CẤU TRÚC VỐN LÀ GÌ?

Để thành lập và duy trì hoạt động của doanh nghiệp thì vốn là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Vốn chính là nền tảng chính của việc xây dựng và thiết lập nên doanh nghiệp. Vậy cấu trúc vốn là gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây. 

Cấu trúc vốn là gì? 
Cấu trúc vốn là gì? 

Tìm hiểu về cấu trúc vốn

Cấu trúc vốn là gì? 

Cấu trúc vốn (Capital structure) là sự kết hợp cụ thể giữa nợ và vốn chủ sở hữu được một công ty sử dụng để tài trợ cho hoạt động và tăng trưởng tổng thể của nó. 

Vốn chủ sở hữu phát sinh từ quyền sở hữu cổ phần trong một công ty và xác nhận quyền sở hữu đối với các dòng tiền và lợi nhuận trong tương lai của nó. Nợ dưới hình thức phát hành trái phiếu hoặc các khoản vay, trong khi vốn chủ sở hữu có thể ở dạng cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi hoặc lợi nhuận giữ lại. Nợ ngắn hạn cũng được coi là một phần của cơ cấu vốn. 

Có thể bạn chưa biết: Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E)

Cấu trúc vốn tối ưu là gì? 

Cấu trúc vốn tối ưu là gì? 
Cấu trúc vốn tối ưu là gì?

Cấu trúc vốn tối ưu của một công ty là tỷ lệ nợ và vốn chủ sở hữu dẫn đến chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) thấp nhất cho công ty. Định nghĩa kỹ thuật này không phải lúc nào cũng được sử dụng trong thực tế. Tùy vào các công ty có chiến lược hoặc triết học về cấu trúc lý tưởng riêng. 

Có thể hiểu cấu trúc vốn tối ưu là hỗn hợp nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần cho phép tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp. Với cấu trúc vốn có chi phí sử dụng vốn bình quân được tối thiểu hóa, tổng giá trị các chứng khoán của doanh nghiệp được tối đa hóa. 

Xem thêm: Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) là gì?

Để tối ưu hóa cấu trúc, một công ty có thể phát hành thêm nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Vốn mới có được có thể được sử dụng để đầu tư vào tài sản mới hoặc có thể được sử dụng để mua lại nợ/vốn chủ sở hữu hiện đang tồn đọng, như một hình thức tái cấp vốn. 

Các phương pháp tái cấp vốn bao gồm: 

 • Phát hành nợ và mua lại vốn chủ sở hữu 
 • Phát hành nợ và trả cổ tức lớn cho các nhà đầu tư cổ phần 
 • Phát hành vốn chủ sở hữu và trả nợ 

Tầm quan trọng của cấu trúc vốn là gì?

Tầm quan trọng của cấu trúc vốn 
Tầm quan trọng của cấu trúc vốn 

Cấu trúc vốn có tầm quan trọng đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cả nợ và vốn chủ sở hữu đều có thể được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán. Đồng thời, tài sản của công ty cũng được liệt kê trên bảng cân đối kế toán, được mua bằng nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Cấu trúc vốn là sự kết hợp giữa nợ dài hạn, nợ ngắn hạn, cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi của một công ty. Tỷ trọng nợ ngắn hạn so với nợ dài hạn của một công ty được xem xét khi phân tích cấu trúc vốn của nó. 

Khi nhà đầu tư đề cập đến cấu trúc vốn, họ quan tâm đến tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D / E) của một công ty. Chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ rủi ro của các hoạt động vay nợ của một công ty. Thông thường, một công ty được tài trợ nhiều bằng nợ có cấu trúc vốn tích cực hơn. Do đó gây ra rủi ro lớn hơn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, rủi ro này có thể là nguyên nhân chính thúc đẩy sự tăng trưởng của công ty. 

Nếu doanh nghiệp có cấu trúc vốn bài bản, sử dụng nguồn vốn hợp lý thì doanh nghiệp sẽ phát triển nhanh chóng. Ngược lại, nếu nhà quản trị không xác định được cấu trúc vốn dễ dẫn đến việc mất kiểm soát về vốn. Lúc này, có thể thiếu vốn khi cần mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến nguồn vốn vay nhiều hoặc dư thừa vốn dẫn đến việc sử dụng vốn lãng phí… 

Các thành phần trong cấu trúc vốn

Các thành phần trong cấu trúc vốn
Các thành phần trong cấu trúc vốn

Vốn chủ sở hữu 

Vốn chủ sở hữu cho phép các nhà đầu tư bên ngoài nắm quyền sở hữu một phần công ty. Vốn chủ sở hữu đắt hơn nợ, đặc biệt là khi lãi suất thấp. Tuy nhiên, không giống như nợ, vốn chủ sở hữu không cần phải trả lại. Đây là một lợi ích cho công ty trong trường hợp thu nhập giảm. Mặt khác, vốn chủ sở hữu thể hiện yêu cầu của chủ sở hữu về thu nhập trong tương lai của công ty. 

Hình thức vốn chủ sở hữu có hai loại: 

 • Vốn góp: Đây là tiền ban đầu các cổ đông góp vào công ty để kinh doanh thông qua mua cổ phần (đối với mô hình công ty cổ phần). 
 • Lợi nhuận giữ lại: Đây là khoản lợi nhuận được giữ lại hàng năm (sau khi đã trả cổ tức) để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh. 

Như vậy, để tăng vốn chủ sở, doanh nghiệp có thể phát hành thêm cổ phần để huy động vốn từ người mua. Hoặc giữ lại lợi nhuận hàng năm. Nếu doanh nghiệp giữ lại càng nhiều thì vốn chủ sở hữu càng tăng. 

Vốn chủ sở hữu thường được gọi là vốn tự có của doanh nghiệp. Nếu như vốn chủ sở hữu chiếm phần lớn cấu trúc vốn thì doanh nghiệp an toàn để đầu tư. 

Có thể bạn quan tâm: Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn nợ 

Nợ bao gồm vốn vay dưới hình thức trái phiếu hoặc vốn vay. Không giống như vốn chủ sở hữu, nợ cho phép một công ty giữ lại cổ phần quyền sở hữu nhưng đi kèm với chi phí trả nợ trong tương lai, cũng như lãi phát sinh. Mặc dù vậy, nhiều công ty vẫn bị thu hút bởi nợ như một lựa chọn vì nó phổ biến rộng rãi hơn, dễ mua hơn và không yêu cầu từ bỏ quyền sở hữu. 

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn là gì? 

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn là gì? 
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn là gì? 

Rủi ro trong kinh doanh 

Trong kinh doanh, rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Thông thường, những vấn đề cạnh tranh về sản phẩm, giá cả, mẫu mã có thể làm các doanh nghiệp bị thua lỗ. Trong trường hợp này, các doanh nghiệp thường vay vốn để thực hiện chiến lược kinh doanh. Điều này góp phần làm thay đổi cấu trúc vốn. Các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng. 

Chính sách thuế của nhà nước 

Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc vốn của một doanh nghiệp. Trường hợp khi doanh nghiệp sử dụng nợ thì phải có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng vốn vay. Tuy nhiên, những khoản chi phí này lại được tính sau thuế. Nếu chính sách về thuế của Nhà nước tốt thì doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi vì khoản phải trả sẽ thấp hơn. 

Chính sách thuế của nhà nước 
Chính sách thuế của nhà nước 

Tình hình tài chính của doanh nghiệp 

Đây là nhân tố tác động trực tiếp đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Bởi vì tình hình tài chính quyết định đến việc doanh nghiệp có thể đi vay hoặc không. Nếu doanh nghiệp có tài chính không tốt nhưng cần vốn để duy trì hoạt động kinh doanh thì bắt buộc phải lựa chọn phương án vay nợ. Ngược lại nếu tình hình tài chính tốt, hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn sở hữu thì không cần phải vay mượn. 

Quan điểm của nhà quản trị doanh nghiệp 

Đây cũng là nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Nếu nhà quản trị doanh nghiệp có phương án kinh doanh tốt có thể vay vốn để thực hiện mục tiêu tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, cũng sẽ có trường hợp chủ doanh nghiệp e dè, tâm lý sợ thua lỗ nên không dám mạo hiểm. 

Sự cân bằng giữa nợ và vốn chủ sở hữu 

Có rất nhiều sự đánh đổi mà chủ sở hữu và người quản lý của các doanh nghiệp phải cân nhắc khi xác định cơ cấu vốn của họ. Dưới đây là một số sự cân bằng cần được xem xét. 

Sự cân bằng giữa nợ và vốn chủ sở hữu
Sự cân bằng giữa nợ và vốn chủ sở hữu

Ưu và nhược điểm của vốn chủ sở hữu 

 • Không phải trả lãi suất 
 • Không có khoản thanh toán cố định bắt buộc (ví dụ như cổ tức) 
 • Không có ngày đáo hạn (không hoàn trả vốn) 
 • Có quyền sở hữu và kiểm soát doanh nghiệp 
 • Có quyền biểu quyết (thông thường) 
 • Có chi phí vốn ngụ ý cao 
 • Kỳ vọng tỷ suất sinh lợi cao (cổ tức và tăng vốn) 
 • Có yêu cầu cuối cùng về tài sản của công ty trong trường hợp thanh lý 
 • Cung cấp tính linh hoạt hoạt động tối đa 

Ưu và nhược điểm của nợ 

Ưu và nhược điểm của nợ 
Ưu và nhược điểm của nợ 
 • Có thanh toán lãi suất 
 • Có lịch trả nợ cố định 
 • Yêu cầu bồi thường đầu tiên về tài sản của công ty trong trường hợp thanh lý 
 • Yêu cầu các giao ước và chỉ số hiệu suất tài chính phải được đáp ứng 
 • Tiềm ẩn các hạn chế về tính linh hoạt trong hoạt động 
 • Có chi phí thấp hơn vốn chủ sở hữu 
 • Kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận thấp hơn vốn chủ sở hữu 

Như vậy, trên đây là bài viết về Cấu trúc vốn là gì? Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của một doanh nghiệp. Hy vọng nội dung trên sẽ cung cấp kiến thức cho các chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư phục vụ quá trình kinh doanh một cách hiệu quả. Chúc các bạn luôn thành công! 

Bài viết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)
CẤU TRÚC VỐN LÀ GÌ?

Trả lời

Chuyển lên trên