LỌC CỔ PHIẾU THEO CANSLIM

Lọc cổ phiếu theo CANSLIM được coi là chiến lược đầu tư hiệu quả của thị trường chứng khoán. Đây là phương pháp do William O’neil phát triển nhằm đem lại lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm về CANSLIM và cách thức […]

CANSLIM LÀ GÌ?

CANSLIM là một phương pháp đầu tư trên thị trường chứng khoán do William O’neil phát triển. Đây là một chiến lược giúp nhà đầu tư biết cách lọc cổ phiếu hiệu quả, ít rủi ro và đem lại lợi nhuận ổn định. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm về […]

Chuyển lên trên