Ý nghĩa của chính sách cổ tức

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC LÀ GÌ?

Chính sách cổ tức là một trong những quyết định tài chính quan trọng của công ty, doanh nghiệp; nó ảnh hưởng lớn đến giá trị cổ phiếu cũng như giá trị của công ty, doanh nghiệp.. Vậy chính sách cổ tức là gì?Cùng tìm hiểu nhé

Chuyển lên trên