VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

vai trò của tài chính là gì

Trong thị trường chứng khoán hiện nay, nhà đầu tư khi lựa chọn đầu tư vào doanh nghiệp nào cũng thường hay quan tâm đến tài chính của doanh nghiệp đó như thế nào. Có thể nói tài chính đã góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Mỗi doanh nghiệp ra đời, để tồn tại và phát triển thì không thể không nhắc đến sự tồn tại của tài chính. Vậy tài chính doanh nghiệp là gì? Vai trò của tài chính doanh nghiệp là gì? Để biết rõ về những điều đó, xin mời quý nhà đầu tư cùng đến với bài viết sau.

Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp là thuật ngữ được dùng để mô tả cho những công cụ; công việc quan trọng trong hệ thống tài chính của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có tên gọi tiếng Anh là: “Corporate finance”. Các hoạt động liên quan đến việc huy động vốn và sử dụng nguồn vốn đó để đầu tư vào tài sản trong doanh nghiệp nhằm tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu doanh nghiệp.

XEM THÊM: CÁCH ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Vị trí và vai trò của tài chính doanh nghiệp 

Tài chính doanh nghiệp có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực.

Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Vị trí của tài chính doanh nghiệp

  • Nếu xét trên phạm vi một đơn vị sản xuất kinh doanh thì tài chính doanh nghiệp là công cụ quan trọng nhất để quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài chính có tác dụng tích cực hoặc tiêu cực đến quá trình sản xuất, vì vậy nó có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy quả trình sản xuất  phát triển.
  • Nếu xét trên một góc độ hệ thống tài chính của nền kinh tế quốc dân thì tài chính doanh nghiệp được coi là một bộ phận của hệ thống tài chính. Nó có tính cầu nối giữa doanh nghiệp với nhà nước. Thông qua mạng lưới tài chính doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện các chức năng quản lý vĩ mô để điều tiết nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật.
Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Hiện nay, các doanh nghiệp dường như phải tự bỏ tài chính ra để duy trì được các hoạt động của doanh nghiệp mình. Họ phải tự lo nguồn lực tài chính của mình và phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của mình và phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực tài chính đã huy động. Tài chính doanh nghiệp sở hữu một số vai trò sau đây:

  • Là một công cụ khai thác, thu hút các nguồn tài chính nhằm đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển của doanh nghiệp;
  • Tài chính doanh nghiệp là đòn bẩy kích thích và điều tiết sản xuất kinh doanh;
  • Nó có vai trò sử dụng vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả.
Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Chức năng của tài chính doanh nghiệp

  • Tạo vốn và luân chuyển vốn: Là để bảo đảm vốn hoạt động của doanh nghiệp luôn có đủ và ổn định; đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh.
  • Phân phối lại thu nhập: Nhằm cân đối lại nguồn vốn cho hợp lý, biết cách sử dụng đồng tiền lời sao cho có hiệu quả nhất. Qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  • Kiểm tra giám sát quá trình luân chuyển vốn: Bộ phận tài chính doanh nghiệp có thể đưa ra được các đề xuất thích hợp khi có chức năng này. Đề xuất tới người quản lý công ty liên quan đến các vấn đề nâng cao tính hiệu quả trong việc kiểm soát đồng vốn.
Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Nội dung của tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp được cụ thể hóa nội dung bằng các quyết định tài chính. 

Lập kế hoạch đầu tư

Đây là quá trình lập kế hoạch và quản lý các dự án đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. Nhà quản trị tài chính cần phát hiện ra các cơ hội đầu tư có khả năng đem lại thu nhập nhiều hơn chi phí tài trợ cho việc thực thi hoạt động đầu tư đó. Một cách cụ thể, nhà quản trị phải lên được kế hoạch mua sắm, chi tiêu cho dự án, không chỉ bao gồm những chi tiêu ban đầu. Mà cả các chi tiêu trong suốt quá trình thực hiện dự án; phải dự tính được những thay đổi trong chi phí. 

Đồng thời, nhà quản trị phải dự tính được doanh thu, lợi nhuận trong suốt vòng đời của dự án. Điểm quan trọng nhất là qua đó phải xác định được thời điểm (timing) diễn ra các luồng tiền vào ra doanh nghiệp, giá trị (size) của các luồng tiền đó cũng như những rủi ro (risk) gắn với các luồng tiền. Trên cơ sở đó đánh giá được mức sinh lời của dự án cũng như có các biện pháp quản trị thích hợp nhằm kiểm soát rủi ro để có được những luồng tiền đúng như dự tính cả về giá trị lẫn thời điểm.

Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Xác định cấu trúc vốn tài trợ

Đây là quá trình xác định cách thức để doanh nghiệp có thể huy động được nguồn vốn đầu tư dài hạn cũng như quản lý nguồn vốn đó. Nguồn vốn huy động của doanh nghiệp cho các dự án đầu tư dài hạn tồn tại dưới hai dạng: vốn góp của các cổ đông và vốn vay. Nhiệm vụ của nhà quản trị tài chính ở đây là phải xác định được cấu trúc vốn huy động sao cho vừa đảm bảo giảm thiểu chi phí huy động; gia tăng giá trị cho doanh nghiệp đồng thời vẫn kiểm soát được những rủi ro cho doanh nghiệp.

Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Quản trị vốn lưu động

Nội dung của hoạt động quản trị vốn lưu động là kiểm soát các tài sản lưu động và nợ ngắn hạn (bao gồm cả nợ dài hạn đến hạn trả) nhằm đảm bảo doanh nghiệp có đủ tiền cho các chi tiêu cho hoạt động của mình.

Tài chính doanh nghiệp thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ doanh nghiệp. Kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp thông qua tình hình thu, chi; các báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn; đưa ra các quyết định trong hoạt động kinh doanh và tài chính. 

Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Vai trò của tài chính doanh nghiệp rất quan trọng. Những vai trò của tài chính không thể nào có thể thay đổi được. Chính vì vậy mà dường như doanh nghiệp nào cũng chú tâm đến tài chính và quản lý nó một cách minh bạch; rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết sau sẽ giúp bạn có thêm thật nhiều kiến thức để hiểu hơn về tài chính doanh nghiệp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

5/5 - (1 bình chọn)
VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88