PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đầu tư vốn là một trong những quyết định quan trọng trong công ty tài chính. Việc phân tích tài chính dự án đầu tư nhằm đưa ra quyết định có đầu tư vào công ty hay không. Vậy làm thế nào để Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư là gì? 

Đánh giá, phân tích tài chính của các dự án đầu tư là nghiên cứu đề án, dự án để phân tích hiệu quả dự án đầu tư, phân tích khả năng tồn tại của họ về điều kiện bên trong và bên ngoài của một công ty. Những điều kiện này tạo thành các chỉ tiêu và các ràng buộc về các dự án và có thể dựa trên các nghiên cứu kỹ thuật và thương mại thực hiện trước đây. 

Hãy tham khảo thêm: Phân tích tài chính doanh nghiệp

Chức năng của phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư 

Chức năng của phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư 
Chức năng của phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư 

Để tăng cường dòng chảy tài chính, kết quả nghiên cứu trước đây để xác định lợi nhuận và tài trợ cho một dự án. Cách tiếp cận này nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông bằng cách tối ưu hóa giá trị của một công ty hay nói cách khác là cung cấp cho giá trị gia tăng của doanh nghiệp. 

Vì vậy, các quyết định phân tích tài chính dài hạn là một trong những quan trọng nhất các nhà quản lý sẽ phải đi bởi vì chúng liên quan đến tương lai của công ty: rủi ro, lợi nhuận và do đó nó tồn tại. 

Mục tiêu của phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư 

Mục tiêu chính là để tạo ra một giá trị hiện tại ròng (NPV). Nếu không các dự án mang lại lợi nhuận khi NPV của nó lớn hơn “0”. Một số kịch bản đối với NPV, thường được xây dựng từ kết quả phân tích độ nhạy từ những rủi ro cho dự án. Như một kết quả của việc phân tích độ nhạy này được tính toán NPV dựa trên tổng tiền mặt chảy ít đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, lưu ý rằng bất kỳ dự án phải xem xét tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) được thiết lập sẵn của công ty. 

Phân tích hiệu quả dự án đầu tư để đánh giá một sự đầu tư vào một dự án quan trọng. Trước khi thực hiện một đầu tư lớn, đây là điều cần thiết để đánh giá xem sự hợp lý từ một quan điểm kinh tế. 

Các phân tích cơ bản nhất là để đảm bảo rằng những lợi ích của một dự án sẽ lớn hơn chi phí tổng số có một số phương pháp để đánh giá và lợi ích phát sinh bởi một dự án thương mại. 

Các loại dự án đầu tư trong công ty 

Các loại dự án đầu tư trong công ty 
Các loại dự án đầu tư trong công ty 

Phân loại dự án theo mục đích 

Dựa vào mục đích của các dự án đầu tư có thể chia thành các loại dự án đầu tư 

 • Dự án đầu tư mới tài sản cố định 
 • Dự án thay thế nhằm cắt giảm chi phí hay thực hiện duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh 
 • Dự án thay đổi hay mở rộng thị trường sản phẩm 
 • Dự án bảo vệ môi trường và an toàn lao động 
 • Các dự án khác học nghiệp vụ xuất nhập khẩu 

Khi phân tích có nên đầu tư vào dự án nào đó hay không thì nhà đầu tư không chỉ nên xem xét đến mục đích của dự án đó mà còn tính đến hiệu quả về mặt tài chính của dự án. 

Phân loại dự án theo mối quan hệ  

Thực tế việc phân loại dự án theo mối quan hệ được đặt quan trọng hơn việc phân loại theo mục đích. 

 • Dự án độc lập, việc chấp nhận hay bác bỏ dự án này không làm ảnh hưởng đến các dự án khác trong diện xem xét 
 • Dự án phụ thuộc, phụ thuộc vào việc bác bỏ hay chấp nhận của một dự án khác 
 • Dự án trừ nhau, những dự án này không thể được chấp đồng thời, chỉ được lựa chọn một trong các dự án 

Quy trình phân tích tài chính và quyết định đầu tư 

Quy trình phân tích tài chính và quyết định đầu tư
Quy trình phân tích tài chính và quyết định đầu tư
 • Xác định dự án: Tìm cơ hội và đưa ra đề nghị đầu tư vào dự án 
 • Đánh giá dự án: ước lượng ngân lưu liên quan và suất chiết khấu hợp lý 
 • Lựa chọn tiêu chuẩn: Lựa chọn luật, quyết định (NPV, IRR, PP) 
 • Ra quyết định: Chấp nhận hay từ chối dự án 

Có thể bạn quan tâm: Học cách đầu tư tài chính

Phương pháp phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư 

Phương pháp phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư 
Phương pháp phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư 

Hoàn vốn 

Thời gian hoàn vốn là thời gian cần thiết để thu hồi vốn đầu tư của bạn như lưu chuyển tiền tệ ròng. Đây là một biện pháp phổ biến rủi ro liên quan đến việc đầu tư. Đầu tư có thời hạn trả nợ là ngắn hơn thường được xem là ít rủi ro. Tuy nhiên phương pháp này không đưa vào tài khoản các yếu tố khác như giá trị thời gian của tiền và dòng tiền sau khi hồi phục đầu tư ban đầu. 

Năng suất mang lại 

Năng suất đánh giá lợi nhuận của dự án bằng cách chia thu nhập ròng hàng năm do đầu tư ban đầu.  

Ví dụ, bạn muốn mua một mảnh thiết bị trị giá 1 triệu USD. Nếu thu nhập ròng hàng năm tạo ra bởi thiết bị này là $ 80.000, sản lượng đạt được là 8%.  

Khi bạn so sánh kế hoạch, hãy nhớ rằng các khoản đầu tư với chi phí sổ sách ghi là cao hơn là thú vị nhất. Sự đơn giản của tỷ giá hạch toán lợi nhuận là một công cụ thường được sử dụng để đánh giá một dự án nhưng vẫn còn thô sơ và bỏ qua các khía cạnh quan trọng.  Vì vậy phương pháp này không đưa vào thanh khoản tài khoản. Nhưng lại là một khía cạnh quan trọng của tất cả các dự án đầu tư. 

Giá trị hiện tại ròng (NPV)

Giá trị hiện tại ròng (NPV)
Giá trị hiện tại ròng (NPV)

Phương pháp giá trị hiện tại ròng (NPV) tính toán tổn thất và lợi nhuận tài chính thuần bằng cách chiết khấu tất cả các dòng tiền trong tương lai và ra đó. Mặc dù giá trị chính xác của một dự án được biết đến tại thời điểm này kết luận của nó. NPV cho phép các doanh nghiệp để đưa vào tài khoản các giá trị thời gian của tiền thẩm định các dự án dài hạn. 

Bài viết liên quan: Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR)

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) tính toán tỷ lệ trung bình hàng năm là sự trở lại của một dự án trong suốt cuộc đời của mình. Giống như NPV, IRR là một dòng tiền chiết khấu và sẽ đưa vào tài khoản giảm giá trị thời gian của tiền. 

Theo phương pháp này, nhiều hơn một dự án có IRR cao hơn, thú vị hơn. Trong khi đánh giá tỷ lệ đầu tư sinh lợi, NPV cung cấp số tiền đó đầu tư sẽ tạo ra vào thời gian hiện hành NPV và IRR thường được sử dụng cùng nhau. 

Thật vậy, với kết quả đầu ra ban đầu là tiền mặt và lưới luồng tiền trong tương lai của một khoản đầu tư, một dự án có thể có một IRR thấp hơn nhưng một NPV cao hơn. Điều này thường chỉ ra rằng tỷ suất lợi nhuận có thể thấp hơn so với dự kiến. Tuy nhiên đóng góp vào giá trị tổng thể của công ty là cao. TRI có xu hướng cao hơn cho dự án ngắn hạn, và thấp hơn cho các dự án dài hạn. 

Như vậy, bài viết trên đây đã cung cấp thông tin về Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư. Hy vọng sẽ giúp các bạn đưa ra được quyết định đầu tư hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công! 

Bài viết tham khảo: 

5/5 - (1 bình chọn)
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trả lời

Chuyển lên trên