Cổ phiếu quỹ

CỔ PHIẾU QUỸ LÀ GÌ? CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Tùy theo tình hình thực tế của thị trường, các công ty phát hành sẽ thực hiện việc mua bán cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu quỹ là cách tạo kênh đầu tư cho chính công ty phát hành. Và cũng có thể là cách mà công ty đó điều tiết giá cổ phiếu. Vậy Cổ […]

Chuyển lên trên