PHÂN TÍCH ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

Phân tích đòn bẩy tài chính giúp xác định ảnh hưởng của nợ đến lợi nhuận chung của công ty. Tỷ lệ đòn bẩy cao có nghĩa là chi phí cố định của hoạt động kinh doanh cao, trong khi tỷ lệ này thấp hơn có nghĩa là chi phí cố định đầu tư vào doanh nghiệp thấp hơn. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm về cách Phân tích đòn bẩy tài chính

Phân tích đòn bẩy tài chính
Phân tích đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính là gì? 

Đòn bẩy tài chính là việc sử dụng tiền đi vay (nợ) để tài trợ cho việc mua  tài sản với kỳ vọng thu nhập hoặc vốn thu được từ tài sản mới sẽ vượt quá chi phí đi vay. 

Trong hầu hết các trường hợp, nhà cung cấp khoản nợ sẽ đưa ra giới hạn về mức độ rủi ro mà nó sẵn sàng chấp nhận và chỉ ra giới hạn về mức độ đòn bẩy mà nó sẽ cho phép. Trong trường hợp cho vay đảm bảo bằng tài sản, nhà cung cấp tài chính sử dụng tài sản đó để thế chấp cho đến khi người đi vay hoàn trả khoản vay. Trong trường hợp cho vay theo dòng tiền, mức độ tín nhiệm chung của công ty được sử dụng để hoàn trả khoản vay. 

Bạn có thể tham khảo thêm: Đòn bẩy tài chính là gì?

Ý nghĩa phân tích đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp 

Ý nghĩa phân tích đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp
Ý nghĩa phân tích đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp

Đòn bẩy tài chính là một công cụ giúp tăng số vốn sở hữu lên nhiều lần thông qua việc vay nợ. Tuy nhiên, tùy vào lĩnh vực kinh doanh mà nhà đầu tư lựa chọn sẽ khác nhau. Dưới đây là ý nghĩa của việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp: 

 • Đòn bẩy tài chính là cách mà doanh nghiệp sử dụng sự kết hợp giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trong việc điều hành chính sách tài chính của doanh nghiệp. 
 • Đòn bẩy tài chính sẽ rất lớn khi sử dụng trong các doanh nghiệp có tỷ trọng nợ phải trả cao hơn tỷ trọng của vốn chủ sở hữu. Ngược lại, đòn bẩy tài chính sẽ thấp hơn khi các doanh nghiệp có tỷ trọng nợ phải trả nhỏ hơn tỷ trọng của vốn chủ sở hữu. 
 • Đòn bẩy tài chính vừa là một công cụ làm thúc đẩy lợi nhuận sau thuế trên đơn vị đồng vốn chủ sở hữu. Đồng thời vừa là công cụ kìm hãm sự gia tăng đó. 
 • Sự thành công hay thất bại khi sử dụng đòn bẩy tài chính còn tùy thuộc vào sự khôn ngoan khi lựa chọn cơ cấu tài chính. 
 • Khả năng gia tăng lợi nhuận cao là điều mong ước của các chủ sở hữu, trong đó đòn bẩy tài chính là một công cụ được các nhà quản lý ưa dùng. 

Có thể bạn quan tâm: Phân tích chỉ số tài chính

Các nhóm chỉ số về đòn bẩy tài chính 

Các nhóm chỉ số về đòn bẩy tài chính 
Các nhóm chỉ số về đòn bẩy tài chính 

Sau khi sử dụng thêm vốn vào hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp sử dụng các tỷ lệ tài chính khác nhau cho hiệu quả hoạt động của công ty. Dưới đây là 4 tỷ lệ hoặc biện pháp đòn bẩy tài chính quan trọng được áp dụng: 

Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) 

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là tỷ lệ vốn mà công ty đã vay với quỹ huy động từ các cổ đông. Nói một cách ngắn gọn, nó là tỷ lệ giữa các khoản vay và quỹ của chủ sở hữu. 

Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu = Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu cổ phiếu 

Cách phân tích: Hệ số Nợ trên vốn chủ sở hữu càng cao chứng tỏ tình hình tài chính của công ty càng yếu. Do đó, tỷ lệ này luôn phải nhỏ hơn để tránh nguy cơ phá sản và mất khả năng thanh toán. 

Tỷ lệ Nợ 

Tỷ số nợ xác định vị thế hoặc sức mạnh tài sản của công ty để đáp ứng các khoản nợ của nó. 

Tỷ lệ Nợ = Nợ phải trả / Tổng tài sản 

Cách phân tích: Hệ số nợ thấp cho thấy tình hình tài chính của công ty vững chắc. Điều này phản ánh rằng công ty có đủ tài sản để thanh toán các khoản nợ phải trả tại thời điểm sụp đổ. 

Tỷ lệ Bảo hiểm Lãi suất 

Tỷ lệ Bảo hiểm Lãi suất 
Tỷ lệ Bảo hiểm Lãi suất 

Hay còn gọi là tỷ lệ bao phủ lãi vay. Tỷ lệ này nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc trả lãi bằng lợi nhuận thu được. 

Tỷ lệ Bảo hiểm Lãi suất = EBIT / Chi phí lãi suất 

Cách phân tích: Nếu tỷ số này cao chứng tỏ công ty có thể tạo ra đủ lợi nhuận để trả lãi đến hạn và ngược lại. 

Bài viết liên quan: EBIT là gì?

Mức độ đòn bẩy tài chính (DFL) 

Mức độ của đòn bẩy tài chính (DFL) biểu thị mức độ biến động trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) với sự thay đổi trong thu nhập hoạt động do kết quả của việc tái cấu trúc vốn. Nghĩa là mua lại các khoản nợ, phát hành cổ phiếu và giấy nợ và cho thuê tài sản. 

Mức độ đòn bẩy tài chính (DFL) = % thay đổi EPS / % thay đổi EBIT 

Trong đó: 

 • % thay đổi trong EPS = [(EPS mới – EPS cũ) / EPS cũ] 
 • EPS: là viết tắt của thu nhập trên mỗi cổ phiếu 
 • % thay đổi trong EBIT = [(EBIT mới – EBIT cũ) / EBIT cũ] 
 • EBIT: là viết tắt của thu nhập trước lãi vay và thuế 

Cách phân tích: DFL càng cao cho thấy công ty nhạy cảm hơn với sự thay đổi của thu nhập hoạt động. Điều này cho thấy thu nhập không ổn định trên mỗi cổ phiếu. 

Có thể bạn quan tâm: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính tốt là gì? 

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính tốt là gì? 
Tỷ lệ đòn bẩy tài chính tốt là gì? 

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính lý tưởng thay đổi tùy theo loại tỷ lệ bạn đang tham khảo. Với một số tỷ lệ như tỷ lệ bao phủ lãi vay – chỉ số càng cao sẽ càng tốt hơn. Nhưng với đòn bẩy tài chính, tỷ lệ càng thấp có xu hướng phản ánh các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. 

Chẳng hạn với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu – đây là phương trình đòn bẩy tài chính nổi bật nhất. Ví dụ mong muốn của bạn đạt tỷ lệ dưới 1,0. Tỷ lệ 0,1 cho thấy rằng một doanh nghiệp hầu như không có nợ so với vốn chủ sở hữu. Đồng thời tỷ lệ 1,0 có nghĩa là nợ và vốn chủ sở hữu của một công ty bằng nhau. Trong hầu hết các trường hợp, tỷ lệ lý tưởng sẽ rơi vào khoảng 0,1 đến 0,5. 

Tỷ lệ 0,5 là dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp có số tài sản gấp đôi số tài sản đang có. Đây được coi là ở tỷ lệ mong muốn và tương đối phổ biến. 

Tóm lại, nếu là một nhà đầu tư cẩn trọng, bạn nên chọn những cổ phiếu an toàn có đòn bẩy tài chính thấp. Tình hình kinh doanh của công ty ổn định và vẫn còn tiềm năng tăng trưởng mà không phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ. 

Hãy tham khảo thêm: Cách phân tích tài chính doanh nghiệp

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng đòn bẩy tài chính 

Ưu điểm của đòn bẩy tài chính 

Ưu điểm của phân tích đòn bẩy tài chính 
Ưu điểm của phân tích đòn bẩy tài chính 

Đòn bẩy tài chính có nhiều lợi thế khác nhau đối với công ty, ban quản lý, nhà đầu tư và các công ty tài chính. Sau đây là một số ưu điểm của đòn bẩy tài chính: 

 • Quy mô kinh tế: Đòn bẩy tài chính giúp các tổ chức mở rộng đơn vị sản xuất. Đồng thời sản xuất hàng hóa trên quy mô lớn, giảm đáng kể chi phí cố định. 
 • Cải thiện xếp hạng tín dụng: Nếu công ty nhận được các khoản nợ và có thể thanh toán các khoản nợ này đúng hạn bằng cách tạo ra lợi nhuận tốt từ các khoản tiền đã thu được. Nó sẽ đảm bảo xếp hạng tín dụng cao và được các nhà cho vay coi là đáng tin cậy. 
 • Vị thế Dòng tiền Thuận lợi: Nguồn vốn bổ sung này tạo cơ hội để tăng khả năng thu nhập của công ty. Do đó cải thiện vị thế dòng tiền của công ty. 
 • Tăng khả năng sinh lời của cổ đông: Khi công ty mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua đòn bẩy tài chính, phạm vi sinh lời cũng tăng lên. 
 • Thỏa thuận thuế: Khi các khoản nợ và trách nhiệm pháp lý gây gánh nặng cho công ty, chính phủ cho phép miễn thuế. Điều này đem lại lợi ích cho công ty. 
 • Mở rộng hoạt động kinh doanh: Nhu cầu về đòn bẩy tài chính xuất hiện khi công ty có kế hoạch tăng trưởng và phát triển. Đây là một bước đi tích cực. 

Nhược điểm của đòn bẩy tài chính 

Nhược điểm của phân tích đòn bẩy tài chính 
Nhược điểm của phân tích đòn bẩy tài chính 

Có một số hạn chế nhất định của đòn bẩy tài chính mà chủ yếu liên quan đến các khoản vay thông qua các khoản nợ. Những rủi ro của đòn bẩy tài chính như sau: 

 • Rủi ro cao: Luôn có rủi ro mất mát hoặc thất bại trong việc tạo ra lợi nhuận kỳ vọng. Cùng với đó là gánh nặng trả lãi cho các khoản nợ. 
 • Kết quả bất lợi: Kết quả của các khoản vay đôi khi có thể gây hại nếu kế hoạch kinh doanh bị sai. 
 • Hạn chế từ các tổ chức tài chính: Các tổ chức tài chính cho vay thường hạn chế và kiểm soát hoạt động kinh doanh ở một mức độ nào đó. 
 • Lãi suất cao: Lãi suất trên số tiền vay thường cao, tạo ra gánh nặng cho công ty. 
 • Lợi ích giới hạn đối với các Công ty ổn định: Đòn bẩy tài chính là một lựa chọn phù hợp chỉ dành cho những công ty ổn định và có tình hình tài chính tốt. 
 • Có thể dẫn đến phá sản: Trong trường hợp thua lỗ đột xuất hoặc lợi nhuận kém và các khoản nợ hoặc công nợ lớn, công ty có thể đối mặt với tình trạng phá sản. 

Trên đây là bài viết về Phân tích đòn bẩy tài chính. Hy vọng giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn sáng suốt hơn về việc sử dụng đòn bẩy trong các lĩnh vực kinh doanh. Thịnh Vượng Tài Chính chúc nhà đầu tư sẽ đạt được kết quả tốt nhất! 

Bài viết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)
PHÂN TÍCH ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88