Cách tính nợ trên vốn chủ sở hữu

TỶ LỆ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU (D/E)

Để các công ty có được lợi nhuận trong những thị trường cạnh tranh khốc liệt, họ cần phải nắm rõ khả năng tài chính của mình. Trong đó hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là một chỉ tiêu được đưa vào tính toán lợi nhuận của doanh nghiệp. Vậy Tỷ […]

Chuyển lên trên