LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Có nhiều loại trái phiếu, trong đó trái phiếu chính phủ nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư. Vậy Trái phiếu chính phủ có những tiện ích gì? Và làm thế nào để xem lãi suất trái phiếu chính phủ? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Tham khảo bài viết TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ là gì?

Trái phiếu chính phủ là gì?

Trái phiếu chính phủ là loại trái phiếu được phát hành bởi chính phủ của một quốc gia. Đây là giấy tờ chứng nhận nghĩa vụ nợ của Chính phủ quốc gia đó đối với người sở hữu trái phiếu, trong một thời hạn quy định và một lãi suất xác định trước.

Chú ý: Trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu chính phủ bảo lãnh cũng được đánh giá rủi ro tương tự như trái phiếu chính phủ.

Tiện ích khi mua trái phiếu chính phủ

 • Trái phiếu chính phủ là loại tài sản có tính an toàn cao. Khả năng bảo toàn vốn cho khách hàng gần như tuyệt đối. Cùng với đó, trái phiếu chính phủ còn là thu nhập ổn định khi khách hàng được hưởng trái tức trong thời gian nắm giữ.
 • Bên cạnh trái tức định kỳ, khách hàng có cơ hội được hưởng lợi nhuận cao hơn giá trị đầu tư ban đầu khi giá trái phiếu biến động tăng.
 • Sử dụng vốn linh hoạt: Khi có nhu cầu sử dụng vốn, khách hàng có thể thực hiện nghiệp vụ mua bán lại (REPO), cầm cố tại Techcombank hoặc các tổ chức tín dụng khác để vay vốn, hoặc có thể bán lại trên thị trường thứ cấp.
 • Rủi ro đơn vị phát hành: Đây là trái phiếu do Chính Phủ phát hành và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh nên rủi ro của nhà phát hành là rất thấp.
 • Dòng tiền được xác định rõ: Trái phiếu thực chất là một khoản vay với mệnh giá và lãi suất được thanh toán tại các khoản thời gian xác định trước. Vì vậy, nó giúp khách hàng dễ dàng xây dựng danh mục khi dòng tiền về đã được xác định rõ thời điểm.
 • Trái tức khách hàng nhận được định kỳ từ tổ chức phát hành được miễn thuế thu nhập.

Lưu ý: Tuy Trái phiếu chính phủ có mức độ rủi ro rất thấp nhưng khả năng vỡ nợ của nhà phát hành vẫn có thể xảy ra.

Tham khảo bài viết DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Lãi suất trái phiếu

Lãi suất trái phiếu là gì?

Khi nhắc đến lãi suất trái phiếu, chúng ta cần biết 3 khái niệm:

Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu

Là lãi suất thường được ghi trên trái phiếu. Lãi suất này được xác định theo tỷ lệ phần trăm so với mệnh giá trái phiếu và cũng là căn cứ để xác định lợi tức trái phiếu phải trả định kỳ cho người sở hữu.

Lãi suất đáo hạn của trái phiếu

Lợi suất đáo hạn của trái phiếu là lợi nhuận phần trăm hàng năm của trái phiếu nếu mua trái phiếu ở một thời điểm và giữ lại cho đến cho đến ngày đáo hạn quy định.

Lãi suất chiết khấu của trái phiếu

Lãi suất chiết khấu trái phiếu là tỷ lệ phần trăm (%) lãi hàng năm. Được dùng làm căn cứ để xác định giá trái phiếu bị hoán đổi, giá trái phiếu được hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi giữa trái phiếu bị hoán đổi và trái phiếu được hoán đổi.

Tìm hiểu thêm về LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Lãi suất trái phiếu chính phủ

Lãi suất trái phiếu chính phủ có tính phi rủi ro

Khi nhắc đến lãi suất trái phiếu chính phủ, nhà đầu tư thường quan tâm đến lãi suất chiết khấu và lãi suất đáo hạn hơn là lãi suất danh nghĩa của trái phiếu.

Như vậy, có thể hiểu lãi suất trái phiếu Chính phủ như sau: Đó là tỷ lệ phần trăm dựa trên giá trị mệnh giá trái phiếu mà chủ sở hữu được hưởng. Vào các kỳ trả lãi theo như điều kiện, điều khoản của trái phiếu mà chủ sở hữu đang năm giữ nhà phát hành phải thanh toán theo tỉ lệ lãi hàng năm đã được quy định.

Sau khi loại bỏ rủi ro quốc gia thì lãi suất trái phiếu chính phủ được xem như là lãi suất phi rủi ro (tức là, rủi ro gần như bằng 0).

Bởi vì về mặt pháp lý, căn cứ Điều 8 Nghị định 01, Chính phủ cam kết về quyền lợi khi đầu tư trái phiếu là chủ sở hữu trái phiếu được đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn khi gốc, lãi trái phiếu đến hạn thanh toán. Đồng thời, được sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu và cầm cố trong các quan hệ tín dụng và quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tầm ảnh hưởng của lãi suất trái phiếu chính phủ

Lãi suất trái phiếu chính phủ có tác động rất lớn đến các tài sản tài chính

Chính vì bản chất phi rủi ro nên lãi suất trái phiếu chính phủ thường được sử dụng để xác định lãi suất chiết khấu khi định giá các tài sản có rủi ro khác. Chẳng hạn như trong mô hình định giá tài sản vốn đối với cổ phiếu. Khi đó, sự biến động trong lãi suất trái phiếu chính phủ sẽ có tác động rất lớn đến định giá của tất cả các tài sản tài chính có rủi ro khác.

Ví dụ:

Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng lên sẽ kéo theo lãi suất chiết khấu đối với cổ phiếu cũng tăng lên. Có thể hiểu rằng nhà đầu tư kỳ vọng một mức lợi tức cao hơn khi nắm giữ cổ phiếu.

Vì lãi suất chiết khấu tăng lên, định giá dòng tiền từ cổ phiếu sẽ giảm xuống, hay đến cuối cùng, giá trị của các doanh nghiệp sẽ giảm xuống.

Tham khảo bài viết LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRÁI PHIẾU

Cách xem lãi suất trái phiếu chính phủ

Lãi suất trái phiếu Chính phủ được thông tin hàng ngày trên trang điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Và khi người sở hữu mua được trái phiếu Chính phủ thì lãi suất trái phiếu sẽ được ghi trên trái phiếu mà nhà đầu tư – nhà tạo lập thị trường sở hữu.

Xem lãi suất trái phiếu chính phủ tại trang thông tin điện tử Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trên trang thông tin này, nhà đầu tư có thể lấy được những thông tin cần thiết như: 

 • Dữ liệu giao dịch thị trường trái phiếu (trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, và trái phiếu chính phủ bảo lãnh)
 • Thông tin trái phiếu phát hành
 • Chỉ số trái phiếu
 • Khối lượng giao dịch, giá clean, lợi suất…
 • Par curve (par rate)
 • Spot curve (spot rate)

Hiện tại, Techcom Securities (TCBS) là một trong những kênh có đủ điều kiện để mua, bán trái phiếu chính phủ với mức độ an toàn cao, nhiều lợi ích đi kèm hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Như vậy, bài viết trên đây đã trình bày khá rõ về Tiện ích khi đầu tư trái phiếu chính phủ và Cách xem lãi suất trái phiếu chính phủ? Hy vọng, Techcom Securities sẽ là một địa chỉ uy tín cho bạn khi lựa chọn đầu tư trái phiếu chính phủ.

Bài viết liên quan

5/5 - (1 bình chọn)
LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88