Review sách "Nhà đầu tư thông minh"

NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG MINH – BENJAMIN GRAHAM

Nếu bạn là một nhà đầu tư thì không nên bỏ qua cuốn sách “Nhà đầu tư thông minh” của Benjamin Graham.  Khi đầu tư ngoài cần vốn, thì tầm hiểu biết thị trường cũng cần có nguyên tắc và kỷ luật nhất định. “Nhà đầu tư thông minh” – Benjamin Graham sẽ hướng cho […]

Chuyển lên trên