phân tích kỹ thuật

TOP 7 SÁCH PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Phân tích kỹ thuật là một trong những kiến thức quan trọng trong lĩnh vực đầu tư. Dưới đây là Top 7 sách phân tích kỹ thuật cho nhà đầu tư sẽ cung cấp cho bạn một hệ thống kiến thức nền tảng và các công cụ hiệu quả nhất. Mời các bạn cùng tham […]

PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Để đạt được lợi ích đáng kể khi đầu tư vào cổ phiếu, ta cần phải có những chiến lược đầu tư. Hai trường phái tư tưởng chính mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần phải nắm rõ chính là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Mỗi phương pháp đều […]

Chuyển lên trên