THƯƠNG PHIẾU LÀ GÌ?

Thương phiếu là gì- Đặc điểm, phân loại, ưu điểm và nhược điểm của thương phiếu

Bên cạnh tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi thì thương phiếu là công cụ cơ bản thứ tư đang lưu thông trên thị trường tiền tệ hiện nay. Loại chứng chỉ có giá này được coi là công cụ thay thế tiền mặt hiệu quả và góp phần điều tiết thị trường tiền tệ. Để giúp bạn hiểu rõ hơn thương phiếu là gì, Thịnh Vượng Tài Chính đã tổng hợp những thông tin quan trọng về thương phiếu trong bài viết dưới đây. Mời bạn tham khảo nhé!

Tham khảo: TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG LÀ GÌ?

Thương phiếu là gì?

Thương phiếu là gì?
Thương phiếu là gì?

Thương phiếu trong tiếng Anh được gọi là: Commercial paper.

Thương phiếu chính là chứng chỉ có giá ghi nhận lệnh yêu cầu thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định trong một thời gian nhất định.

Thương phiếu là công cụ vay nợ ngắn hạn do các ngân hàng lớn và công ty phát hành. Trước đây các công ty thường vay vốn ngắn hạn ở các ngân hàng thương mại; tuy nhiên sau đó họ dựa chủ yếu vào việc bán thương phiếu cho các trung gian tài chính và các công ty khác để vay vốn tức thời.

Phân loại thương phiếu

Phân loại thương phiếu
Phân loại thương phiếu

Dựa trên cơ sở người lập, thương phiếu gồm 2 hình thức:

 • Hối phiếu: là chứng chỉ có giá do người ký phát lập; yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu; hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.
 • Lệnh phiếu: là chứng chỉ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu; hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

Đọc thêm: SO SÁNH CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương thức chuyển nhượng, thương phiếu gồm 3 hình thức:

 • Thương phiếu vô danh: là loại thương phiếu không ghi rõ tên người thụ hưởng.
 • Thương phiếu đích danh: là loại thương phiếu có ghi tên người thụ hưởng.
 • Thương phiếu ký danh: là loại thương phiếu có ghi tên người thụ hưởng và có quyền chuyển nhượng.

Đặc điểm của thương phiếu là gì

Đặc điểm của thương phiếu là gì
Đặc điểm của thương phiếu là gì

Chủ thể được quyền phát hành

 • Quy định người ký phát, người phát hành phải là các doanh nghiệp. Bao gồm doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và hợp tác xã.
 • Tổ chức tín dụng không phải là người ký phát, người phát hành.

Xác định thời hạn thương phiếu

Thời hạn thanh toán thương phiếu cụ thể do người thụ hưởng và người ký phát hoặc người phát hành xác định. Và theo một trong các thời hạn sau đây:

 • Ngay khi xuất trình.
 • Sau một thời hạn nhất định kể từ ngày hối phiếu được chấp nhận.
 • Sau một thời hạn nhất định kể từ ngày ký phát hành.
 • Thanh toán vào một ngày xác định cụ thể.

Thời hạn thanh toán thương phiếu, thời hạn truy đòi và thời hạn khởi kiện khi có tranh chấp về quan hệ thương phiếu được tính cả ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ cuối tuần. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn trùng vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Phạm vi điều chỉnh

Theo Pháp lệnh thương phiếu, phạm vi điều chỉnh là các quan hệ thương phiếu phát sinh từ hoạt động thương mại có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong việc phát hành, chấp nhận, chuyển nhượng, bảo lãnh, thanh toán; truy đòi, khởi kiện, cầm cố thương phiếu tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tìm hiểu thêm: MÃ CỔ PHIẾU MÀU TRẮNG

Hình thức phát hành

Thương phiếu được phát hành theo hình thức chiết khấu. Có nghĩa là được bán với giá thấp hơn mệnh giá. Chênh lệch giữa giá mua và mệnh giá thương phiếu chính là thu nhập của người sở hữu thương phiếu.

Thương phiếu phải được lập bằng tiếng Việt. Và tương phiếu phải được lập trên mẫu in sẵn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Trong trường hợp có yếu tố nước ngoài, thương phiếu phải được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Việc sử dụng các hình thức thông tin điện tử trong quan hệ thương phiếu được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Ưu điểm và nhược điểm của thương phiếu là gì?

Ưu điểm và nhược điểm của thương phiếu là gì?
Ưu điểm và nhược điểm của thương phiếu là gì?

Ưu điểm của thương phiếu

– Tính thanh khoản cao

Lý do doanh nghiệp cho phát hành nhiều thương phiếu là gì? Đó là thương phiếu có khả năng thanh khoản cao. Mức độ huy động tiền mặt của nhà kinh doanh cho người tiêu dùng cực kỳ lớn. 

Bên cạnh đó, khi mang thương phiếu đi cầm cố tại ngân hàng thì cũng có thể tái chiết khấu cho người thụ hưởng hoặc cầm cố một cách dễ dàng. Đây là một trong những ưu điểm lớn nhất của thương phiếu.

– Có tính đảm bảo chắc chắn 

Chỉ những doanh nghiệp có mức độ uy tín cao mới được phát hành thương phiếu. Cho nên, những người mà sở hữu thương phiếu sẽ không lo mất tiền.

– Giúp ngân hàng kiểm soát tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước thường cố gắng huy động những khoản thu nhập từ nguồn tiền nhàn rỗi của người dân bằng cách gia tăng lãi suất tiền gửi. Vậy nên, việc này sẽ giúp giá tiền tệ ổn định, và giúp giảm mạnh hiện tượng lạm phát.

Đọc thêm: ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA TRÁI PHIẾU KHO BẠC

Nhược điểm của thương phiếu

– Do tính trừu tượng của thương phiếu, sẽ dẫn đến tình trạng hai doanh nghiệp thông đồng nhau lập ra thương phiếu khống (thương phiếu không phát sinh từ quan hệ mua bán chịu) để mang đến ngân hàng xin chiết khấu hoặc cầm cố. Và việc này đã làm cho cơ sở đảm bảo của thương phiếu là tín dụng hàng hoá không thể tồn tại; số tiền cho vay được ngân hàng phát ra không có cơ sở đảm bảo.

– Với những nhược điểm sẵn có của tín dụng thương mại; thì khó có thể mở rộng quy mô (khối lượng) và thời gian mua bán chịu hàng hoá trong trường hợp nhu cầu mua chịu quá lớn và thời gian quá lâu.

– Quan hệ mua bán chịu này chỉ có thể phát sinh giữa những doanh nghiệp tín nhiệm, có giao dịch thường xuyên với nhau.

Mặc dù vậy nhưng do tín dụng thương mại tồn tại song song với tín dụng ngân hàng. Cho nên những khiếm khuyết kể trên của tín dụng thương mại và của sự vận dụng thương phiếu sẽ giảm đến mức xem như không đáng kể.

Thương phiếu có phải là chứng khoán không?

Thương phiếu có phải là chứng khoán không?
Thương phiếu có phải là chứng khoán không?

Theo Luật chứng khoán, của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 tại điều 6 mục giải thích từ ngữ. Trong luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Bao gồm các loại sau đây:

a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.

2. Thương phiếu, là công cụ thanh toán . Thương phiếu cơ bản gồm hai loại :

– Hối phiếu

– Kỳ phiếu

Qua đó ta có thể thấy câu hỏi Thương phiếu có phải là chứng khoán không?. Thì câu trả lời cho câu hỏi này là: KHÔNG

Lời kết thương phiếu là gì?

Thương phiếu là gì? Đặc điểm, phân loại, ưu điểm và nhược điểm của thương phiếu
Thương phiếu là gì? Đặc điểm, phân loại, ưu điểm và nhược điểm của thương phiếu

Với những thông tin trên đây, hy vọng bạn đã hiểu rõ Thương phiếu là gì. Với vai trò là một trong 4 công cụ tiền tệ cơ bản trên thị trường hiện nay, thương phiếu đang dần trở nên quen thuộc hơn đối với nhiều nhà đầu tư. 

Thương phiếu có vai trò hết sức quan trọng đối với cả doanh nghiệp và thị trường. Và chỉ có những doanh nghiệp có mức độ tín nhiệm lớn mới được phát hành thương phiếu. Vậy nên những người sở hữu loại chứng từ có giá này sẽ không lo bị mất tiền. Thế nhưng, vì có tính chất trừu tượng mà thương phiếu rất dễ bị ký phát khống, nên khi mua, các nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý đến giá trị pháp lý của thương phiếu và uy tín của công ty phát hành để giảm thiểu rủi ro mất tiền nhé.

Bài viết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)
THƯƠNG PHIẾU LÀ GÌ?

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88