VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ?

Nếu bạn đang tạo ra một chiến lược đầu tư để theo đuổi các mục tiêu tài chính dài hạn, thì việc hiểu mối quan hệ giữa quy mô công ty, tiềm năng sinh lời và rủi ro là rất quan trọng. Và để xây dựng một danh mục đầu tư cổ phiếu hiệu quả thì cần đến sự kết hợp của vốn hóa thị trường. Vậy vốn hóa thị trường là gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây. 

Vốn hóa thị trường là gì? 
Vốn hóa thị trường là gì? 

Vốn hóa thị trường là gì? 

Vốn hóa thị trường đề cập đến giá trị của một công ty được xác định bởi thị trường chứng khoán. Nó được định nghĩa là tổng giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành. 

Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân giá của một cổ phiếu với tổng số cổ phiếu đang lưu hành của nó. Ví dụ, một công ty có 20 triệu cổ phiếu bán với giá 50 đô la một cổ phiếu sẽ có giá trị vốn hóa thị trường là 1 tỷ đô la.

Có thể bạn chưa biết: Cách định giá cổ phiếu 

Vai trò của vốn hóa thị trường 

Vai trò của vốn hóa thị trường 
Vai trò của vốn hóa thị trường 

Hiểu được giá trị của một công ty là một nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời thường khó xác định một cách nhanh chóng và chính xác. Trong khi đó, vốn hóa thị trường là một phương pháp nhanh chóng và dễ dàng để ước tính giá trị của một công ty. 

Việc sử dụng vốn hóa thị trường để thể hiện quy mô của một công ty rất quan trọng. Vì quy mô công ty là yếu tố cơ bản quyết định các đặc điểm khác nhau mà các nhà đầu tư quan tâm, bao gồm cả rủi ro. 

Vốn hóa thị trường của một công ty lần đầu tiên được thiết lập thông qua phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Trước khi IPO, công ty muốn niêm yết cổ phiếu sẽ nhờ một ngân hàng đầu tư sử dụng các kỹ thuật định giá để xác định giá trị của công ty. Đồng thời xác định số lượng cổ phiếu sẽ được chào bán ra công chúng và ở mức giá nào.   

Sau khi một công ty niêm yết cổ phiếu và bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch, giá của nó được xác định bởi cung và cầu đối với cổ phiếu của công ty đó trên thị trường. Nếu có nhu cầu cao đối với cổ phiếu của nó do các yếu tố thuận lợi, giá sẽ tăng. Nếu tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty có vẻ không tốt, những người bán cổ phiếu có thể làm giảm giá của nó. Sau đó, vốn hóa thị trường trở thành ước tính thời gian thực về giá trị của công ty. 

Công thức: 

Vốn hóa thị trường = Giá cổ phiếu hiện tại x Cổ phiếu đang lưu hành 

Chiến lược đầu tư vốn hóa thị trường 

Chiến lược đầu tư vốn hóa thị trường 
Chiến lược đầu tư vốn hóa thị trường 

Với tính đơn giản và hiệu quả để đánh giá rủi ro, vốn hóa thị trường có thể là một thước đo hữu ích trong việc xác định cổ phiếu. Đồng thời giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư với các công ty có quy mô khác nhau. 

Vốn hóa thị trường lớn 

Các công ty có vốn hóa lớn thường có giá trị vốn từ 10 tỷ đô la trở lên. Những công ty lớn này thường đã tồn tại trong một thời gian dài và họ là những người chơi lớn trong các ngành công nghiệp lâu đời. Đầu tư vào các công ty vốn hóa lớn không nhất thiết mang lại lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn. Nhưng về lâu dài, các công ty này thường thưởng cho các nhà đầu tư bằng sự gia tăng nhất quán về giá trị cổ phiếu và chi trả cổ tức.  

Vốn hóa thị trường trung bình 

Các công ty vốn hóa trung bình thường có giá trị vốn từ 2 tỷ đến 10 tỷ USD. Các công ty có vốn hóa trung bình là những công ty đã thành lập hoạt động trong một ngành dự kiến sẽ có tốc độ phát triển nhanh chóng. Các công ty vốn hóa trung bình đang trong quá trình mở rộng. Các công ty này có rủi ro vốn có cao hơn các công ty có vốn hóa lớn vì chúng chưa được thành lập lâu đời. Nhưng lại hấp dẫn về tiềm năng phát triển.  

Vốn hóa thị trường trung bình 
Vốn hóa thị trường trung bình 

Vốn hóa thị trường nhỏ 

Các công ty có giá trị vốn hóa thị trường từ 300 triệu đến 2 tỷ USD thường được phân loại là các công ty có vốn hóa nhỏ. Những công ty nhỏ này có thể trẻ hơn và thường phục vụ các thị trường ngách và các ngành công nghiệp mới. Những công ty này được coi là những khoản đầu tư có rủi ro cao. Vì tuổi tác, thị trường mà họ phục vụ có quy mô hạn chế. Các công ty nhỏ thường ít nguồn lực, khá nhạy cảm và dễ suy thoái kinh tế. 

Do đó, giá cổ phiếu vốn hóa nhỏ có xu hướng biến động hơn và kém thanh khoản hơn so với các công ty lớn hơn và trưởng thành hơn. Tuy nhiên, các công ty nhỏ thường cung cấp cơ hội tăng trưởng lớn hơn các công ty vốn hóa lớn. Ngay cả những công ty nhỏ hơn cũng được gọi là vốn hóa siêu nhỏ, với giá trị từ khoảng 50 triệu đến 300 triệu đô la. 

Như vậy, để đưa ra quyết định đầu tư, bạn cần tính đến vốn hóa thị trường của một số khoản đầu tư. 

Hãy tham khảo thêm: Cách chơi thị trường chứng khoán

Vốn hóa thị trường lớn có tốt hơn không? 

Vốn hóa thị trường lớn có tốt hơn không? 
Vốn hóa thị trường lớn có tốt hơn không? 

Có những lợi thế và hạn chế khi có vốn hóa thị trường lớn. Mặt khác, các công ty lớn hơn có thể đảm bảo các điều khoản tài trợ tốt hơn từ các ngân hàng và bằng cách bán trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, các công ty này có thể hưởng lợi từ các lợi thế cạnh tranh liên quan đến quy mô của họ. Chẳng hạn như tính kinh tế theo quy mô hoặc sự công nhận thương hiệu rộng rãi. 

Mặt khác, các công ty lớn có thể bị hạn chế cơ hội để tiếp tục tăng trưởng. Và do đó, có thể thấy tốc độ tăng trưởng của họ giảm dần theo thời gian. 

Vốn hóa thị trường thay đổi khi nào? 

Hai yếu tố chính có thể làm thay đổi vốn hóa thị trường của công ty: thay đổi đáng kể về giá cổ phiếu hoặc khi công ty phát hành hoặc mua lại cổ phiếu. Một nhà đầu tư thực hiện một số lượng lớn chứng quyền cũng có thể làm tăng số lượng cổ phiếu trên thị trường. Đồng thời điều này làm ảnh hưởng tiêu cực đến cổ đông trong một quá trình. Người ta gọi đó là pha loãng. 

Sự khác biệt giữa vốn hóa thị trường và giá trị doanh nghiệp là gì? 

Sự khác biệt giữa vốn hóa thị trường và giá trị doanh nghiệp
Sự khác biệt giữa vốn hóa thị trường và giá trị doanh nghiệp là gì?

Sự khác biệt cơ bản giữa giá trị vốn hóa thị trường và giá trị doanh nghiệp là giá trị vốn hóa thị trường chỉ phản ánh giá trị vốn chủ sở hữu của một công ty. Trong khi giá trị doanh nghiệp phản ánh tổng số vốn – bao gồm cả từ nợ – đầu tư vào doanh nghiệp. 

Cụ thể, giá trị doanh nghiệp được tính bằng cách lấy giá trị vốn hóa thị trường của công ty, cộng tổng các khoản nợ và trừ đi tiền mặt của công ty. Nhiều nhà đầu tư sử dụng giá trị doanh nghiệp như một ước tính sơ bộ về chi phí mua lại công ty và chuyển sang tư nhân. Nó cũng được sử dụng trong các tỷ lệ định giá như bội số doanh nghiệp. 

Những sai lầm thường gặp khi tìm hiểu về vốn hóa thị trường 

Mặc dù vốn hóa thị trường là giá trị thị trường của cổ phiếu đang lưu hành của một công ty, nhưng điều quan trọng là phải chỉ ra rằng nó không thực sự đo lường giá trị vốn chủ sở hữu của một công ty. Nó chỉ đơn giản là phản ánh tổng giá trị cổ phiếu của công ty đó. 

Những sai lầm thường gặp khi tìm hiểu về vốn hóa thị trường
Những sai lầm thường gặp khi tìm hiểu về vốn hóa thị trường

Cổ phiếu thường được thị trường định giá cao hơn hoặc thấp hơn. Có nghĩa là giá thị trường chỉ xác định mức độ mà thị trường sẵn sàng trả cho cổ phiếu của nó. Nhưng điều này không xác định số tiền mà công ty sẽ phải trả để có được trong một giao dịch sáp nhập. Một phương pháp tốt hơn nhiều để tính giá của việc mua lại hoàn toàn một doanh nghiệp là giá trị doanh nghiệp.

Như vậy, trên đây là bài viết chia sẻ về “Vốn hóa thị trường là gì?”. Hy vọng sẽ giúp các nhà đầu tư vạch chiến lược và danh mục đầu tư một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công trong quá trình đầu tư! 

Bài viết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)
VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ?

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88