Chết vì chứng khoán

CHẾT VÌ CHỨNG KHOÁN – JESSE LIVERMORE

Nếu bạn đang là một nhà đầu tư cổ phiếu thì không thể bỏ qua cuốn sách Chết vì chứng khoán của tác giả Richard Smitten. Đây là cuốn sách nói về cuộc đời và sự nghiệp của nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại ở thế kỷ 20 – Jesse Livermore. Dưới đây là […]

Chuyển lên trên