OPERATING MARGIN LÀ GÌ?

Operating Margin là gì?

Operating margin hay biên lợi nhuận hoạt động là một trong bộ 3 chỉ số biên lợi nhuận; đây là chỉ số được nhắc đến nhiều nhất trong doanh nghiệp; nó đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Dựa vào chỉ số này các nhà quản lý có thể xác định được doanh nghiệp mình đang hoạt động như thế nào; có hiệu quả hay không?

Vậy cụ thể Operating Margin là gì? Vì sao nó lại có vai trò quan trọng đến như vậy?. Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Ba chỉ số biên lợi nhuận bao gồm:

  • Biên lợi nhuận gộp – Gross margin
  • Biên lợi nhuận hoạt động – Operating margin
  • Biên lợi nhuận ròng – Net profit margin

Operating Margin là gì?

 Operating Margin là gì?
Operating Margin là gì?

Operating Margin (biên lợi nhuận hoạt động) đo lường mức lợi nhuận mà một công ty tạo ra trên một đồng vốn doanh thu sau khi trả cho các chi phí sản xuất biến đổi; chẳng hạn như tiền lương và nguyên vật liệu; nhưng trước khi trả lãi hoặc thuế. Nó được tính bằng cách chia thu nhập hoạt động của một công ty cho doanh thu thuần của nó. Tỷ lệ này cao hơn nhìn chung là tốt hơn; chứng tỏ công ty hoạt động hiệu quả và có khả năng biến doanh thu thành lợi nhuận tốt.

Tìm hiểu thêm: BIÊN LỢI NHUẬN LÀ GÌ VÀ CÔNG THỨC TÍNH

Hiểu rõ hơn về Operating Margin (biên lợi nhuận hoạt động)

 Hiểu rõ hơn về Operating Margin (biên lợi nhuận hoạt động)
Hiểu rõ hơn về Operating Margin (biên lợi nhuận hoạt động)

Biên lợi nhuận hoạt động của một công ty; đôi khi được gọi là lợi nhuận trên doanh thu (ROS); là một chỉ báo tốt về mức độ quản lý của công ty và mức độ hiệu quả trong việc tạo ra lợi nhuận từ việc bán hàng. Nó cho thấy tỷ lệ doanh thu có sẵn để trang trải các chi phí phi hoạt động; chẳng hạn như trả lãi vay, đó là lý do tại sao các nhà đầu tư và người cho vay chú ý đến nó.

Biên lợi nhuận hoạt động thay đổi cao là một chỉ số cơ bản của rủi ro kinh doanh. Đồng thời, xem xét biên lợi nhuận hoạt động trong quá khứ của một công ty; là một cách tốt để đánh giá xem hoạt động của công ty có đang tốt hơn hay không. Biên lợi nhuận hoạt động có thể cải thiện thông qua các biện pháp kiểm soát quản lý tốt hơn; sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, giá cả được cải thiện và tiếp thị hiệu quả hơn.

Về bản chất, Operating Margin là mức lợi nhuận mà một công ty tạo ra từ hoạt động kinh doanh chính của nó so với tổng doanh thu của nó. Điều này cho phép các nhà đầu tư xem liệu một công ty đang tạo ra thu nhập chủ yếu từ các hoạt động cốt lõi của nó; hay từ các phương tiện khác, chẳng hạn như đầu tư.

Công thức tính Operating Margin là gì?

 Công thức tính Operating Margin là gì?
Công thức tính Operating Margin là gì?

Operating margin hay biên lợi nhuận hoạt động được tính bằng công thức:

Biên lợi nhuận hoạt động (%) = OI/ SR * 100%

Trong đó: 

– OI là Thu nhập hoạt động.

– SR là Doanh thu ròng.

Thu nhập hoạt động thường được gọi là thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT). 

Thu nhập hoạt động (EBIT) là thu nhập còn lại trên báo cáo thu nhập; sau khi trừ đi tất cả chi phí hoạt động và chi phí chung, chẳng hạn như chi phí bán hàng; chi phí quản lý và giá vốn hàng hóa.

Đọc thêm: EBIT LÀ GÌ? CÔNG THỨC, CÁCH TÍNH VÀ Ý NGHĨA CỦA EBIT CHÍNH XÁC NHẤT

Công thức tính EBIT:   

EBIT = Tổng thu nhập − (OE + DA) 

Trong đó: 

– OE là Chi phí hoạt động. 

– DA là Khấu hao tài sản vô hình và tài sản hữu hình.

Hạn chế của Operating Margin là gì?

 Hạn chế của Operating Margin là gì?
Hạn chế của Operating Margin là gì?

Operating Margin chỉ nên được sử dụng để so sánh các công ty hoạt động trong cùng một ngành; và lý tưởng nhất là có mô hình kinh doanh và doanh thu hàng năm tương tự nhau. Các công ty trong các ngành khác nhau với các mô hình kinh doanh hoàn toàn khác nhau; có tỷ suất lợi nhuận hoạt động rất khác nhau. Vì vậy việc so sánh chúng sẽ là vô nghĩa. 

Để dễ dàng so sánh khả năng sinh lời giữa các công ty và các ngành; nhiều nhà phân tích sử dụng tỷ suất sinh lời; loại bỏ ảnh hưởng của các chính sách tài chính, kế toán và thuế: thu nhập trước lãi vay, thuế; khấu hao và khấu hao (EBITDA). Ví dụ, bằng cách cộng khấu hao trở lại; biên lợi nhuận hoạt động của các công ty sản xuất lớn và các công ty công nghiệp nặng có thể so sánh được hơn.

EBITDA đôi khi được sử dụng như một đại diện cho dòng tiền hoạt động; vì nó loại trừ các chi phí không phải tiền mặt, chẳng hạn như khấu hao. Tuy nhiên, EBITDA không bằng dòng tiền. Điều này là do nó không điều chỉnh cho bất kỳ sự gia tăng nào trong vốn lưu động; hoặc tài khoản cho chi tiêu vốn cần thiết để hỗ trợ sản xuất và duy trì cơ sở tài sản của công ty như dòng tiền hoạt động.

Các biên lợi nhuận khác

 Các biên lợi nhuận khác
Các biên lợi nhuận khác

Bằng cách so sánh EBIT với doanh thu; biên lợi nhuận hoạt động cho thấy mức độ thành công của ban lãnh đạo công ty; trong việc tạo ra thu nhập từ hoạt động của doanh nghiệp. Có một số tính toán lợi nhuận khác mà các doanh nghiệp và nhà phân tích có thể sử dụng; để có được những hiểu biết hơi khác nhau về khả năng sinh lời của một công ty.

Biên lợi nhuận gộp cho chúng ta biết một công ty tạo ra bao nhiêu lợi nhuận; dựa trên chi phí bán hàng hoặc giá vốn hàng bán. Nói cách khác, nó chỉ ra mức độ hiệu quả của ban quản lý sử dụng lao động; và vật tư trong quá trình sản xuất.

Biên lợi nhuận ròng xem xét lợi nhuận ròng được tạo ra từ tất cả các bộ phận của doanh nghiệp; tính cho tất cả các chi phí và các khoản mục kế toán phát sinh; bao gồm cả thuế và khấu hao. Nói cách khác, tỷ lệ này so sánh thu nhập ròng với doanh số bán hàng. Càng gần càng tốt để tổng hợp trong một con số duy nhất; về mức độ hiệu quả của các nhà quản lý đang điều hành một doanh nghiệp.

Tham khảo: ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

Tại sao Operating Margin lại quan trọng?

Biên lợi nhuận hoạt động là một thước đo quan trọng để đánh giá lợi nhuận tổng thể của một công ty từ hoạt động kinh doanh. Nó là tỷ lệ giữa lợi nhuận hoạt động trên doanh thu của một công ty; hoặc bộ phận kinh doanh.

Được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm; biên lợi nhuận hoạt động cho biết thu nhập từ hoạt động được tạo ra từ mỗi đồng doanh thu; sau khi tính toán các chi phí trực tiếp liên quan đến việc kiếm được các khoản doanh thu đó. Biên lợi nhuận lớn hơn; có nghĩa là mỗi đô la doanh thu được giữ lại dưới dạng lợi nhuận.

Tóm lại Operating  là một trong 3 chỉ số tài chính đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Hy vọng qua bài viết bạn đã hiểu rõ hơn Operating Margin là gì?; cũng như những kiến thức về biên lợi nhuận hoạt động. Và bạn nên nhớ rằng biên lợi nhuận hoạt động cũng như những chỉ số tài chính khác; chỉ là một phần phản ánh bức tranh tài chính của doanh nghiệp. Do đó để đem lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất; bạn cần hiểu thật kỹ ý nghĩa của Operating margin; và kết hợp thêm những chỉ số tài chính khác nữa nhé. Chúc các bạn thành công!

Bài viết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)
OPERATING MARGIN LÀ GÌ?

Trả lời

Chuyển lên trên