CÁCH TÍNH GIÁ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Giống như cổ phiếu, trái phiếu cũng là một hình thức tài sản tài chính phổ biến trong thị trường chứng khoán. Hiện tại trái phiếu đang phát triển mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu huy động vốn của Chính phủ cũng như các doanh nghiệp. Vì vậy, trái phiếu đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng giỏi trong việc tính toán và hoạch định kế hoạch đầu tư trái phiếu. Trong đó, biết Cách tính giá phát hành của trái phiếu là việc khá quan trọng. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm về vấn đề trên.

Cách tính giá phát hành trái phiếu
Cách tính giá phát hành trái phiếu

Giá phát hành trái phiếu là gì? 

Giá phát hành trái phiếu là gì?
Giá phát hành trái phiếu là gì?

Giá phát hành trái phiếu là số tiền mà người đầu tư phải trả cho công ty phát hành để mua được trái phiếu. Trái phiếu có thể được phát hành theo mệnh giá hoặc với giá cao hay thấp hơn mệnh giá. 

Bài viết tham khảo: TRÁI PHIẾU LÀ GÌ? 

Một số nguyên tắc định giá trái phiếu thường 

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu để vay vốn thường có 3 trường hợp như sau

– Giá phát hành của trái phiếu bằng với mệnh giá ghi trên trái phiếu: Trường hợp này thường xảy ra khi lãi suất thị trường bằng với lãi suất danh nghĩa.

– Giá phát hành của trái phiếu nhỏ hơn mệnh giá: Trường hợp này được gọi là phát hành trái phiếu có chiết khấu. Thường xảy ra khi lãi suất thị trường lớn hơn lãi suất danh nghĩa. Người mua chấp nhận một mức lãi được hưởng mỗi kỳ thấp hơn so với thị trường để mua một trái phiếu với giá thấp hơn mệnh giá của nó.

– Giá phát hành của trái phiếu lớn hơn mệnh giá: Trường hợp này được gọi là phát hành trái phiếu có phụ trội. Thường xảy ra khi lãi suất thị trường nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa. Người mua chấp nhận trả một khoản tiền lớn hơn mệnh giá của trái phiếu để nhận được một khoản lãi lớn hơn thị trường vào mỗi kỳ nhận lãi. 

Chiết khấu và phụ trội trái phiếu

Chiết khấu và phụ trội của trái phiếu
Chiết khấu và phụ trội của trái phiếu

Trường hợp này chỉ phát sinh khi doanh nghiệp đi vay bằng hình thức phát hành trái phiếu. Đồng thời, tại thời điểm phát hành có sự chênh lệch giữa lãi suất thị trường và lãi suất danh nghĩa được các nhà đầu tư mua trái phiếu chấp nhận. Chiết khấu và phụ trội trái phiếu được xác định và ghi nhận ngay tại thời điểm phát hành trái phiếu. Sự chênh lệch giữa lãi suất thị trường và lãi suất danh nghĩa sau thời điểm phát hành trái phiếu không ảnh hưởng đến giá trị khoản phụ trội hay chiết khấu đã ghi nhận. 

Lưu ý: Chiết khấu hay phụ trội không thay đổi cho dù lãi suất thị trường có thay đổi sau thời điểm phát hành trái phiếu 

Cách tính giá phát hành trái phiếu 

Giá phát hành trái phiếu =  Hiện giá của dòng tiền chi ra của trái phiếu theo lãi suất danh nghĩa 

Phương pháp phân bổ chiết khấu, phụ trội 

– Chiết khấu trái phiếu = Mệnh giá –  Giá phát hành 

– Phụ trội trái phiếu = Giá phát hành – Mệnh giá 

Phương pháp phân bổ đường thẳng 

Phương pháp phân bổ đường thẳng để tính giá phát hành trái phiếu
Phương pháp phân bổ đường thẳng

Mức phân bổ Chiết khấu (CK) hay Phụ trội (PT) hàng kỳ = CK hay PT / Số kỳ trả lãi 

(tuỳ từng yêu cầu mà có thể tính chính xác theo số ngày thực tế của mỗi kỳ) 

Phương pháp phân bổ theo lãi suất thị trường 

– Số phân bổ CK trong kỳ = Tiền lãi theo lãi suất thị trường trong kỳ – Tiền lãi danh nghĩa trong kỳ

– Số phân bổ PT trong kỳ = Tiền lãi danh nghĩa trong kỳ – Tiền lãi theo lãi suất thị trường trong kỳ 

Ví dụ về cách tính giá phát hành trái phiếu 

Ví dụ về tính giá phát hành trái phiếu
Ví dụ về tính giá phát hành trái phiếu

Bài toán về cách tính giá phát hành trái phiếu

Ngày 1/1/2006 Doanh nghiệp phát hành một trái phiếu trả lãi định kỳ hằng năm với mệnh giá 1000, lãi suất danh nghĩa là 8%, thời hạn trái phiếu 5 năm, lãi suất thị trường lúc phát hành là 10% 

a. Xác định giá phát hành trái phiếu 

b. Xác định mức phân bổ chiết khấu trái phiếu cho từng kỳ 

Cách tính giá phát hành trái phiếu

a. Tính giá phát hành trái phiếu và chiết khấu của trái phiếu

Ta có:

 • Tiền lãi trái phiếu phải trả hằng năm là: 1000 * 8% = 80
 • Giá trị trái phiếu phải trả khi đáo hạn trái phiếu là: 1000
 • Vậy hiện giá của dòng tiền hiện tại theo lãi suất danh nghĩa là: 80/(1+0,1) +…. +80/(1+0,1)^4+ 1080/ (1+0,1)^5=924

=> Giá phát hành của trái phiếu = 924

=> Chiết khấu của trái phiếu = 1000 – 924 = 76  

b. Tính mức phân bổ chiết khấu cho từng kỳ 

 • Phương pháp đường thẳng: 
  Số phân bổ hàng kỳ = 76/5 = 15,2 
 • Phương pháp phân bổ theo lãi suất thực tế
  Ta lập nên bảng phân bổ chiết khấu như sau:
Bảng phân bổ chiết khấu
Bảng phân bổ chiết khấu

Đối với các bài tập phân bổ phụ trội các bạn cũng lập bảng tương tự!

Chú thích: 

 • Mệnh giá của trái phiếu: Đây là số tiền được ghi trên trái phiếu và đến thời hạn đáo hạn trái phiếu, người sở hữu cầm trái phiếu đến nơi phát hành trái phiếu sẽ được nhận 1 số tiền đúng bằng số tiền ghi trên trái phiếu ( Mệnh giá). 
 • Lãi suất của trái phiếu: Đây là lãi suất danh nghĩa của trái phiếu mà doanh nghiệp sẽ phải trả cho người mua vào thời điểm phát hành (trái phiếu trả lãi trước) hay cuối mỗi kỳ hoặc đến thời gian đáo hạn của trái phiếu 
 • Lãi suất danh nghĩa: Là lãi suất mà người sở hữu được hưởng 
 • Lãi suất thị trường: Là lãi suất bình quân liên ngân hàng cũng là lãi suất thực tế.

Bài viết tham khảo: BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI

Đầu tư trái phiếu Techcombank

Đầu tư trái phiếu TCBS
Đầu tư trái phiếu TCBS

Hiện tại, Techcom Securities (TCBS) là nơi có chỉ số phát triển tích cực và rất tiềm năng trong tương lai. Đặc biệt, TCBS luôn chú trọng và quan tâm đến mong muốn của khách hàng. Hy vọng, đây là cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân có thêm kênh đầu tư mới và an toàn trên thị trường tài chính. 

Bài viết tham khảo: ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOMBANK 

Như vậy, bài viết trên đây đã cung cấp nội dung cơ bản về Cách tính giá phát hành trái phiếu. Hy vọng rằng, với những thông tin trên nhà đầu tư sẽ có thêm kiến thức và ngày càng hoàn thiện kỹ năng giao dịch của bản thân. Chúc các bạn thành công trong quá trình đầu tư! 

Tham khảo bài viết:

Đánh giá post
CÁCH TÍNH GIÁ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Trả lời

Chuyển lên trên