ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Trái phiếu doanh nghiệp với thế mạnh của mình là một kênh đầu tư an toàn, ít rủi ro, có lãi suất hấp dẫn, tính minh bạch trong thông tin, nguồn thu đem lại chính là tiền lãi. Chính vì thế, với những mặt lợi ích như vậy, đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp cũng là một điều mà không ít nhà đầu tư quan tâm.

1. Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp

1.1 Trái phiếu

Trái phiếu là đơn vị nợ do các công ty phát hành. Do vậy bản chất của trái phiếu là chứng khoán nợ.

Tìm hiểu TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP IBOND LÀ GÌ?

Trái phiếu đem lại nguồn thu là tiền lãi. Đây là khoản thu cố định thường kỳ và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

Đây được xem là một công cụ thu nhập cố định vì trái phiếu thường trả lãi suất cố định cho người trả nợ. Giá trái phiếu có tương quan nghịch với lãi suất: khi lãi suất tăng, giá trái phiếu giảm và ngược lại.

Trái phiếu được đánh giá là 1 kênh đầu tư với:  

 • Lợi nhuận hấp dẫn
 • Kênh đầu tư an toàn
 • Tính thanh khoản cao

1.2 Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Trái phiếu doanh nghiệp được hiểu là phương tiện vay nợ, theo đó doanh nghiệp sẽ phát hành ra nó và cam kết trả gốc và lãi vào thời gian nhất định trong tương lai.

Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy động vốn vay từ người mua với mục đích tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Đổi lại, doanh nghiệp sẽ trả lãi trong khoảng thời gian định kỳ được xác định trước (thường là hàng năm hoặc nửa năm một lần) và trả lại khoản gốc vào ngày đáo hạn, chấm dứt việc nợ.

Khi doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản, trái phiếu sẽ được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu.

Bạn có thể tham khảo loại TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TECHCOMBANK này.

2. Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp

2.1 Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ

Trái phiếu có thời hạn và có quy định lãi suất. Người sở hữu trái phiếu là người cho tổ chức phát hành trái phiếu vay nợ gọi là trái chủ, vốn gốc của khoản nợ đó chính là mệnh giá của trái phiếu, lãi của trái phiếu còn gọi là trái tức. 

Người mua trái phiếu là người cho các doanh nghiệp tiến hành vay tiền và là chủ nợ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Người mua trái phiếu khác hoàn toàn với người sở hữu cổ phiếu của một doanh nghiệp.

Bản chất của trái phiếu doanh nghiệp là chứng khoán nợ, là khoản nợ bắt buộc phải thanh toán, do đó các doanh nghiệp muốn giải thể hoặc tuyên bố phá sản phải hoàn tất các khoản nợ này theo quy định của pháp luật.

Bạn có thể tham khảo thêm và TÌM HIỂU VỀ TCBS TRÁI PHIẾU

2.2 Trái phiếu có thể phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. 

Thị trường trái phiếu là một bộ phận của thị trường vốn, vậy nên trái phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán thông thường có thời hạn từ 1 năm trở lên.

Doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành theo quy định tại thị trường phát hành.

Người nắm giữ trái phiếu được trả lãi định kỳ và trả gốc khi đáo hạn, song không được tham dự vào các quyết định của công ty. Cũng có những trái phiếu không trả lãi định kỳ, người mua được mua dưới mệnh giá và khi đến hạn được nhận lại mệnh giá

2.3 Trái phiếu có ba thuộc tính nổi trội của một tài sản tài chính

 • Tính sinh lời
 • Tính rủi ro  
 • Tính thanh khoản.

2.4 Mệnh giá trái phiếu

Đối với mệnh giá của những dạng chứng khoán này sẽ có những quy định khác nhau như:

 • Nếu phát hành tại thị trường trong nước, mệnh giá của trái phiếu doanh nghiệp tối thiểu sẽ là 100.000 đồng/ trái phiếu.
 • Nếu phát hành ra thị trường quốc tế, mệnh giá của trái phiếu công ty sẽ phụ thuộc vào quy định của thị trường chứng khoán tại quốc gia phát hành.

2.5 Loại hình trái phiếu doanh nghiệp

Hiện nay, có 8 loại hình sau mà các nhà đầu tư tham khảo khi tiến hành mua trái phiếu doanh nghiệp đó là:

 • Trái phiếu thu nhập (Income Bonds): đối với loại trái phiếu này việc thanh toán lãi phụ thuộc vào lợi nhuận hàng năm của công ty, loại này thường được phát hành khi công ty gặp khó khăn về tài chính hay cần huy động vốn đầu tư vào các dự án. Loại trái phiếu này giống cổ phiếu ưu đãi nhưng khác ở chỗ tiền lãi trái phiếu được khấu trừ thuế còn lợi tức cổ phiếu ưu đãi thì không.
 • Trái phiếu có thế chấp (Mortgage Bonds): đây là những trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản thế chấp cụ thể, hoặc phát hành dưới sự bảo lãnh của một công ty hay ngân hàng có uy tín lớn,  các trái chủ được bảo vệ ở một mức độ cao trong trường hợp công ty bị phá sản.
 • Trái phiếu không có thế chấp (Debenture): trái phiếu tín chấp, một số công ty lớn, có uy tín khi phát hành không cần tài sản đảm bảo.
 • Trái phiếu có thể chuyển đổi (Convertible Bonds): cho phép người nắm giữ trái phiếu trong những điều kiện nào đó có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường theo một tỷ lệ và mức giá nhất định.
 • Trái phiếu có thể chuộc lại (Callable Bonds): là loại trái phiếu cho phép nhà phát hành trong những điều kiện nhất định có thể mua lại toán bộ hay một phần những trái phiếu đã phát hành, với giá mua lại thường cao hơn mệnh giá.
 • Trái phiếu có lãi suất ổn định (straight Bonds): là loại trái phiếu truyền thống được phát hành ở tất cả các TTCK, với đặc điểm trả lãi suất ổn định theo định kỳ.
 • Trái phiếu có lãi suất thả nổi (Floating Rate Bonds): lãi suất được điều chỉnh theo sự thay đổi của lãi suất thị trường , đặc điểm này đảm bảo được quyền lợi của nhà đầu tư cũng như DN khi thị trường tài chính không ổn định
 • Trái phiếu chiết khấu (Zero Coupon Bonds): là loại trái phiếu không trả lãi định kỳ.

Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp là có lãi suất có lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm và ít rủi ro mất vốn hơn cổ phiếu. Với những đặc điểm nêu trên, trái phiếu doanh nghiệp là một sản phẩm rất hữu ích, phù hợp giúp nhà đầu tư đa có thêm sự cân nhắc, lựa chọn nên đầu tư vào loại chứng khoán nào.

Bài viết liên quan

5/5 - (1 bình chọn)
ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Trả lời

Chuyển lên trên