Thuế cổ tức là gì?

Khi tham gia vào thị trường chứng khoán thì các nhà đầu tư đều sẽ quan tâm tới vấn đề về phí và thuế giao dịch. Bởi khi giao dịch trên thị trường đây chính là phần tiền bạn cần chi trả. Và bên cạnh các phần phí và thuế chứng khoán thông thường thì vào cuối năm 2020; với những nhà đầu tư nhận cổ tức bằng cổ phiếu hay nhận cổ phiếu thưởng thì sẽ phải trả thêm thuế cổ tức cổ phiếu.

Cùng theo dõi bài viết dưới đây, mình sẽ thông tin đến các bạn về những quy định cũng như cách tính của phần thuế này nhé!

Thuế cổ tức là gì?

 Thuế cổ tức là gì?
Thuế cổ tức là gì?

Thuế cổ tức là một loại hình của thuế thu nhập mà một quốc gia đánh vào cổ tức. Thuế suất của loại thuế này thay đổi theo từng quốc gia. Nó liên quan đến vấn đề thuế kép mà một số quốc gia vẫn đang thực hiện; và gặp phải phản ứng từ phía các cổ đông. Tức là những người nắm giữ cổ phiếu; do các công ty đã phải nộp thuế lợi tức, thuế vốn. Rồi sau đó cổ đông lại phải nộp thêm thuế từ cổ tức.

Đọc thêm: CỔ TỨC LÀ GÌ?

Quy định của Nhà nước về Thuế cổ tức cổ phiếu

Quy định của Nhà nước về Thuế cổ tức cổ phiếu
Quy định của Nhà nước về Thuế cổ tức cổ phiếu

Cuối năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP vào ngày 19/10/2020 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế kèm theo đó là Thông tư 111/2013/TT-BTC. Trong đó có quy định về phần Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với Nhà đầu tư nhận Cổ tức bằng Cổ phiếu, Cổ phiếu Thưởng.

Cụ thể tại Điểm g, Khoản 3, Điều 2 của Thông tư đã chỉ rõ trong các khoản Thu nhập chịu thuế có; “Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn“.

Cũng theo Thông tư này, tại Điều 10 có “Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%”,. Và “Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu”.

Thuế cổ tức cổ phiếu theo quy định hiện hành

Bạn có thể hiểu theo quy định hiện hành, khi nhận Cổ tức bằng Cổ phiếu; ngoài phần Phí và Thuế thông thường như trước đây thì bạn sẽ cần trả thêm Thuế Thu nhập từ Đầu tư vốn. 

Phần Thuế này chưa phải nộp khi nhà đầu tư nhận Cổ phiếu, mà khi bạn bán / chuyển nhượng số Cổ phiếu này thì mới phải tính thêm Thuế thu nhập từ đầu tư vốn (Thuế Cổ tức Cổ phiếu) để nộp với thuế suất là 5%.

Tham khảo: CÁCH TÍNH TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC

Tổ chức Thu thuế từ Cổ tức Cổ phiếu: các công ty Chứng khoán là đơn vị trung gian để các Nhà đầu tư nhận Cổ tức bằng Cổ phiếu. Cho nên khi có những thay đổi về Thuế thu nhập từ việc đầu tư vốn; thì những đơn vị này sẽ có trách nhiệm thông báo cụ thể tới nhà đầu tư.

Một số Thông báo tóm tắt của các Công ty Chứng khoán về việc tiến hành kê khai và nộp Thuế Thu nhập Cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn thay cho nhà đầu tư. Cụ thể như sau:

  • Đối tượng áp dụng: cá nhân nhận Cổ tức bằng Chứng khoán. Cá nhân là Cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng Chứng khoán từ ngày 05/12/2020.
  • Thời điểm kê khai và nộp thuế Thu nhập Cá nhân về Đầu tư vốn: khi Nhà đầu tư bán / chuyển nhượng Cổ phiếu cùng loại cho tới khi hết số Cổ phiếu nhận Cổ tức / nhận thưởng bằng Cổ phiếu.
  •  Cách tính thuế: Thuế Thu nhập Cá nhân từ Đầu tư vốn phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%. 

Thuế cổ tức cổ phiếu

Thuế cổ tức cổ phiếu
Thuế cổ tức cổ phiếu

Tóm lại, Thuế cổ tức cổ phiếu chính là phần Thuế Thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn. Nó được áp dụng với những Nhà đầu tư nhận Cổ tức bằng Cổ phiếu hay được nhận cổ phiếu thưởng từ ngày 05/12/2020. Khi bán (chuyển nhượng) số Cổ phiếu này đi để thu tiền thì phần Thu nhập đó sẽ phải chịu Thuế đầu tư vốn 5%. 

Cách tính Thuế Cổ tức Cổ phiếu

Cách tính Thuế Cổ tức Cổ phiếu
Cách tính Thuế Cổ tức Cổ phiếu

Cách tính Thuế Cổ tức Cổ phiếu cũng khá đơn giản, công thức chung như sau:

Thuế Thu nhập Cá nhân từ Đầu tư vốn = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%

Trong đó:

  • Thu nhập tính thuế = Số lượng Cổ phiếu cùng loại bán / chuyển nhượng ;(tương ứng với số lượng cổ phiếu thực nhận từ cổ tức bằng cổ phiếu / nhận thưởng bằng cổ phiếu) * Giá tính thuế.
  • Số lượng Cổ phiếu bán / chuyển nhượng: Sau khi nhận Cổ tức bằng Cổ phiếu; Cổ phiếu Thưởng thì Số lượng Cổ phiếu bán / chuyển nhượng phải ưu tiên kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn cho tới khi hết số Cổ phiếu nhận Cổ tức và Cổ phiếu Thưởng.
  • Giá tính thuế:

+ Nếu Giá bán / chuyển nhượng >= Mệnh giá thì Giá tính thuế = Mệnh giá (Hiện Mệnh giá Cổ phiếu trên Sàn Chứng khoán theo quy định là 10.000 đồng / Cổ phiếu).

+ Nếu Giá bán / chuyển nhượng < Mệnh giá thì Giá tính thuế = Giá bán / giá chuyển nhượng.

Tùy thuộc vào Giá bán Cổ phiếu là bao nhiêu, so sánh với Mệnh giá 10 ngàn đồng thì sẽ có 2 cách tính Thuế khác nhau. 

Đọc thêm: CHIA CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU CÓ LỢI KHÔNG?

Một số lưu ý về Thuế Cổ tức Cổ phiếu

Một số lưu ý về Thuế Cổ tức Cổ phiếu
Một số lưu ý về Thuế Cổ tức Cổ phiếu

Như đã nói ở trên phần thuế Cổ tức Cổ phiếu chỉ mới được quy định vào cuối năm 2020. Cho nên, loại thuế này còn khá mới và cũng có một số điểm cần lưu ý; để nhà đầu tư cũng như công ty chứng khoán nắm rõ được. Cụ thể một số lưu ý như sau:

+ Khi Nhà đầu tư bán / chuyển nhượng Cổ phiếu Cổ tức; Cổ phiếu thưởng thì ngoài thuế Thu nhập Cá nhân từ Đầu tư vốn như trên. Nhà đầu tư vẫn phải nộp Thuế Chuyển nhượng Chứng khoán 0.1% trên Giá trị chuyển nhượng Chứng khoán từng lần khi Bán theo quy định hiện hành.

+ Công ty Chứng khoán tự động thu hộ: thường mỗi Nhà đầu tư sẽ Mở Tài khoản Chứng khoán tại một; hoặc một số Công ty Chứng khoán. Cho nên khi có phát sinh Bán từ Cổ tức Cổ phiếu; hoặc Cổ phiếu thường từ Ngày 05/12/2020 thì Công ty Chứng khoán là tổ chức trung gian đứng ra thu hộ khoản này trước khi tập hợp chuyển về cho Cục thuế theo Quy định. Nhà đầu tư không cần làm thêm gì. 

Bài viết đã thông tin về Thuế cổ tức là gì? và những lưu ý về thuế cổ tức cổ phiếu cho bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Chúc các bạn đầu tư thành công!

Bài viết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)
THUẾ CỔ TỨC

Trả lời

Chuyển lên trên