Dịch vụ ký quỹ

Cho vay giao dịch ký quỹ là việc TCBS thu xếp nguồn vốn để thanh toán hộ cho Quý khách theo thỏa thuận ký kết hai bên tại Hợp đồng khi số tiền mua chứng khoán trên tài khoản của Quý khách vượt quá số tiền ký quỹ trên tài khoản.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng biểu lãi suất dịch vụ tài chính tại TCBS áp dụng từ ngày 01/12/2020 như sau:

Nội DungMức lãi suất trong hạnMức lãi suất quá hạn
Lãi suất cho vay ký quỹ dành cho khách hàng phổ thôngLãi suất cho vay ký quỹ ưu đãi dành riêng cho khách hàng tham gia chương trình iWealth Pro10.5%/năm9.9%/năm15.75%/năm14.8%/năm

3. Chính sách giao dịch ký quỹ chứng khoán

Áp dụng từ ngày 01/12/2020

STTTiêu chíChính sách
1Lãi suất marginTheo công bố của TCBS từng thời kỳ
2Lãi suất quá hạn15.75%/năm
3Thời hạn khoản vay89 ngày
4Hạn mức vay giao dịch ký quỹ phổ thông (*)10 tỷ VNĐ
5Tỷ lệ ký quỹ duy trì85%
6Tỷ lệ xử lý TSĐB80%
7Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm 
aTỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐBBán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày KH nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên
bTỷ lệ ký quỹ dưới tỷ lệ xử lý TSĐBBán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB
cNợ quá hạnBán vào ngày làm việc liền sau ngày hết hạn khoản vay
(Trường hợp ngày hết hạn khoản vay rơi vào ngày nghỉ thì ngày hết hạn được tính là ngày làm việc đầu tiên sau ngày hết hạn)
8Ngày giải ngânT+0

Lưu ý:
– 1 năm tính bằng 365 ngày
– Lãi suất quá hạn được áp dụng trong trường hợp đến hoặc quá ngày xử lý TSBĐ của khoản vay nhưng việc xử lý TSBĐ chưa hoàn thành.

– Để đảm bảo thanh toán khoản vay, tài khoản giao dịch chứng khoán có đủ tiền trước 15h30 của ngày thanh toán (không bao gồm ngày nghỉ, thứ bảy và chủ nhật)
– (*) Hạn mức vay GDKQ phổ thông tại TCBS sẽ được áp dụng như sau:

  • Đối với các khách hàng mở mới tài khoản, khách hàng đang có hạn mức từ 1 tỷ đến 10 tỷ VNĐ sẽ được áp dụng hạn mức mới.
  • Giữ nguyên hạn mức hiện tại đối với các khách hàng đã có đề nghị giảm hạn mức (đang có hạn mức < 1 tỷ). Trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi hạn mức mới sẽ đề nghị TCBS trên hệ thống giao dịch trực tuyến theo đúng quy định.
5/5 - (1 bình chọn)
Lãi suất margin TCBS

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88