PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính là một trong những phương pháp phân tích được áp dụng nhiều trong chứng khoán. Việc tuân thủ các nghĩa vụ tài chính đối với một doanh nghiệp là điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Nhìn nhận, đánh giá và phân tích sẽ là thước đo mà các nhà đầu tư hay chính bản thân doanh nghiệp sẽ sử dụng.

Phương pháp này dùng để đánh giá mức độ tín nhiệm và năng lực tài chính của công ty, doanh nghiệp. Mỗi công ty chứng khoán hay doanh nghiệp luôn có báo cáo tài chính cuối tháng hoặc cuối năm. Và hôm nay Thịnh Vượng Tài Chính sẽ hướng dẫn bạn cách phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính. 

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính

Tìm hiểu về phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một trong những công cụ giúp quý nhà đầu tư biết được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong thời điểm được xác định cụ thể, chi tiết. Thông qua đây họ sẽ có được những đánh giá và quyết định đầu tư phù hợp.

XEM THÊM: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Khả năng thanh toán là gì?

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp được hiểu là năng lực về tài chính để đáp ứng nhu cầu thanh toán tất cả các khoản nợ ngắn và dài hạn cho các cá nhân, tổ chức có quan hệ cho doanh nghiệp vay hoặc nợ mà doanh nghiệp có được. 

Một doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt; đảm bảo khả năng chi trả tốt các khoản nợ của doanh nghiệp chắc chắn có khả năng thanh toán cao. Nếu khả năng thanh toán thấp, điều đó cho thấy doanh nghiệp gặp vấn đề về tài chính. Lúc này doanh nghiệp sẽ gặp nhiều rủi ro dẫn đến mất khả năng thanh toán trong tương lai. Về lâu dài, doanh nghiệp có thể bị phá sản nếu không thể thanh toán các khoản nợ.

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính là gì?

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính là hoạt động đánh giá khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền. Đồng thời là khả năng tạo tiền nhằm thực hiện nghĩa vụ đối với các chủ nợ khi đến hạn.

Quá trình phân tích này được thực hiện đầy đủ, toàn diện về các khả năng: Thanh toán tổng quát, thanh toán ngắn hạn, thanh toán dài hạn, thanh toán theo thời gian. Phân tích khả năng thanh toán gồm: Phân tích ngắn hạn, Phân tích dài hạn. 

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính

Tại sao cần phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp giúp các đối tượng quan tâm biết được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các phương án quản trị hay đầu tư, cho vay thích hợp. Đặc biệt hơn họ sẽ có được kết luận về tình trạng tài chính của doanh nghiệp mà họ quan tâm. 

Tình trạng tài chính tốt

Khi tài chính của doanh nghiệp biểu hiện tốt chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Họ sẽ đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ, năng lực tài chính cao giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội phát triển và tiềm năng phát triển mạnh.

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính

Tình trạng tài chính xấu

Cho thấy doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, các khoản nợ có thể không được đảm bảo chi trả đúng hạn. Từ đó làm giảm uy tín doanh nghiệp và có thể dẫn đến phá sản nếu doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Không chỉ vậy việc đánh giá tình hình tài chính; khả năng thanh toán của một doanh nghiệp là rất quan trọng. Bởi vì qua những đánh giá đó, các giải pháp sẽ được đưa ra nhằm cải thiện tình hình kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng tích cực hơn.

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính

Đối với nội tại doanh nghiệp

Thấy được tiềm năng cũng như nguy cơ trong quá trình thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp để từ đó có những biện pháp cải thiện dòng tiền. Xử lý kịp thời các vấn đề khi khả năng thanh toán thấp.

Đối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, ngân hàng

Các nhà đầu tư, nhà cung cấp, ngân hàng sẽ nhìn nhận và đánh giá xem doanh nghiệp đó có khả năng thanh toán hay không. Để từ đó, họ xem xét đưa ra các quyết định đầu tư, hợp tác hoặc cho vay để tránh rủi ro cao nhất.

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính

Các công thức được áp dụng để phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính

Để có thể phân tích, chúng ta cần dựa vào các chỉ số phân tích quan trọng. Bên cạnh đó, việc áp dụng các công thức tương ứng là điều không thể bỏ qua. Các chỉ số và công thức đó được xác định như sau.

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = Tổng số tài sản/Tổng số Nợ phải trả

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính

Khả năng thanh toán ngắn hạn

Hhh = Tài sản/Nợ ngắn hạn

H ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

Khả năng thanh toán nhanh

Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính

Khả năng thanh toán tức thời

Tỷ số khả năng thanh toán tức thời = (Tiền + các khoản tương đương tiền) / Nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước lãi vay và thuế / Lãi vay phải trả trong kỳ

Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính

Trên đây là những kiến thức về phân tích tình hình thanh toán thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Với những hướng dẫn phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo tài chính trên đây mong rằng sẽ hữu ích cho các bạn đang tìm hiểu về báo cáo tài chính doanh nghiệp. Chúc bạn tìm thấy được chiến lược kinh doanh an toàn và hiệu quả.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

5/5 - (1 bình chọn)
PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88