chính sách cổ tức

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC LÀ GÌ?

Chính sách cổ tức là một trong những quyết định tài chính quan trọng của công ty, doanh nghiệp; nó ảnh hưởng lớn đến giá trị cổ phiếu cũng như giá trị của công ty, doanh nghiệp.. Vậy chính sách cổ tức là gì?Cùng tìm hiểu nhé

Chuyển lên trên