Bán khống cổ phiếu

BÁN KHỐNG CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?

Bán khống cũng là một trong những cách kiếm lợi nhuận dành cho các nhà đầu tư. Thông thường, nhà đầu tư kiếm tiền bằng cách nắm giữ cổ phiếu với kỳ vọng giá tăng, thì đối với người bán khống, sẽ kiếm được tiền với kỳ vọng khi giá cổ phiếu giảm. Hãy tham […]

Chuyển lên trên