ke (cost of equity): Chi phí vốn cổ phần, thường được xác định bằng công thức CAPM.

Ưu điểm

Cách định giá này phản ánh chính xác, trực diện lợi ích mà các nhà đầu tư nhận được trong tương lai. 

Nhược điểm

 • Nếu doanh nghiệp không trả cổ tức thì phương pháp này không thể sử dụng được
 • Không thể sử dụng trong trường hợp chính sách trả cổ tức không phản ánh khả năng sinh lời từ của doanh nghiệp trong tương lai 

Đọc thêm: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU THEO PHƯƠNG PHÁP P/B

Định giá theo chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE)

Định giá theo chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE)
Định giá theo chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE)

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu sẽ đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các cổ đông của doanh nghiệp có thể nhận được sau khi trừ đi chi phí hoạt động, thuế, chi tiêu vốn…

Công thức định giá:

FCFE = (Chi phí phi tiền mặt + Lợi nhuận sau thuế) – (Thay đổi vốn lưu động + Chi phí vốn) + Thay đổi nợ

Trong đó:

 • Chi  phí phi tiền mặt. Ví dụ như khấu hao…
 • Chi phí vốn bao gồm các khoản mua sắm tài sản
 • Thay đổi nợ là chênh lệch giữa nợ vay thêm và nợ đã trả.

Ưu điểm

 • Những doanh nghiệp không trả cổ tức thường xuyên hoặc có trả cổ tức nhưng không liên hệ một cách rõ ràng tới lợi nhuận của công ty; thì có thể sử dụng phương pháp định giá này.
 • Có thể áp dụng khi so sánh các doanh nghiệp có cấu trúc vốn giống nhau để định giá chính xác những doanh nghiệp này 

Nhược điểm: Không áp dụng được khi dòng tiền FCFE là âm (ví dụ: khi doanh nghiệp có chi phí lãi vay quá cao).

Tham khảo: VỐN CHỦ SỞ HỮU LÀ GÌ?

Định giá theo chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)

Định giá theo chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)
Định giá theo chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp sẽ đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các nhà đầu tư (bao gồm cả cổ đông và chủ nợ) có thể nhận được sau quá trình hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.

Công thức định giá: 

FCFF = Lợi nhuận sau thuế + Chi phí phi tiền mặt + Chi phí lãi vay * (1-t) – Thay đổi vốn – thay đổi vốn lưu động

Ưu điểm: Không bị tác động bởi thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp như: hoạt động phát hành cổ tức; cổ phiếu hay sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Nhược điểm: không sử dụng được khi dòng tiền FCFF dự phóng là âm.

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu lợi nhuận thặng dư (RI)

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu lợi nhuận thặng dư (RI)
Định giá cổ phiếu theo chiết khấu lợi nhuận thặng dư (RI)

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu lợi nhuận thặng dư là cách định giá cổ phiếu dựa trên thu nhập thặng dư (residual income). Nó chính là khoản chênh lệch giữa lợi nhuận trên sổ sách của doanh nghiệp và mức lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư.

Giá trị doanh nghiệp được xác định giá bằng giá trị vốn chủ sở hữu (giá trị sổ sách – book value) năm hiện tại cộng với tổng các thu nhập thặng dư.

Công thức định giá: 

Dòng tiền thặng dư

Ưu điểm: 

 • Ngay cả khi FCFE, FCFF âm và giá trị sổ sách rất ít khi âm nên thường là luôn xác định theo phương pháp này được.
 • Phương pháp này đã bao gồm giá trị sổ sách hiện tại (đã biết và không cần dự đoán). Và giá trị này thường đã phản ánh phần lớn giá trị nội tại của doanh nghiệp.

Nhược điểm: Kết quả định giá phụ thuộc nhiều vào chất lượng báo cáo tài chính cũng như các chính sách kế toán của doanh nghiệp.

Mỗi cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Vậy nên căn cứ vào từng trường hợp cụ thể mà nhà phân tích có thể lựa chọn mô hình phù hợp nhất để cho kết quả định giá chính xác nhất.

Đọc thêm: CAPEX LÀ GÌ? ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Lời kết về định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền
Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền

Các mô hình định giá cổ phiếu DCF được áp dụng phổ biến ở thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cũng như các phương pháp định giá khác đều có những ưu, nhược điểm khác nhau và phương pháp DCF cũng vậy, không có một phương pháp, mô hình nào là hoàn hảo cả.

Bài viết đã đem đến cho bạn thông tin hoàn chỉnh nhất ᴠề cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu trong chứng khoán. Mong rằng, ᴠới những thông tin trên đây bạn ѕẽ áp dụng phương pháp nàу một cách linh hoạt ᴠà tối ưu để mang lại lợi nhuận trong quá trình đầu tư của mình nhé. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Bài viết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

Trả lời

Chuyển lên trên