Công thức tính biên lợi nhuận

BIÊN LỢI NHUẬN LÀ GÌ? CÔNG THỨC TÍNH LỢI NHUẬN BIÊN

Biên lợi nhuận là con số đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong hay khả năng sinh lời của đơn vị đó. Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đánh giá về triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Vậy Biên lợi nhuận là gì và công thức tính lợi […]

Chuyển lên trên