CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

Cổ phiếu đang lưu hành là gì? Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành chính xác, đơn giản nhất

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ phản ánh được số vốn thực sự mà công ty đang có. Vậy Cổ phiếu đang lưu hành là gì? Nó khác với các loại cổ phiếu khác như thế nào? Làm thế nào để xác định chính xác số lượng cổ phiếu này? Hãy cùng tìm hiểu những kiến thức này qua bài viết hôm nay nhé.

Cổ phiếu đang lưu hành là gì?

Cổ phiếu đang lưu hành là gì?
Cổ phiếu đang lưu hành là gì?

Khái niệm

Cổ phiếu đang lưu hành ( Shares outstanding) là những CP đang được nắm giữ bởi tất cả cổ đông của một công ty; trong đó bao gồm cả khối cổ phần được nắm giữ bởi nhà đầu tư tổ chức; cũng như phần vốn sở hữu của các nhà đầu tư tổ chức như quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí và quỹ dự phòng.

Cổ phiếu đang lưu hành được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty dưới đầu mục “vốn cổ phần”. Số lượng CP đang lưu hành được dùng để tính toán các chỉ số quan trọng như là vốn hóa thị trường của công ty; thu nhập trên một cổ phần (EPS) và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS).

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty là không bất biến; số lượng này nó biến động mạnh mẽ qua thời gian.

Tham khảo : CÁCH ĐẦU TƯ VÀO CỔ PHIẾU

Hiểu rõ hơn về cổ phiếu lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành
Cổ phiếu đang lưu hành

Bất kì cổ phiếu đã phát hành (authorized stock) nào được nắm giữ bởi cổ đông của công ty; ngoài CP quỹ được nắm giữ bởi chính công ty thì đều được coi là cổ phiếu đang lưu hành.

Hay có thể hiểu là số lượng cổ phiếu đang lưu hành đại diện cho số lượng CP trên thị trường mở; bao gồm cổ phiếu do các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ và cổ phiếu bị hạn chế bởi ban quản lý và các cổ đông nội bộ.

Có nhiều lý do ảnh hưởng đến sự tăng giảm của số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong một công ty. Con số này sẽ tăng lên nếu công ty phát hành thêm cổ phiếu; hoặc khi nhân viên thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu. Các công ty huy động tiền thông qua phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. IPO bằng cách trao đổi cổ phần trong công ty để lấy tài chính. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng làm tăng tính thanh khoản; nhưng cũng làm tăng tỷ lệ pha loãng. 

Ngược lại, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của một công ty sẽ giảm nếu công ty mua lại cổ phiếu của chính mình thông qua chương trình mua lại cổ phiếu.

Để làm được điều đó bạn cần biết cách ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU một cách chính xác nhất.

Tách và gộp cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên nếu công ty thực hiện chia tách CP; và sẽ giảm nếu công ty thực hiện sáp nhập cổ phiếu.

Việc chia tách cổ phiếu thường được thực hiện để đưa giá cổ phiếu của công ty về mức giá mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể mua được. Bên cạnh đó như đã đề cập ở trên, việc tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành cũng giúp cải thiện tính thanh khoản.

Ngược lại, công ty thường thực hiện gộp hay hợp nhất cổ phiếu để đưa giá cổ phiếu về vùng giá tối thiểu cần thiết; để thỏa mãn yêu cầu niêm yết của Sàn giao dịch.

Tìm hiểu thêm: CỔ PHẦN VÀ CỔ PHIẾU LÀ GÌ? SỰ KHÁC NHAU GIỮA CỔ PHẦN VÀ CỔ PHIẾU

So sánh sự khác nhau giữa cổ phiếu đang lưu hành và cổ phiếu cơ bản, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thả nổi

Sự khác nhau giữa Cổ phiếu đang lưu hành với các loại cổ phiếu khác
Sự khác nhau giữa Cổ phiếu đang lưu hành với các loại cổ phiếu khác

Cổ phiếu cơ bản và cổ phiếu pha loãng đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thể được tính là cơ bản hoặc pha loãng hoàn toàn. Số lượng cổ phiếu lưu hành cơ bản chỉ đơn giản là số lượng cổ phiếu hiện có trên thị trường thứ cấp; trong khi cách tính lượng lưu hành cổ phiếu pha loãng hoàn toàn có tính đến chứng khoán pha loãng như: chứng khoán chuyển đổi (chứng quyền, quyền chọn, cổ phiếu ưu đãi, v.v.).

Do đó, nếu một công ty sở hữu bất kỳ chứng khoán pha loãng nào; điều đó sẽ cho thấy khả năng tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong tương lai.

Xem thêm CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Cổ phiếu đang lưu hành so với Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu đang lưu hành khác với CP quỹ là CP do chính công ty nắm giữ và không được bán trên thị trường mở. CP quỹ cộng với cổ phiếu đang lưu hành tạo thành tổng số CP phát hành.

Bạn có thể tự tìm hiểu CỔ PHIẾU QUỸ LÀ GÌ? CÁCH THỨC GIAO DỊCH CỦA LOẠI CỔ PHIẾU NÀY

Cổ phiếu đang lưu hành so với Cổ phiếu thả nổi

Số lượng CP lưu hành được tính bằng cách lấy số lượng CP đang lưu hành trừ đi số CP nắm giữ chặt chẽ; một số lượng lớn cổ phiếu được nắm giữ bởi một bên; có thể là một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ cổ đông kiểm soát, chẳng hạn như cán bộ hoặc giám đốc của công ty.

Cổ phiếu trôi nổi đóng vai trò đại diện tốt cho các cổ phiếu đang hoạt động của công ty; hoặc doanh thu cổ phiếu giữa các nhà đầu tư khác nhau trên thị trường; ngoại trừ các bên nắm giữ phần đáng kể vốn chủ sở hữu.

Chương trình mua lại cổ phiếu

Khi các công ty cho rằng cổ phiếu của họ bị định giá thấp; họ thường bắt đầu chương trình mua lại cổ phiếu, mua lại một số cổ phiếu đã phát hành của nó với giá ưu đãi.

Việc mua lại làm tăng giá trị thị trường của cổ phiếu hiện có trên thị trường mở. Nó cũng làm tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty vì thu nhập được chia cho một số lượng cổ phiếu nhỏ hơn. Việc mua lại cổ phiếu tạo ra thu nhập cao hơn trên mỗi cổ phiếu; làm cho mỗi cổ phiếu có giá trị hơn.

Trước khi mua lại cổ phiếu, bạn cần biết được GIÁ TRỊ THỰC CỦA CỔ PHIẾU là bao nhiêu để tránh các tình trạng thua lỗ

Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành

 Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Qua những kiến thức về cổ phiếu đang lưu hành ở trên. Vậy cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành như thế nào?

Cổ phiếu đang lưu hành được xác định theo công thức sau:

Công thức tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Dựa vào công thức trên ta có thể thấy: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ bằng số lượng CP niêm yết cộng với số lượng CP chưa niêm yết và trừ đi số lượng CP quỹ.

Khối lượng CP đang lưu hành có ý nghĩa giúp phản ánh số vốn thực tế mà công ty có. Nếu nhân số lượng CP đang lưu hành với mệnh giá gốc là 10.000 đồng, ta được chỉ số Vốn điều lệ đã điều chỉnh. Đây là một chỉ tiêu rất quan trọng để chúng ta có thể xác định được một cổ phiếu là đắt hay rẻ nhờ tỷ lệ LNST / Vốn điều lệ điều chỉnh.

Tham khảo: CÁCH TÍNH LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU THEO THÔNG TƯ 200

Ví dụ minh họa

Công ty ABC là một công ty bán lẻ hàng đầu bán điện thoại di động. Công ty gần đây đã phát hành 26,900 cổ phiếu thông qua IPO. Nó cũng chào bán 3.000 cổ phiếu cho mỗi người trong số hai giám đốc điều hành và có 5.600 cổ phiếu quỹ. 

John, với tư cách là một nhà đầu tư; muốn tính toán vốn hóa thị trường của công ty và thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Đầu tiên, anh ấy sẽ tính toán tổng số CP đang lưu hành:

= Cổ phiếu đã phát hành – Cổ phiếu quỹ – Cổ phiếu hạn chế

= 26.900 – 5.600 – (2 x 3.000) = 15.300

Cổ phiếu của ABC hiện đang giao dịch ở mức 28,67 đô la. Do đó, giá trị vốn hóa thị trường của công ty là 15.300 * 28,67 đô la = 438.651 đô la.

Báo cáo thu nhập mới nhất của ABC cho thấy thu nhập ròng là 14.500 đô la. Do đó, thu nhập trên mỗi cổ phiếu bằng 14.500 / 15.300 = 0,9477 đô la. 

Sau ba tháng, công ty quyết định mua lại 1.000 cổ phiếu. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức 27,49 đô la. 15.300 – 1.000 = 14.300. Vì vậy giá trị vốn hóa thị trường của công ty khi đó là 14.300 * 27,49 đô la = 393.107 đô la.

Với ít cổ phiếu hơn trên thị trường; thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng như sau:

EPS = $ 14.500 / 14.300 = $ 1,013 

Cuối cùng, khi số lượng CP đang lưu hành giảm 1.000, EPS của công ty tăng 6,89%. 

Cổ phiếu đang lưu hành
Cổ phiếu đang lưu hành

Vậy là bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức về Cổ phiếu đang lưu hành. Hy vọng qua bài viết, bạn đã hiểu được Cổ phiếu đang lưu hành là gì? Sự khác biệt của nó với các loại cổ phiếu khác trên thị trường; cũng như Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành chính xác, đơn giản nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

Bài viết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)
CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

Trả lời

Chuyển lên trên