SO SÁNH CỔ PHIẾU THƯỜNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi sẽ giúp nhà đầu tư nhận ra được một số tồn tại; cũng như ưu điểm của từng loại cổ phiếu này. Với những đặc điểm của mình; cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi đã mang đến cho khách hàng nhiều lợi nhuận. Với việc so sánh này sẽ giúp mọi người nhận ra được điểm giống và khác nhau cơ bản; giữa hai loại cổ phiếu. Sau đây xin mời quý khách hàng cùng tham khảo bài viết đến từ Thịnh Vượng Tài Chính!

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi – Các khái niệm liên quan

Để có thể đi sâu vào so sánh hai loại cổ phiếu này thì nhà đầu tư phải biết rõ về các khái niệm của chúng. Khi đã hiểu rõ chúng là gì thì mới có thể phân tích; đồng thời chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa chúng được. 

Xem bài viết: CÁCH ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRÊN TECHCOMBANK

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là một loại chứng khoán được xác định dưới dạng văn bản (chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành); hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. Đây là loại chứng khoán phổ biến nhất ở nước ta cho đến thời điểm hiện tại; thể hiện sự vốn góp của các cổ đông tại các công ty cổ phần. Cổ phiếu được định nghĩa theo Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp như sau:

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
Cổ phiếu là gì?

Theo khoản 2, điều 4, Luật chứng khoán 2019

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Theo điều 121, Luật doanh nghiệp 2020

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Từ các định nghĩa trên; chúng ta có thể hiểu; cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành; bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu đối với một số cổ phần của công ty đó. Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông của công ty cổ phần đó.

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Đặc điểm chung của cổ phiếu 

  • Có tính thanh khoản cao
  • Có tính lưu thông
  • Tính tư bản giả
  • Có tính rủi ro cao

Cổ phiếu thường là gì?

Cổ phiếu thường hay có tên gọi khác là cổ phiếu phổ thông; đây là một trong những loại cổ phiếu nổi tiếng của cổ phiếu. Cổ phiếu phổ thông là loại cổ phiếu phổ biến nhất trong các loại cổ phần của một công ty cổ phần. Các cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này được quyền tự do chuyển nhượng, có đầy đủ quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông và được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu họ nắm giữ. Là chứng chỉ thể hiện quyền sở hữu của cổ đông trong doanh nghiệp; cho phép cổ đông được hưởng những quyền lợi thông thường của doanh nghiệp cổ phần.

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ xác nhận quyền lợi của nhà đầu tư trở thành cổ đông của doanh nghiệp. Đồng thời cho phép nhà đầu tư được hưởng quyền lợi ưu đãi hơn cổ phiếu thường. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi. Về tính chất, cổ phiếu ưu đãi là có những đặc điểm giao thoa giữa cổ phiếu thường và trái phiếu. Các doanh nghiệp không bắt buộc phát hành cổ phiếu ưu đãi.

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi 

Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi sở hữu nhiều đặc trưng riêng. Bên cạnh đó; chúng cũng gồm nhiều loại khác nhau. Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi có một số điểm giống và khác nhau.

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi – Giống nhau

Cả hai loại cổ phiếu này đều là một trong những loại cổ phiếu nổi tiếng trong chứng khoán. Cổ phiếu thường hay cổ phiếu ưu đãi đều là công cụ của thị trường vốn; chúng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành; do công ty cổ phần phát hành. Nhà đầu tư đều cần một thời gian trung và dài hạn để đầu tư thu về lợi nhuận. Tuy nhiên; khi đầu tư vào hai loại cổ phiếu này; nhà đầu tư không được hoàn lại vốn. Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trên vốn góp. Cả hai đều được phát hành qua Bộ tài chính và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi – Khác nhau

Mặc dù đều là cổ phiếu nhưng hai loại cổ phiếu này vẫn có nhiều điểm khác nhau. 

Quyền biểu quyếtCó quyền biểu quyết trong hội đồng cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.Không có quyền biểu quyết trong hội đồng cổ đông, ngoại trừ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết


Quyền hưởng cổ tức


Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.
Cổ phiếu ưu đãi được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và được ghi rõ trong cổ phiếuChuyển nhượng cổ phiếu


Tự do chuyển nhượng cổ phiếu
– Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.– Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại không bị giới hạn quyền chuyển nhượng cổ phần
Chuyển đổi cổ phần
Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông

Trên đây chính là sự so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi mà Thịnh Vượng Tài Chính đã cung cấp. Hy vọng qua đây; nhà đầu tư sẽ có cái nhìn chi tiết hơn về từng loại cổ phiếu. Đồng thời; bạn sẽ nắm rõ hơn các ưu, nhược điểm của cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Bên cạnh đó; Thịnh Vượng Tài Chính muốn gợi ý cho bạn một địa chỉ đầu tư cổ phiếu uy tín đó chính là Công ty Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam – Techcom Securities – Một công ty con của ngân hàng Techcombank; với mong muốn bạn sẽ tìm ra một nơi an toàn để phát triển chiến lược đầu tư của mình. CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

5/5 - (1 bình chọn)
SO SÁNH CỔ PHIẾU THƯỜNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI

Trả lời

Chuyển lên trên