Phí ứng trước tiền bán chứng khoán TCBS

Biểu phí dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán (Áp dụng từ ngày 15/01/2021)

STTTên dịch vụ tài chínhMức lãi suất áp dụng
  1 Ứng trước tiền bán chứng khoán (ƯTBCK)  10,5%/năm
  2 Phí ứng trước tối thiểu  Không áp dụng
Đánh giá post
Phí ứng trước tiền bán chứng khoán TCBS

Trả lời

Chuyển lên trên