PHÂN TÍCH DUPONT LÀ GÌ?

Dupont là mô hình kỹ thuật được sử dụng để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Từ đó giúp người phân tích có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định. Vậy phân tích Dupont là gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây. 

 Phân tích Dupont là gì? 
Phân tích Dupont là gì? 

Mô hình phân tích Dupont là gì? 

Mô hình Dupont hay phương pháp phân tích tách đoạn trong tiếng Anh được gọi là Dupont analysis hay Dupont model

Mô hình Dupont là kĩ thuật có thể được sử dụng để phân tích khả năng sinh lời của một doanh nghiệp bằng các công cụ quản lí hiệu quả truyền thống. 

Mô hình Dupont tích hợp nhiều yếu tố của Báo cáo kết quả kinh doanh với Bảng cân đối kế toán. Với phương pháp này, các nhà phân tích sẽ nhận biết được các nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng tốt, xấu trong hoạt động của doanh nghiệp. 

Mô hình phân tích Dupont là gì? 
Mô hình phân tích Dupont là gì? 

Bản chất của phương pháp này là tách một tỉ số tổng hợp phản ánh sức sinh lợi của doanh nghiệp như thu nhập trên tài sản (ROA), thu nhập sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) thành tích số của chuỗi các tỉ số có mối quan hệ nhân quả với nhau. Điều đó cho phép phân tích ảnh hưởng của các tỉ số đó đối với tỉ số tổng hợp. 

Có thể bạn chưa biết: Phân tích chỉ số tài chính là gì?

Ứng dụng mô hình phân tích Dupont 

 • Mô hình có thể được sử dụng bởi bộ phận thu mua và bộ phận bán hàng để khảo sát hoặc giải thích kết quả của ROE, ROA,… 
 • So sánh với những hãng khác cùng  ngành kinh doanh 
 • Phân tích những thay đổi thường xuyên theo thời gian 
 • Cung cấp những kiến thức căn bản nhằm tác động đến kết quả kinh doanh của công ty 
 • Cho thấy sự tác động của việc chuyên nghiệp hóa chức năng mua hàng. 

Các bước trong phương pháp phân tích Dupont 

Các bước trong phương pháp phân tích Dupont 
Các bước trong phương pháp phân tích Dupont 
 • Thu nhập số liệu kinh doanh (từ bộ phận tài chính) 
 • Tính toán (sử dụng bảng tính)  
 • Đưa ra kết luận  
 • Nếu kết luận xem xét không chân thực, kiểm tra số liệu và tính toán lại 

Điều kiện áp dụng phương pháp phân tích Dupont 

Số liệu kế toán đáng tin cậy. 

Ưu điểm và hạn chế của phân tích Dupont 

Ưu điểm và hạn chế của phân tích Dupont 
Ưu điểm và hạn chế của phân tích Dupont 

Ưu điểm của việc sử dụng phương pháp Dupont 

 • Tính toán đơn giản: Đây là một công cụ rất tốt để cung cấp những thông tin và đánh giá cơ bản giúp tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Có thể dễ dàng kết nối với các chính sách đãi ngộ đối với nhân viên 
 • Có thể được sử dụng để thuyết phục cấp quản lí thực hiện một vài bước cải tổ nhằm chuyên nghiệp hóa chức năng thu mua và bán hàng. 

Đôi khi điều cần làm trước tiên là nên nhìn vào thực trạng của doanh nghiệp. Thay vì tìm cách thôn tính doanh nghiệp khác nhằm tăng thêm doanh thu và hưởng lợi thế nhờ qui mô, để bù đắp khả năng sinh lợi yếu kém. 

Hạn chế của phương pháp phân tích Dupont 

 • Dựa vào số liệu kế toán cơ bản nhưng có thể không đáng tin cậy 
 • Không bao gồm chi phí vốn 
 • Mức độ tin cậy của mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào giả thuyết và số liệu đầu vào 

Công thức tính mô hình Dupont 

Công thức tính mô hình Dupont 
Công thức tính mô hình Dupont 

Công thức Dupont

Dưới góc độ nhà đầu tư cổ phiếu, một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất là hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Do vốn chủ sở hữu là một phần của tổng nguồn vốn hình thành nên tài sản, vì vậy ROE sẽ phụ thuộc vào hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản. Mối quan hệ này được thể hiện bằng mô hình Dupont như sau: 

Công thức mô hình Dupont 
Công thức tính mô hình Dupont 

Trên cơ sở nhận biết ba nhân tố trên, doanh nghiệp có thể áp dụng một số biện pháp làm tăng ROE như sau: 

 • Tác động tới cơ cấu tài chính của doanh nghiệp thông qua điều chỉnh tỷ lệ nợ vay và tỷ lệ vốn chủ sở hữu cho phù hợp với năng lực hoạt động. 
 • Tăng hiệu suất sử dụng tài sản. Nâng cao số vòng quay của tài sản, thông qua việc vừa tăng quy mô về doanh thu thuần, vừa sử dụng tiết kiệm và hợp lý về cơ cấu của tổng tài sản. 
 • Tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao chất lượng của sản phẩm. Từ đó tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Có thể bạn quan tâm: Công thức tính ROA trong chứng khoán

Ví dụ về công thức Dupont 

Các số liệu sau đây liên quan đến một công ty X 

Thu nhập ròng 250 triệu đồng 
Thu nhập trước thuế (EBT) 350 triệu đồng 
Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) 400 triệu đồng 
Doanh thu 5,5 tỷ đồng 
Tổng tài sản trung bình 3 tỷ đồng 
Tổng vốn chủ sở hữu bình quân 2 tỷ đồng 
Ví dụ về công thức Dupont 

Phân tích Dupont cơ bản thực hiện theo cách tiếp cận sau: 

ROE = Thu nhập ròng / Doanh thu * Doanh thu / Tổng tài sản bình quân * Tổng tài sản bình quân / Tổng vốn chủ sở hữu bình quân 

=> ROE = 250 triệu/5,5 tỷ * 5,5 tỷ/3 tỷ * 3 tỷ/2 tỷ 

=> ROE = 0,05 * 1,83 * 1,50 

=> ROE =  12,50% 

ROE dựa trên phép tính Dupont đơn giản là 12,50% cho biết rằng ROE được đóng góp phần lớn bởi tỷ suất lợi nhuận ròng. 

Ý nghĩa của phân tích mô hình Dupont
Ý nghĩa của phân tích mô hình Dupont

Như vậy, nếu chỉ nhìn vào khái niệm và công thức ban đầu của ROE thì khó lòng có thể xác định được chỉ số này thay đổi và phụ thuộc vào những yếu tố nào. Khi áp dụng mô hình Dupont vào phân tích, kết hợp với so sánh chỉ tiêu ROE của doanh nghiệp qua các năm, so sánh ROE của doanh nghiệp với các doanh nghiệp tiên tiến trong ngành. Sau đó phân tích xem sự tăng trưởng hoặc tụt giảm của chỉ số này qua các năm và nhận định vị thế của doanh nghiệp hiện tại trong phạm vi toàn ngành để tìm ra nguyên nhân. Nhờ đó, các nhà quản trị doanh nghiệp có được các quyết định đúng đắn cho hoạt động kinh doanh trong tương lai. 

Như vậy, trên đây là bài viết về Phân tích Dupont là gì? Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức trong quá trình đầu tư. Chúc các bạn thành công! 

Bài viết tham khảo:

5/5 – (2 bình chọn)

Tags:

Comments

Trả lời