Công thức tính EPS

THU NHẬP TRÊN MỖI CỔ PHIẾU (EPS)

Bên cạnh các chỉ số như P/E, ROE… Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là một chỉ số quan trọng, giúp các nhà đầu tư tính toán được lợi nhuận khi giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Vậy Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là gì? Hãy cùng tham khảo […]

Chuyển lên trên