Asset Turnover Ratio là gì?

Asset turnover là chỉ tiêu thường được sử dụng để đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy Asset turnover là gì?Công thức tính nó như thế nào?. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Asset Turnover Ratio là gì?

Asset Turnover Ratio là gì?
Asset Turnover Ratio là gì?

Asset Turnover Ratio là Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản.

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản đo lường giá trị doanh thu hoặc doanh số của công ty so với giá trị tài sản của công ty. Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản có thể được sử dụng như một chỉ số thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản của một công ty để tạo ra doanh thu. 

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản càng cao có nghĩa là việc sử dụng tài sản của công ty vào các hoạt động sản xuất kinh doanh càng hiệu quả. Ngược lại, nếu một công ty có số vòng quay tổng tài sản thấp, điều đó cho thấy công ty không sử dụng hiệu quả tài sản của mình để tạo ra doanh số.

Tìm hiểu thêm: CURRENT RATIO LÀ GÌ?

Công thức và các bước tính Asset Turnover Ratio là gì?

Công thức tính Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản

 Công thức và các bước tính Asset Turnover Ratio là gì?
Công thức và các bước tính Asset Turnover Ratio là gì?

Trong đó:

Total sales = Annual sales total: Tổng doanh số năm

Beginning assets = Assets at start of year: Tổng tài sản đầu kỳ

Ending assets = Assets at end of year: Tổng tài sản cuối kỳ

Tham khảo: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Các bước tính toán

Trong công thức tính tỉ lệ vòng quay tài sản có sử dụng giá trị tài sản của công ty. Để xác định giá trị tài sản của công ty, chúng ta cần tính giá trị trung bình của tài sản trong năm. 

1. Xác định giá trị tài sản của công ty trên bảng cân đối vào đầu năm. 

2. Xác định số dư hoặc giá trị cuối cùng của tài sản của công ty vào cuối năm. 

3. Cộng giá trị tài sản ban đầu và giá trị tài sản cuối với nhau và chia cho 2. Kết quả chính là giá trị tài sản trung bình của năm. 

4. Xác định tổng doanh số, giá trị này có thể được liệt kê dưới dạng doanh thu trong báo cáo kết quả kinh doanh. 

5. Chia tổng doanh số hoặc doanh thu cho giá trị tài sản trung bình trong năm.

Ví dụ

Công ty A hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Báo cáo tổng tài sản đầu kỳ là 500.700 USD và tổng tài sản cuối kỳ là 500.300 USD. Trong cùng kỳ kinh doanh, công ty A đã tạo ra doanh số 787.000 USD với chiết khấu bán hàng là 17.000 USD.

Lúc đó tỉ lệ vòng quay tổng tài sản của công ty A sẽ được tính

 = (787.000 – 17.000) / [(500.700 + 500.300) / 2] = 1,54. 

Như vậy, với 1 USD đầu tư vào tổng tài sản, doanh nghiệp A tạo ra 1,54 USD doanh thu.

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản cho biết gì?

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản cho biết gì?
Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản cho biết gì?

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản thường được tính hàng năm. Tỉ lệ vòng quay tài sản càng cao, công ty càng hoạt động tốt, vì chỉ tiêu này cao thể hiện rằng công ty đang tạo ra nhiều doanh thu trên mỗi đơn vị giá trị tài sản.

Tỉ lệ vòng quay tài sản có xu hướng cao hơn đối với các công ty trong một số lĩnh vực nhất định so với các công ty khác. 

Ví dụ, đối với mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và bán lẻ có cơ sở tài sản tương đối nhỏ nhưng có khối lượng hàng bán cao. Cho nên, chúng có số vòng quay tổng tài sản trung bình cao nhất. 

Ngược lại, đối với các công ty trong các lĩnh vực như bất động sản có cơ sở tài sản lớn và tỉ lệ vòng quay tài sản thấp. 

Vì chỉ tiêu này có thể có thay đổi lớn từ ngành này sang ngành khác. Cho nên, việc so sánh số vòng quay tổng tài sản của một công ty bán lẻ và một công ty viễn thông sẽ không hiệu quả lắm. So sánh chỉ có ý nghĩa khi chúng được thực hiện cho các công ty khác nhau trong cùng một lĩnh vực mà thôi.

Đọc thêm: TÍCH SẢN CỔ PHIẾU

Các chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động mà doanh nghiệp nên quan tâm

Các chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động mà doanh nghiệp nên quan tâm
Các chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động mà doanh nghiệp nên quan tâm

Để nắm rõ tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp có đạt được hiệu quả hay không. Những vấn đề gì cần khắc phục, sửa đổi trong việc vận hành,vv… thì mỗi doanh nghiệp cần phải đánh giá hiệu suất hoạt động. Cũng như sự chuyển giao tài sản, hàng hóa, dòng tiền để xác định vòng quay tổng tài sản một cách chính xác nhất. Các chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp được thể hiện qua:

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay hàng tồn kho thể hiện số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển trong một kỳ kinh doanh. Nó được xác định theo công thức:

Vòng quay hàng tồn kho được xác định = Doanh thu / Hàng tồn kho bình quân

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho càng cao thể hiện doanh nghiệp bán hàng nhanh, hiệu quả. Và không bị tồn đọng hàng hóa quá nhiều. Đồng thời cũng giảm thiểu rủi ro trong việc quản lý hàng hóa tồn kho. Nhưng nếu chỉ số này cao quá cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp vì không thể đáp ứng kịp thời các nhu yếu phẩm mà khách hàng khi cần đến.

Vòng quay các khoản phải thu

Đây là chỉ số thể hiện tình trạng quản lý công nợ của một doanh nghiệp và khả năng thu hồi vốn trong các kỳ kinh doanh. Vòng quay các khoản phải thu được tính thông qua công thức:

Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu thuần / Khoản phải thu bình quân

Chỉ số vòng quay càng lớn cho thấy khả năng thu hồi nợ từ khách hàng, đối tác, các nhà cung cấp của doanh nghiệp rất tốt. Doanh nghiệp cũng có những đối tác uy tín, chất lượng, có thể hợp tác lâu dài. Tuy nhiên nếu chỉ số này quá thấp, doanh nghiệp có khả năng bị chiếm dụng vốn, nợ chưa được thu hồi, gặp nhiều vấn đề với đối tác, … Những điều này sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Asset Turnover Ratio là gì?
Asset Turnover Ratio là gì?

Vòng quay tài sản dài hạn

Vòng quay tài sản dài hạn là những loại tài sản như máy móc, thiết bị, nhà máy, … là những loại tài sản sử dụng dài hạn trong doanh nghiệp. 

Với mỗi dòng tiền khi đầu tư vào tài sản dài hạn đó thì doanh nghiệp sẽ thu được bao nhiêu dòng tiền doanh thu từ đó. Vòng quay tài sản dài hạn được tính thông qua công thức:

Vòng quay tài sản dài hạn xác định = Doanh thu thuần / Tổng tài sản dài hạn bình quân

Qua bài viết, bạn đọc chắc cũng đã hiểu chi tiết hơn về tỉ lệ vòng quay tổng tài sản Asset turnover là gì. Công thức tính hay các chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động ra sao trong một doanh nghiệp. Những thông tin này là rất hữu ích mà bất cứ ai đang kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp đều nên biết và có chiến lược phát triển toàn diện. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và chúc bạn thành công nhé!

Bài viết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)
ASSET TURNOVER LÀ GÌ?

Trả lời

Chuyển lên trên