tâm lý thị trường chứng khoán

TÂM LÝ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Trên thị trường chứng khoán, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường. Đây là nhân tố chủ chốt gây ra các cuộc hoảng loạn thị trường. Khiến cho việc triển khai các chính sách kinh tế vĩ mô luôn gặp rất nhiều khó […]

Chuyển lên trên