Quy định thời gian giao dịch chứng khoán

Quy định thời gian giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư mới F0

Ba sàn HoSE, HNX và UPCoM đều giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ dịp lễ Tết theo quy định.

Các sàn bắt đầu giao dịch từ 9h (trừ sản phẩm hợp đồng phái sinh giao dịch từ 8h45), nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h và đóng cửa lúc 14h45 với sàn HSX, HNX và 15h với sàn UPCOM.

Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể đặt lệnh khi sàn chưa mở cửa với lệnh ATO. Trong trường hợp này lệnh sẽ ở trạng thái “chờ gửi”, sau đó có giá trị suốt thời gian giao dịch. Các lệnh đặt trong buổi sáng chưa khớp, khớp một phần và chưa huỷ thì sẽ tiếp tục có hiệu lực trong các đợt khớp lệnh buổi chiều là lệnh ATC.

Thời gian giao dịch chứng khoán cụ thể như sau:

 Phương thức giao dịch    HSX    HNX    Upcom        Lệnh áp dụng
  – Khớp lệnh định kì: Được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định.

+ Nguyên tắc xác định giá là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

+ Trong phiên khớp lệnh định kỳ không được sửa, hủy lệnh.

  – Khớp lệnh thỏa thuận: Bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc bên mua/bên bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.
9h00’ đến 9h15’       – ATO, LO
(ATO ưu tiên trước LO)
– Lệnh thỏa thuận
  – Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

  – Khớp lệnh thỏa thuận

9h15’ đến 11h30’ 9h00’ đến 11h30’   – LO/ MP/ MOK/ MAK/ MTL
– Lệnh thỏa thuận
  – Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’
  – Khớp lệnh liên tục

  – Khớp lệnh thỏa thuận

13h00’ đến 14h30’ 13h00’ đến 15h00’    – LO/ MP/ MOK/ MAK/ MTL

– Lệnh thỏa thuận

  – Khớp lệnh định kỳ

  – Khớp lệnh thỏa thuận

14h30’ đến 14h45’     – ATC, LO
(ATC ưu tiên trước LO)

– Lệnh thỏa thuận

  – Khớp lệnh thỏa thuận 14h45’ đến 15h00’     – Lệnh thỏa thuận
  – Giao dịch sau giờ Chỉ áp dụng với sàn HNX từ 14h45’ đến 15h00’   PLO

Giờ giao dịch Tại sàn HoSE

Tại sàn HSX 15 phút đầu tiên là phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO), được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và bán tại một thời điểm nhất định. Giá thực hiện là giá có khối lượng giao dịch lớn nhất. Nhà đầu tư không được huỷ hay sửa lệnh trong khung giờ này.

Sau đó đến 14h30 là thời gian khớp lệnh liên tục, thực hiện theo nguyên tắc so khớp lệnh mua và bán ngay khi đưa vào hệ thống giao dịch thay vì cộng dồn và chờ đến một thời điểm nhất định. Các lệnh có mức giá tốt nhất (mua cao, bán thấp) được ưu tiên thực hiện trước.

14h30 đến 14h45 là phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC) với nguyên tắc tương tự ATO. 15 phút cuối phiên là thời gian dành riêng cho các giao dịch thoả thuận dù trước đó nhà đầu tư vẫn được mua bán thoả thuận.

Bảng giá chứng khoán công ty chứng khoán Techcombank TCBS

Giờ giao dịch tại sàn HNX

 Tại sàn HNX không có phiên ATO nên ngay khi mở cửa giá sẽ được khớp liên tục. Từ 14h30 đến 14h45 là phiên ATC. 15 phút còn lại là phiên khớp lệnh sau giờ theo nguyên tắc mua hoặc bán chứng khoán tại giá đóng cửa.

Giờ giao dịch tại sàn UPCoM

Tại sàn Upcom chỉ có phương thức khớp lệnh định kỳ suốt phiên từ 9h đến 15h, trừ giờ nghỉ trưa.

5/5 - (1 bình chọn)
Quy định thời gian giao dịch chứng khoán

Trả lời

Chuyển lên trên