Bull market và Bear market

“BEAR MARKET” VÀ “BULL MARKET” LÀ GÌ? KIẾN NGHỊ CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Trong đầu tư chứng khoán, “Bear market” và “Bull market” là hai thuật ngữ khá quen thuộc với các nhà đầu tư. Nó mô tả xu hướng chung của thị trường. “Bull market” chỉ thị trường tăng giá, còn “Bear market” chỉ thị trường đang giảm giá. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để […]

Chuyển lên trên