Nên trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt?

CHIA CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU CÓ LỢI KHÔNG?

Khi tham gia thị trường chứng khoán, ngoài hưởng lợi nhuận sinh lời, một lợi ích nữa dành cho nhà đầu tư đó là doanh nghiệp sẽ trả cổ tức. Có 3 hình thức chi trả cổ tức. Đó là trả cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu hoặc mua lại cổ phiếu. Vậy […]

Chuyển lên trên