LỢI NHUẬN TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

Lợi nhuận tài chính là một trong những chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp. Nó phản ánh kết quả và sức mạnh trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đó. Vậy lợi nhuận tài chính là gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây. 

Lợi nhuận tài chính là gì? 
Lợi nhuận tài chính là gì? 

Lợi nhuận là gì? 

Lợi nhuận hay còn gọi là lợi tức, lãi chính là phần chênh lệch dương giữa thu nhập và chi phí tạo ra thu nhập đó trong một thời kỳ (thường là quý, nửa năm, năm). Nếu chênh lệch âm thì kết quả kinh doanh là lỗ. 

Lợi nhuận là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty làm ăn có lợi nhuận chứng tỏ hoạt động kinh doanh đã bù đắp được chi phí bỏ ra và có tích luỹ.  

Lợi nhuận kỳ này cao hơn kỳ trước biểu hiện hàng hóa được tiêu thụ nhiều hơn hoặc giá thành sản phẩm giảm, hay các hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả hơn. Lợi nhuận tăng góp phần cơ bản tăng hiệu quả kinh doanh.  

Mục tiêu kinh doanh là thu lợi nhuận. Khi doanh nghiệp thu được lợi nhuận mới có thể trả lãi cho người góp vốn và mở rộng quy mô kinh doanh, hiện đại hoá thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển. 

Phân tích tài chính là một trong những phương pháp giúp tìm ra các biện pháp thích hợp trong từng thời kỳ để nâng cao lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh. 

Có thể bạn chưa biết: Phân tích tài chính doanh nghiệp

Lợi nhuận tài chính là gì? 

Lợi nhuận tài chính và cách tính
Lợi nhuận tài chính và cách tính

Lợi nhuận tài chính là số tiền doanh nghiệp thu được từ các hoạt động đầu tư tài chính như: đầu tư chứng khoán, cho vay, cho thuê tài sản, góp vốn liên doanh, kinh doanh ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá… Đồng thời đã được doanh nghiệp đó thanh toán tất cả các chi phí hoạt động tài chính trong thời kỳ xác định. 

Trong đó, chi phí hoạt động tài chính là các loại chi phí hoặc khoản lỗ được tạo ra từ các hoạt động đầu tư tài chính. Chẳng hạn như: chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí do đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ tỷ giá khi bán ngoại tệ, giao dịch mua chứng khoán và một số khoản chi phí khác. 

Công thức tính lợi nhuận tài chính

Lợi nhuận tài chính = Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính 

Lưu ý: Trong chi phí tài chính bao gồm cả lãi vay. Do vậy nếu doanh nghiệp vay nợ nhiều với lãi suất cao thì lợi nhuận tài chính sẽ âm (lỗ giả). 

Để xác định được chính xác kết quả đầu tư tài chính, lãi vay sẽ được trừ khỏi chi phí tài chính: 

Lợi nhuận trước lãi của hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính không chứa lãi 

Một số lưu ý khi tính toán lợi nhuận tài chính 

Một số lưu ý khi tính toán lợi nhuận tài chính 
Một số lưu ý khi tính toán lợi nhuận tài chính 

Việc tính toán lợi nhuận tài chính sẽ thay đổi tùy theo cách hiểu các khái niệm về lợi ích và nguồn lực. Chẳng hạn khi lợi nhuận được đo lường trước hoặc sau thuế, điều này sẽ làm thay đổi lợi nhuận tài chính. Đối với các nguồn lực, các quỹ riêng thường được sử dụng không phải là các khoản mà nhà đầu tư tạo ra từ việc ký kết một khoản nợ. 

Đối với tất cả các công ty và nhà đầu tư, mục tiêu sẽ luôn là tối đa hóa lợi nhuận tài chính: lợi nhuận càng cao, lợi nhuận ròng càng lớn. Nếu so sánh hai khoản đầu tư, khoản đầu tư sinh lãi cao nhất sẽ là khoản đầu tư mang lại tỷ lệ tốt hơn giữa lợi nhuận và số tiền được giải ngân. 

Như vậy, có thể hiểu rằng lợi nhuận tài chính phải phù hợp với những gì nhà đầu tư có thể cảm nhận được trên thị trường cộng với một giá trị bảo vệ họ khỏi những rủi ro tiềm ẩn vốn có với vai trò là một cổ đông. Mặc dù vậy, lợi nhuận tài chính chủ yếu liên quan đến công ty chứ không phải cho các cổ đông. Mặc dù các quỹ riêng đảm bảo cho việc đầu tư của họ. 

Các lợi nhuận khác liên quan đến hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp 

Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Là số tiền lời thu được do tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc chức năng kinh doanh chính của doanh nghiệp. Đồng thời đã thanh toán tất cả chi phí hoạt động kinh doanh. 

Lợi nhuận bán hàng =  Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý 

Ngoài ra, lợi nhuận bán hàng có thể được gọi với các tên khác như: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính, lợi nhuận tiêu thụ. 

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) 

Là một chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty. Lợi nhuận này được xác định bằng thu nhập trừ đi các chi phí, nhưng chưa trừ tiền (trả) lãi và thuế thu nhập. 

Công thức tính 

EBIT = Lợi nhuận bán hàng + Lợi nhuận trước lãi của hoạt động tài chính + Lợi nhuận khác 

EBIT = Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay 

Xem thêm: EBIT là gì?

Lợi nhuận khác 

Các lợi nhuận khác liên quan đến hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp 
Các lợi nhuận khác liên quan đến hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp 

Lợi nhuận khác ở đây là các khoản lợi nhuận thu được từ các hoạt động khác biệt với hoạt động thông thường ( hay còn gọi là bất thường).  

Hoạt động bất thường ở đây bao gồm:  

  • Lợi nhuận từ chuyển nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;  
  • các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được hưởng;  
  • Thu hồi các khoản nợ phải thu đã xóa nợ;  
  • Các khoản phải trả không tìm được chủ nợ… 

Công thức tính: 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác 

Như vậy, trên đây là bài viết về Lợi nhuận tài chính là gì? Muốn đánh giá kết quả hoạt động của một công ty chúng ta cần xem xét lợi nhuận tài chính của nó. Hy vọng nội dung sẽ giúp cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thêm kiến thức để phục vụ quá trình kinh doanh. Chúc các bạn luôn thành công! 

Bài viết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)
LỢI NHUẬN TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

Trả lời

Chuyển lên trên