CHIA CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU CÓ LỢI KHÔNG?

Khi tham gia thị trường chứng khoán, ngoài hưởng lợi nhuận sinh lời, một lợi ích nữa dành cho nhà đầu tư đó là doanh nghiệp sẽ trả cổ tức. Có 3 hình thức chi trả cổ tức. Đó là trả cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu hoặc mua lại cổ phiếu. Vậy […]

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC LÀ GÌ?

Chính sách cổ tức là một trong những quyết định tài chính quan trọng của công ty, doanh nghiệp; nó ảnh hưởng lớn đến giá trị cổ phiếu cũng như giá trị của công ty, doanh nghiệp.. Vậy chính sách cổ tức là gì?Cùng tìm hiểu nhé

Chuyển lên trên