Phương pháp đầu tư CANSLIM

CANSLIM LÀ GÌ?

CANSLIM là một phương pháp đầu tư trên thị trường chứng khoán do William O’neil phát triển. Đây là một chiến lược giúp nhà đầu tư biết cách lọc cổ phiếu hiệu quả, ít rủi ro và đem lại lợi nhuận ổn định. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm về […]

Chuyển lên trên