QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?

Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Đầu tư phát triển là một yếu tố vô cùng quan trọng thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của kinh tế, đời sống xã hội. Các doanh nghiệp cần hạch toán quỹ đầu tư phát triển nhằm mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hãy cùng tìm hiểu quỹ đầu tư phát triển là gì? Nó có vai trò cụ thể như thế nào đối với doanh nghiệp và xã hội; cũng như cách hạch toán quỹ đầu tư phát triển qua bài viết dưới đây nhé!

Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Quỹ đầu tư phát triển là gì?
Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Quỹ đầu tư phát triển là quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Và nó được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

Qũy đầu tư phát triển theo quy định pháp luật

Theo quy định của Nghị định 191/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Qũy đầu tư phát triển theo quy định pháp luật
Qũy đầu tư phát triển theo quy định pháp luật

Doanh nghiệp nhà nước phân phối Lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được phân phối theo thứ tự như sau:

– Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

– Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp

– Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên

– Trường hợp số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển quy định mà không đủ nguồn để trích các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy định; thì doanh nghiệp được giảm trừ phần lợi nhuận trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy định; nhưng mức giảm tối đa không quá mức trích vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính.

Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ quy định được nộp về ngân sách nhà nước.

Thông thường, quỹ đầu tư phát triển được dùng vào các mục đích sau:

– Đầu tư mở rộng và phát triển kinh doanh

– Đổi mới, thay thế hoàn chỉnh máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ; nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật

– Đổi mới trang thiết bị và điều kiện làm việc trong doanh nghiệp

– Nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho công nhân viên trong doanh nghiệp

– Bổ sung vốn

– Trích nộp để hình thành quỹ đầu tư phát triển, nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung của Tổng công ty (Nếu là thành viên của Tổng công ty) theo tỷ lệ do Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định hàng năm. Và được sử dụng cho các mục tiêu quy định trong quy chế tài chính Tổng công ty.

Tóm lại, quỹ đầu tư phát triển có ý nghĩa rất quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Tham khảo: CÁC QUỸ ĐẦU TƯ UY TÍN TẠI VIỆT NAM

Quỹ đầu tư phát triển địa phương là gì?

Quỹ đầu tư phát triển địa phương là gì?
Quỹ đầu tư phát triển địa phương là gì?

Quỹ đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính của địa phương. Qũy này có chức năng thực hiện đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Quỹ đầu tư phát triển địa phương có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ cũng như thực hiện cân đối kế toán giống như một doanh nghiệp.

Nguyên tắc hạch toán quỹ đầu tư phát triển

Cách thức hạch toán quỹ đầu tư phát triển được quy định tại thông tư  200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Theo quy định, quỹ đầu tư phát triển được hạch toán là TK 414. Các nguyên tắc kế toán cần tuân thủ khi hạch toán quỹ đầu tư phát triển như sau:

– Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

– Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Nó được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

– Việc trích và sử dụng quỹ đầu tư phát triển phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc quyết định của chủ sở hữu.

– Doanh nghiệp không tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển.

Xem thêm các loại quỹ hiện tại:

QUỸ ĐẦU TƯQUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF) LÀ GÌ?
QUỸ ĐẦU TƯ CHỈ SỐQUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM LÀ GÌ?
QUỸ ĐẦU TƯ DẠNG ĐÓNGQUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?
QUỸ ĐẦU TƯ MỞ TECHCOMBANKQUỸ ỦY THÁC ĐẦU TƯ
Nguyên tắc hạch toán quỹ đầu tư phát triển
Nguyên tắc hạch toán quỹ đầu tư phát triển

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Tài khoản 414 có kết cấu như sau:

Bên Nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Bên Có: Quỹ đầu tư phát triển tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

Số dư bên Có: Số quỹ đầu tư phát triển hiện có.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Phương pháp hạch toán quỹ đầu tư phát triển

Khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển này, bạn cần thực hiện như sau: 

  • Trường hợp tạm trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi: Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển/Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
  • Trường hợp xác định được số tiền quỹ đã được trích ghi: Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển/Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 
  • Trường hợp bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển ghi: Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu/Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển. 
  • Trường hợp chuyển tiền dư từ Quỹ dự phòng tài chính qua ghi: Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển/Nợ TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính.
Phương pháp hạch toán quỹ đầu tư phát triển
Phương pháp hạch toán quỹ đầu tư phát triển

Lời kết quỹ đầu tư phát triển là gì?

Bài viết đã cung cấp những thông tin cơ bản nhất về quỹ đầu tư phát triển dành cho bạn. Thông qua bài viết, hy vọng bạn đã hiểu rõ quỹ đầu tư phát triển là gì? cũng như cách hạch toán quỹ đầu tư phát triển. Từ đó có thể tham gia vào thị trường quỹ đầu tư này một cách dễ dàng và an toàn hơn. Chúc bạn thành công!

Bài viết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88