ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU CÓ THỂ MUA LẠI

Hầu hết trái phiếu có giá trị theo mệnh giá của chúng và tổng cổ tức cho đến khi đáo hạn. Trái phiếu có thể mua lại có giá trị thấp hơn vì công ty phát hành có thể mua lại trước ngày đáo hạn. Vậy trái phiếu có thể mua lại là gì? Cách định giá trái phiếu có thể mua lại? Hãy cùng tham khảo bài viết sau. 

Định giá trái phiếu có thể mua lại
Định giá trái phiếu có thể mua lại

Trái phiếu có thể mua lại (Callable Bond) 

Định nghĩa trái phiếu có thể mua lại

Trái phiếu có thể mua lại trong tiếng Anh gọi là Callable Bond. Trái phiếu có thể mua lại là loại trái phiếu mà khi phát hành có quy định trên trái phiếu cho phép người phát hành được chuộc lại, hay nói khác đi là được mua lại một phần hay toàn bộ trái phiếu trước khi trái phiếu đến hạn thanh toán. 

Hay có thể hiểu theo cách đơn giản: 

Trái phiếu có thể mua lại là loại trái phiếu có kèm điều khoản cho phép người phát hành được mua lại trước thời gian đáo hạn. 

Có thể bạn quan tâm: Trái phiếu Techcombank

Đặc điểm trái phiếu có thể mua lại 

Đặc điểm trái phiếu có thể mua lại 
Đặc điểm trái phiếu có thể mua lại 
 • Nhà phát hành có quyền mua lại nhưng không bắt buộc phải mua lại loại trái phiếu này.  
 • Trái phiếu ghi rõ khi nào nó có thể được mua lại và giá mua lại là bao nhiêu ngay từ khi phát hành. 
 • Trong hầu hết các trường hợp, giá mua lại thường cao hơn mệnh giá và nó càng tăng cao đối với những trái phiếu được mua lại sớm hơn. Đối với  những thị trường trái phiếu có tỷ suất sinh lợi cao, người ta có thể đòi hỏi một phần bù rất lớn.  
 • Trái phiếu sẽ ngừng trả lãi ngay sau khi nó được mua lại. 

Ý nghĩa của trái phiếu có thể mua lại 

 • Trái phiếu có thể mua lại mang lại lợi ích nha người phát hành do có thể chủ động giảm bớt khoản nợ theo chiều hướng có lợi cho người phát hành. 

Một công ty thường mua lại trái phiếu nếu nó trả lãi cao hơn lãi suất thị trường. Trong nhiều trường hợp, công ty có quyền mua lại trái phiếu với giá thấp hơn giá thị trường. 

 • Đối với người đầu tư thì không muốn trái phiếu của họ bị mua lại nhất là khi lãi suất trên thị trường có chiều hướng giảm xuống. 

Để bảo vệ nhà đầu tư, người ta thường đưa ra quy định là sau một khoảng thời gian nhất định sau khi phát hành, nhà phát hành mới có thể sử dụng quyền mua lại và giá mua lại phải cao hơn mệnh giá. 

Số tiền cao hơn mệnh giá mà người phát hành phải trả được coi như khoản tiền thưởng mua lại cho nhà đầu tư. 

Trái phiếu có thể mua lại hoạt động như thế nào? 

Trái phiếu có thể mua lại hoạt động như thế nào? 
Trái phiếu có thể mua lại hoạt động như thế nào? 

Trái phiếu có thể mua lại là một công cụ nợ. Trong đó công ty phát hành có quyền trả lại tiền gốc của nhà đầu tư và ngừng thanh toán lãi trước ngày đáo hạn của trái phiếu.  

Các công ty có thể phát hành trái phiếu để mở rộng quỹ hoặc để trả các khoản vay khác. Nếu họ kỳ vọng lãi suất thị trường giảm, họ có thể phát hành trái phiếu dưới dạng có thể mua lại. Nghĩa là cho phép họ mua lại sớm và đảm bảo các khoản tài chính khác với lãi suất thấp hơn. Việc chào bán trái phiếu sẽ nêu rõ các điều khoản về thời điểm công ty có thể thu hồi trái phiếu. 

Trái phiếu có thể mua lại có giá trị cao hơn một chút so với mệnh giá của khoản nợ. Trái phiếu mua lại càng sớm trong vòng đời của trái phiếu thì giá trị mua của trái phiếu càng cao.  

Ví dụ: Một trái phiếu đáo hạn vào năm 2030 có thể được mua vào năm 2020. Nó có thể hiển thị giá có thể mua là 102. Giá này có nghĩa là nhà đầu tư nhận được 1,020 đô la cho mỗi 1.000 đô la theo mệnh giá khoản đầu tư của họ. Trái phiếu cũng có thể quy định rằng giá mua lại sớm sẽ giảm xuống 101 sau một năm. 

(dg5) 

Bài viết tham khảo: Lãi suất thị trường ảnh hưởng đến giá trái phiếu

Làm thế nào để tìm giá trị của trái phiếu có thể mua lại? 

Làm thế nào để tìm giá trị của trái phiếu có thể mua lại? 
Làm thế nào để tìm giá trị của trái phiếu có thể mua lại? 

Định giá trái phiếu có thể mua lại khác với định giá trái phiếu thông thường vì quyền chọn mua được nhúng. Quyền chọn mua ảnh hưởng tiêu cực đến giá trái phiếu vì các nhà đầu tư mất các khoản thanh toán phiếu giảm giá trong tương lai nếu quyền chọn mua được thực hiện bởi tổ chức phát hành. 

Giá trị của một trái phiếu có thể mua lại có thể được tìm thấy bằng công thức sau: 

Công thức chung tính trái phiếu có thể mua lại
Công thức chung tính trái phiếu có thể mua lại

Trong đó: 

 • Giá (Plain – Vanilla Bond) – giá của trái phiếu vani trơn có các tính năng tương tự với trái phiếu (có thể mua lại). 
 • Giá (Quyền chọn mua) – giá của quyền chọn mua để mua lại trái phiếu trước hạn. 

Có thể bạn chưa biết: Định giá trái phiếu là gì?

Khoản thanh toán trái phiếu có thể mua lại 

Giả sử rằng ngày đáo hạn của một trái phiếu có lãi suất cố định là T. 

Tại thời điểm đáo hạn trái phiếu T, phần hoàn vốn của một trái phiếu có thể mua lại được đưa ra bởi: 

Trong đó: 

 • F – giá trị gốc hoặc mệnh giá;  
 • C – phiếu giảm giá;  
 • 𝑃𝑐 – giá cuộc gọi; tối thiểu  
 • min(x, y) – mức tối thiểu của x và y 

Khoản thanh toán của trái phiếu có thể mua lại vào bất kỳ ngày gọi nào 𝑇𝑖 có thể được biểu thị bằng: 

Tiêu chí lựa chọn mô hình định giá 

Tiêu chí lựa chọn mô hình định giá 
Tiêu chí lựa chọn mô hình định giá 

Do sự phức tạp của định giá trái phiếu có thể mua lại, không có giải pháp dạng đóng. Do đó, chúng ta cần chọn một mô hình cấu trúc kỳ hạn lãi suất và một giải pháp số để định giá hoán đổi Bermudan. 

Các mô hình cấu trúc thuật ngữ IR phổ biến trên thị trường là Hull-White, Mô hình Gaussian tuyến tính (LGM), Mô hình Gaussian bậc hai (QGM), Heath Jarrow Morton (HJM), Mô hình Thị trường Libor (LMM). HJM và LMM quá phức tạp trong khi Hull-White không chính xác về độ nhạy máy tính. Do đó, chúng tôi chọn LGM hoặc QGM. 

Sau khi chọn mô hình cấu trúc thuật ngữ, chúng ta cần chọn một cách tiếp cận số để xấp xỉ quá trình ngẫu nhiên cơ bản của mô hình. Các cách tiếp cận số thường được sử dụng là cây, phương trình vi phân riêng (PDE), mạng tinh thể và mô phỏng Monte Carlo. Tree và Monte Carlo nổi tiếng về tính không chính xác trong tính toán độ nhạy. Do đó, chúng tôi chọn PDE hoặc mạng tinh thể. Quyết định cuối cùng của chúng tôi là sử dụng LGM plus lattice. 

Hãy tham khảo thêm: Lãi suất đáo hạn của trái phiếu

Mô hình định giá LGM 

Mô hình định giá LGM

Trong đó X là biến trạng thái đơn và W là quá trình Wiener.   

Các giả định và hiệu chuẩn của mô hình LGM 

Các giả định và hiệu chuẩn của mô hình LGM 
Các giả định và hiệu chuẩn của mô hình LGM 

Mô hình LGM tương đương về mặt toán học với mô hình Hull-White nhưng cung cấp những cải tiến đáng kể về độ ổn định và độ chính xác hiệu chuẩn. Nó cũng chính xác và ổn định hơn trong tính toán độ nhạy. Biến trạng thái được phân phối chuẩn theo thước đo thích hợp. Mô hình LGM chỉ có một trình điều khiển ngẫu nhiên (một yếu tố). Do đó những thay đổi về tỷ lệ được hoàn thiện có tương quan. 

Tại thời điểm t, X (0) = 0 và H (0) = 0. Như vậy Z (0,0; T) = D (T). Nói cách khác, LGM tự động phù hợp với đường cong chiết khấu hoặc đường cong lợi tức ngày nay . Để hiệu chỉnh biến động bất thường swaption ngụ ý , đầu tiên chọn một nhóm các thị trường swaptions và sau đó giải quyết các thông số bằng cách giảm thiểu các sai số tương đối giữa thị trường giá swaption và mô hình LGM giá swaption. 

Tham khảo thêm: Cách tính giá trái phiếu hiệu quả

Hướng dẫn định giá trái phiếu có thể mua lại 

Hướng dẫn định giá trái phiếu có thể mua lại 
Hướng dẫn định giá trái phiếu có thể mua lại 
 • Hiệu chỉnh mô hình LGM trước. 
 • Tạo mạng tinh thể dựa trên LGM: phạm vi lưới phải bao gồm ít nhất 3 độ lệch chuẩn. 
 • Tìm giá trị trái phiếu cơ bản tại mỗi ghi chú cuối cùng. 
 • Tiến hành quy trình quy nạp ngược lặp đi lặp lại từ ngày cuối cùng cho đến ngày định giá. 
 • So sánh giá trị bài tập với giá trị nội tại tại mỗi ngày luyện tập. 
 • Giá trị tại ngày định giá là giá của trái phiếu có thể mua lại. 

Như vậy, trên đây là cách Định giá trái phiếu có thể mua lại. Hy vọng bài viết đã chia sẻ những thông tin hữu ích cho các bạn trong quá trình đầu tư. Chúc các nhà đầu tư thành công! 

Bài viết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)
ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU CÓ THỂ MUA LẠI

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88