các thuật ngữ chuyên ngành

CÁC THUẬT NGỮ CHỨNG KHOÁN BẰNG TIẾNG ANH CẦN PHẢI BIẾT

Hiện nay, chứng khoán là lĩnh vực thu hút rất nhiều người. Tuy nhiên, với những người mới bắt đầu thì việc tìm hiểu sẽ khó khăn vì nhiều thuật ngữ và từ vựng chuyên ngành khá nhiều. Dưới đây là bài viết về Các thuật ngữ chứng khoán bằng tiếng Anh cần phải biết. […]

Chuyển lên trên