PHÂN BIỆT TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

phân biệt tài chính và tiền tệ

Tài chính là gì? Tiền tệ là gì? Làm thế nào để phân biệt tài chính và tiền tệ?. Bài viết hôm nay Thịnh Vượng tài chính sẽ cùng bạn đọc đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc này nhé. Cùng theo dõi nào!

Phân biệt tài chính và tiền tệ

 Phân biệt tài chính và tiền tệ
Phân biệt tài chính và tiền tệ

Thị trường tài chính là một thị trường nơi các nhà đầu tư kinh doanh các công cụ tài chính. Nó cung cấp một phương tiện để phân bổ tiết kiệm để đầu tư. Trong thị trường tiền tệ, các công cụ tài chính cực kỳ thanh khoản được giao dịch, tức là các công cụ tiền tệ có tính chất ngắn hạn được xử lý. Có thể phân biệt tài chính và tiền tệ với các ý như sau:

Khái niệm tài chính và tiền tệ

Tài chính- Tiền tệ
Tài chính- Tiền tệ
  • Trong kinh tế học, tài chính được hiểu là “ công việc quản lý tiền tệ”. Đối với một quốc gia, như Việt Nam chẳng hạn, công việc này được giao cho Bộ Tài chính.
  • Dưới góc nhìn kinh tế học, “tiền” hoặc “ tiền tệ” được hiểu là bất cứ cái gì; phương tiện nào được chấp nhận rộng rãi làm phương tiện trao đổi. 

Phân loại và chức năng của tài chính và tiền tệ

Công việc tài chính của một nhà nước có nhiệm vụ điều phối quan hệ kinh tế giữa nhà nước và các đơn vị kinh tế; quan hệ kinh tế giữa các tổ chức tài chính trung gian (như ngân hàng, quỹ tiền tệ) với các tổ chức kinh tế phi tài chính; quan hệ kinh tế giữa các tổ chức kinh tế với nhau; và quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các nước khác nhau (quan hệ tài chính quốc tế). Tài chính có chức năng phân phối quỹ tiền tệ và giám sát; kiểm tra quá trình vận động của các nguồn tài chính và việc sử dụng các quỹ tiền tệ.

Tiền được phân thành 2 loại: (1) Tiền không có giá trị cố hữu (còn gọi là tiền pháp định); đó là tiền giấy và (2) Tiền có giá trị cố hữu: ví dụ là vàng, bạc,…. Tiền thực hiện ba chức năng là: phương tiện trao đổi, bảo tồn giá trị và là phương tiện hạch toán tài chính. 

Tổng khối lượng tiền hiện có trong nền kinh tế được gọi là “ cung tiền” còn khối lượng tiền cần có gọi là “cầu tiền” (thế cân bằng của cung- cầu tiền tệ). Tiền giấy (tiền pháp định) có thể bị lạm phát (inflation). Sự lạm phát tiền giấy xảy ra khi có sự gia tăng liên tục của mức giá chung trong nền kinh tế. Ngược lại, hiện tượng mức giá chung liên tục giảm được gọi là giảm phát (deflation).

Đọc thêm: CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Bản chất của tài chính và tiền tệ

Phân biệt tài chính và tiền tệ
Phân biệt tài chính và tiền tệ

Tiền tệ là phương tiện thanh toán trong nền kinh tế : hóa tệ( vàng, bạc, kim loại quý); tín tệ (tiền giấy, tiền kim loại); bút tệ (tiền gửi ngân hàng như séc, thẻ tín dụng); tiền điện tử,…

Tài chính: là việc chuyển vốn (tiền tệ) từ người cho vay tới người đi vay; từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn

Tài chính là nghiệp vụ cho vay và đi vay, nhận gửi tiền; và tiền tương đương tiền đối với ngân hàng; hoặc là quá trình chi tiêu, xuất tiền, hoặc tiền tương đương tiền- nhập tiền,… cho các hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp

Tiền tệ là 1 hàng hóa đặc biệt: có chức năng lưu thông, là thứ dùng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận ( có nghĩa là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng). Tiền là một chuẩn mực chung để có thể so sánh giá trị của các hàng hóa và dịch vụ.

Xem thêm PHÂN TÍCH ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

Các đặc điểm khác nhau khác của tài chính và tiền tệ

Phân biệt tài chính- tiền tệ
Phân biệt tài chính- tiền tệ

Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập; phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế; nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt, đóng vai trò vật ngang giá chung; được tách ra khỏi hàng hóa một cách tự phát; ở một giai đoạn lịch sử nhất định. Trong các hình thái xã hội cổ xưa; khi sản xuất hàng hóa chưa phát triển; vai trò của tiền tệ do nhiều hàng hóa thực hiện (da thú, ngũ cốc, súc vật); dần dần vai trò đó chuyển đổi dần và tiền tệ thay thế các hàng hóa đó cho đến ngày nay.

Sự khác biệt chính giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Sự khác biệt chính của thị trường tiền tệ và thị trường vốn
Sự khác biệt chính của thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Thị trường tài chính được chia thành thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Cả hai thị trường đều rất quan trọng trong lĩnh vực tài chính. 

Sự khác biệt chính giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn:

Nơi giao dịch chứng khoán ngắn hạn được giao dịch được gọi là Thị trường tiền tệ. Không giống như Thị trường vốn; nơi chứng khoán dài hạn được tạo ra và giao dịch được gọi là Thị trường vốn. 

Thị trường vốn được tổ chức tốt mà thị trường tiền tệ thiếu. Các công cụ giao dịch trên thị trường tiền tệ có rủi ro thấp. Cho nên, các công cụ này chính là các khoản đầu tư an toàn hơn;  còn các công cụ thị trường vốn mang rủi ro cao. Thị trường tiền tệ có tính thanh khoản cao; nhưng trong trường hợp của thị trường vốn, thanh khoản tương đối ít. 

Các tổ chức chính hoạt động trong thị trường tiền tệ là ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại; tổ chức phi tài chính và nhà chấp nhận. Ngược lại, các tổ chức lớn hoạt động trên thị trường vốn là một sàn giao dịch chứng khoán, ngân hàng thương mại, các tổ chức phi ngân hàng, v.v.. 

Tham khảo thêm: CÁC CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ

Thị trường tiền tệ đáp ứng các yêu cầu tín dụng ngắn hạn của các công ty như cung cấp vốn lưu động cho họ. Bên cạnh đó, thị trường vốn lại có xu hướng đáp ứng các yêu cầu tín dụng dài hạn của các công ty; như cung cấp vốn cố định để mua đất, xây dựng hoặc máy móc.

Công cụ thị trường vốn cho lợi nhuận cao hơn so với các công cụ thị trường tiền tệ. Việc mua lại các công cụ trên thị trường tiền tệ được thực hiện trong vòng một năm; nhưng các công cụ thị trường vốn thời gian lâu hơn hoặc có thể vĩnh viễn.

Bài viết đã cung cấp kiến thức về cách phân biệt tài chính và tiền tệ một cách chính xác, dễ hiểu nhất. Hy vọng đã mang lại cho bạn thông tin hữu ích nhé!

Bài viết tham khảo:

5/5 - (3 bình chọn)
PHÂN BIỆT TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

Trả lời

Chuyển lên trên