PHÂN TÍCH LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TRONG DOANH NGHIỆP

Phân tích lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp

Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ là một trong những kênh cung cấp thông tin hữu ích để đánh giá sự bền vững dòng tiền của doanh nghiệp; giúp các đối tượng quan tâm có cái nhìn sâu hơn về những dòng tiền của doanh nghiệp; cũng như những nguyên nhân, tác động ảnh hưởng đến tình hình tăng giảm vốn bằng tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ của doanh nghiệp.

Cùng tìm hiểu rõ hơn về phân tích lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp qua bài viết hôm nay nhé!

Khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp là gì?

 Khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp là gì?
Khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một loại báo cáo tài chính được dùng để thể hiện tình hình ra vào của dòng tiền trong doanh nghiệp; ở một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra báo cáo tiền tệ cung cấp những số liệu liên quan đến sự thay đổi trong tài sản, cơ cấu tài tính; khả năng thanh toán và tạo ra luồng tiền của doanh nghiệp.

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của mình một cách khách quan, chính xác nhất. Từ đó, giúp so sánh được mức độ hiệu quả trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Ngoài ra, báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn giúp các doanh nghiệp xem xét; dự đoán về luồng tiền trong tương lai một cách đúng đắn.

Đọc thêm: CÁC CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ

Những điểm cơ bản khi phân tích lưu chuyển tiền tệ

 Phân tích lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp
Phân tích lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh là hoạt động chủ yếu trong mỗi doanh nghiệp; trong một thời gian dài hoạt động thì doanh nghiệp cần thiết phải tạo ra dòng tiền dương; khi đó doanh nghiệp mới có khả năng tồn tại. Điều này được thể hiện từ việc tiền thu được từ bán hàng lớn hơn chi phí phải bỏ ra của doanh nghiệp ở trong kỳ                               => Doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, có lợi nhuận

  • Dòng tiền thuần có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh dương; sẽ duy trì hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra liên tục. Khi đó sẽ kéo theo các hoạt động khác như đầu tư, tài trợ…
  • Qua đó dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được xem như một khoản chủ yếu dùng để đo lường tính linh hoạt của tài sản doanh nghiệp
  • Dòng tiền trong hoạt động đầu tư ;và hoạt động tài chính trong một kỳ nào đó không nhất thiết phải dương
  • Khi dòng tiền từ hoạt động đầu tư và tài chính thể hiện âm; nhưng khi đó doanh nghiệp lại đang phát triển và trả được nợ nhiều hơn đi vay

Cách phân tích lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp

Phân tích dòng tiền thường sử dụng một vài tỷ số khác nhau; và các tỷ số sau đây là xuất phát điểm phù hợp; để nhà đầu tư đo lường chất lượng đầu tư của dòng tiền của một công ty: 

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Cách phân tích lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp
Cách phân tích lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bao gồm các khoản như: lợi nhuận, khấu hao; biến động hàng tồn kho, biến động khoản phải thu…

Công thức tính:

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh= Tiền thu từ bán hàng hóa dịch vụ – Tiền chi từ bán hàng hóa dịch vụ

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho chúng ta biết doanh nghiệp nhận được bao nhiêu đồng trên một đồng doanh số bán hàng. Và con số này phải đạt giá trị dương, càng cao càng tốt. Nếu con số kết quả âm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang không tạo ra tiền và gặp khó khăn trong vấn đề thanh toán, trả nợ vay. Nguyên nhân dẫn tới dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bị âm có thể do doanh nghiệp mới thành lập, đang trong giai đoạn phát triển và cần tiền đầu tư; do bị lỗ trong hoạt động kinh doanh; do năng lực quản lý hàng tồn kho hoặc chính sách về hàng tồn kho không hiệu quả…Để giải quyết khoản tiền bị thiếu hụt doanh nghiệp sẽ phải dùng đến các dòng tiền từ hoạt động tài chính để bù đắp.

Tham khảo: CÁCH TÍNH TIỀN LÃI NGÂN HÀNG CHÍNH XÁC, ĐƠN GIẢN

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp sẽ bao gồm các khoản tiền chi doanh nghiệp cho hoạt động mua sắm; xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn của doanh nghiệp và các khoản đầu tư khác. 

Công thức tính:

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư = Tiền thu từ bán các khoản đầu tư và tài sản dài hạn – Tiền chi mua các khoản đầu tư và tài sản dài hạn.

Các hoạt động đầu tư cũng góp phần phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu đang tiến hành đầu tư vốn lớn; các doanh nghiệp cần xem xét đâu sẽ là nguồn tiền được sử dụng; để bù đắp cho các hoạt động đầu tư này.

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Hoạt động tài chính là các khoản tiền mặt đi ra vào công ty do các hoạt động tài chính như: các dòng tiền mặt đi ra để trả cổ tức; các khoản mua bán chứng khoán của doanh nghiệp. Dòng tiền đi vào khi công ty bán ra cổ phiếu để tài trợ cho một phân xưởng mới; và dòng tiền đi ra khi công ty mua cổ phiếu quỹ. Với trái phiếu cũng tương tự: Bán trái phiếu thì dòng tiền đi vào; còn mua trái phiếu thì dòng tiền đi ra.

Công thức tính:

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính = Tiền thu từ các khoản vay và thu vốn chủ sở hữu – Tiền trả nợ vay và hoàn vốn chủ sở hữu.

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính; nhằm đánh giá doanh nghiệp hiện đang dư hay thiếu tiền. Từ đó đánh giá được chính sách huy động vốn trong doanh nghiệp. Nếu trong dòng tiền này có mục chi trả cổ tức, hoặc mua lại; thu hồi cổ phiếu thì đây sẽ là dấu hiệu tốt cho doanh nghiệp. Có các mục này liên tục qua nhiều năm thì càng là tốt; chứng tỏ ban lãnh đạo biết quan tâm tới cổ đông.

Như vậy: Thay đổi ròng trong tiền mặt (Net change in cash) = Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh + Tiền mặt từ hoạt động đầu tư + Tiền mặt từ hoạt động tài chính

Lời kết

Qua bài viết bạn có thể rút ra rằng: Không nên chỉ nhìn vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình; mà đánh giá hiệu quả kinh doanh nhé. Doanh nghiệp cần xem xét báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp; để có những cái nhìn chính xác nhất về kết quả kinh doanh.

Hi vọng với những thông tin về phân tích lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp trên; có thể giúp ích cho hoạt động kinh doanh của bạn. 

Bài viết tham khảo:


5/5 - (2 bình chọn)
PHÂN TÍCH LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TRONG DOANH NGHIỆP

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88