VỐN CHỦ SỞ HỮU LÀ GÌ?

Bạn đang có ý định lập một doanh nghiệp hay mở công ty; thì chắc có lẽ khái niệm Vốn chủ sở hữu đã không còn xa lạ với bạn đúng không ạ? Bởi cơ cấu vốn của mỗi doanh nghiệp gồm vốn nợ và vốn chủ sở hữu. Đây chính là những nguồn hình thành nên những chủ sở hữu doanh nghiệp. Và nếu bạn chỉ mới được nghe thấy nhưng chưa có đầy đủ thông tin về vốn chủ sở hữu là gì?; thì bài viết hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại vốn này; và có thể hỗ trợ việc kinh doanh được tốt hơn nhé. Mời bạn cùng tham khảo bài viết nhé!

Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu là gì?
Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu (hay Owner’s Equity) là nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh; hoặc các cổ đông trong các công ty cổ phần. 

Các chủ sở hữu góp vốn để cùng nhau tiến hành một hoạt động sản xuất; kinh doanh và cùng chia sẻ lợi nhuận tạo ra từ các hoạt động này của doanh nghiệp. Và đồng thời cùng gánh chịu những khoản lỗ nếu kinh doanh lỗ.

Đây là một trong những nguồn tài trợ thường xuyên trong doanh nghiệp. Chỉ khi nào đơn vị phá sản hoặc ngừng hoạt động; loại vốn này sẽ được ưu tiên trả các khoản nợ rồi mới chia đều cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn của họ.

Vốn chủ sở hữu là giá trị của một tài sản trừ đi tất cả các khoản nợ trên tài sản đó. 

Ngoài vốn chủ sở hữu thì các doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến vốn điều lệ; vì đây sẽ là những con số để đăng ký kinh doanh với nhà nước.

Đọc thêm: VỐN LƯU ĐỘNG LÀ GÌ?

Vốn chủ sở hữu gồm những gì?

 Vốn chủ sở hữu gồm những gì?
Vốn chủ sở hữu gồm những gì?

Vốn chủ sở hữu thường có mặt trong các bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó thường bao gồm các nội dung như sau:

  • Vốn cổ đông.
  • Thặng dư vốn cổ đông.
  • Lãi chưa phân phối.
  • Quỹ dự phòng tài chính.
  • Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
  • Quỹ đầu tư phát triển.
  • Quỹ dự phòng tài chính.
  • Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu…

Phân biệt vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ

 Phân biệt vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ
Phân biệt vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ

Vẫn có khá nhiều người hay nhầm lẫn và không phân biệt chính xác được hai nguồn vốn: vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 

Dưới đây là Bảng so sánh giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ:

Đặc điểmVốn điều lệVốn chủ sở hữu
Bản chấtLà tài sản mà các thành viên đưa vào công ty để trở thành chủ sở hữu của công ty đó.Là tài sản mà thành viên sau khi đã trở thành chủ sở hữu của công ty thu lại được trong quá trình doanh nghiệp vận hành, hoạt động.
Chủ sở hữuVốn điều lệ do cá nhân, tổ chức góp; hoặc cam kết góp để thành lập doanh nghiệp.Vốn chủ sở hữu có thể thuộc về Nhà nước, cá nhân, tổ chức góp vốn; hoặc các cá nhân, tổ chức đang nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp đó.
Cơ chế hình thànhVốn điều lệ được hình thành dựa vào nguồn chính là do cá nhân; tổ chức góp hoặc cam kết góp vốn trong thời gian nhất định.Được hình thành là nguồn vốn do Nhà Nước, doanh nghiệp, cá nhân bỏ ra; góp cổ phần và bổ sung tăng giảm hàng năm từ lợi nhuận của công ty.
Nơi thể hiệnĐiều lệ công tyBáo cáo kết quả kinh doanh từng thời kỳ của công ty
Bảng so sánh giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ

Cách tính Vốn chủ sở hữu là gì?

 Cách tính Vốn chủ sở hữu là gì?
Cách tính Vốn chủ sở hữu là gì?

Để tính được vốn chủ sở hữu, bạn cần hiểu rõ được định nghĩa; hiểu rõ đâu là vốn chủ sở hữu. Sau đó áp dụng vào công thức tính là được. Nó cũng khá đơn giản.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp có thể được tính bằng cách xác định giá trị của nó. Bao gồm các tài sản như đất đai, nhà cửa, vốn hàng hóa; hàng tồn và các khoản thu nhập khác. Sau đó, bạn lấy giá trị này trừ đi các khoản nợ và chi phí khác.

Cách tính vốn chủ sở hữu theo công thức sau:

Vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản – Nợ phải trả

Trường hợp giá trị nợ phải trả cao hơn giá trị tổng tài sản thì vốn chủ sở hữu sẽ bị âm. Đối với một công ty đang trong quá trình thanh lý; vốn chủ sở hữu là phần còn lại sau khi tất cả các khoản nợ đã được thanh toán.

Vì vậy mà vốn chủ sở hữu là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp có thể vận hành; và hoạt động một cách bình thường.

Tham khảo bài viết: TỶ LỆ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU (D/E)

Trả cổ tức tác động như thế nào đến vốn chủ sở hữu?

 Trả cổ tức tác động như thế nào đến vốn chủ sở hữu?
Trả cổ tức tác động như thế nào đến vốn chủ sở hữu?

Cổ tức chính là phần lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông; sau khi doanh nghiệp đã trích lập các quỹ.

Cổ tức tiền mặt

Trả cổ tức bằng tiền mặt là việc doanh nghiệp dùng tiền; từ lợi nhuận kiếm được, để chia cho cổ đông.

Ví dụ: Một doanh nghiệp đã chi hơn 287,8 tỷ đồng để trả cổ tức tiền cho cổ đông năm 2020.

Nguồn tiền chi trả được lấy từ Lợi nhuận chưa phân phối.

Và khiến cho vốn chủ sở hữu sẽ giảm tương ứng với số cổ tức tiền được chi ra.

Như vậy, bên cạnh việc mang lại lợi ích trực tiếp cho cổ đông; và thể hiện năng lực tài chính tốt; doanh nghiệp vẫn “có tiền” trả cổ tức, thì cổ tức tiền vẫn gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Đó là làm giảm vốn chủ sở hữu. Và chính điều này làm chậm quá trình tái đầu tư mở rộng sản xuất.

Tìm hiểu thêm: CỔ TỨC VÀ CÁCH TÍNH GIÁ CỔ PHIẾU SAU KHI CHIA CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT

Cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng

Trả cổ tức bằng cách doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông.

Trường hợp này, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu; hoặc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ không làm thay đổi vốn chủ sở hữu.

Ví dụ: 1 công ty đã chi ra 1.538 tỷ đồng để phát hành cổ phiếu thưởng.

Lúc này, dòng tiền này không đi ra khỏi doanh nghiệp. Và nó chuyển từ Lợi nhuận chưa phân phối; sang Vốn cổ phần mà thôi.

Việc này làm doanh nghiệp giữ lại được toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư mở rộng hoạt động.

Tham khảo: CHIA CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU CÓ LỢI KHÔNG?

Vốn chủ sở hữu là gì
Vốn chủ sở hữu là gì

Bài viết đã cung cấp những thông tin về Vốn chủ sở hữu là gì? Cách tính vốn chủ sở hữu,… Hy vọng qua bài viết đã có thể phần nào giúp được bạn hiểu được bản chất và vai trò của vốn chủ sở hữu đối với mỗi doanh nghiệp. Cũng như giúp bạn có thể xác định và lựa chọn cơ cấu tổ chức doanh nghiệp; để tìm ra nguồn vốn chủ sở hữu và mang lại kết quả kinh doanh như mong đợi nhé.

Bài viết tham khảo:

VỐN CHỦ SỞ HỮU LÀ GÌ?

Trả lời

Chuyển lên trên