CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN (WACC)

Chi phí vốn bình quân (WACC) được sử dụng để đánh giá lợi nhuận của nhà đầu tư khi đầu tư vào một công ty. Phần lớn các doanh nghiệp hoạt động bằng nguồn vốn đi vay, WACC giúp đo lường chi phí vay tiền của một công ty. Vậy để hiểu thêm về Chi […]

Chuyển lên trên