Chương trình Tặng iXu khi mở tài khoản chứng khoán tại TCBS

Kính gửi Quý khách,

TCBS thông báo thực hiện chương trình “Tặng iXu khi mở tài khoản chứng khoán tại TCBS” như sau:

1. Đối tượng khách hàng: Tất cả các khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán TCBS được kích hoạt thành công.

2. Hình thức khuyến mại:

– Thời gian áp dụng: Từ ngày 20/11/2020 – 31/12/2021

– Hình thức khuyến mại: Các khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán tại TCBS sẽ được tặng iXu. Sau khi giao dịch hợp lệ thành công 1 trong các sản phẩm được quy định trên hệ thống TCInvest thì sẽ được quy đổi iXu này thành tiền hoặc điểm VinID.

– Hình thức nhận thưởng: Điểm iXu có giá trị quy đổi ra tiền hoặc điểm VinID

(1 iXu = 1 VinID = 1.000VND).

3. Cơ cấu giải thưởng:

Các khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán được kích hoạt thành công tại TCBS sẽ được tặng 100 iXu. Sau khi giao dịch hợp lệ thành công 1 trong các sản phẩm trên hệ thống TCInvest (trái phiếu iBond, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) với giá trị theo quy định sẽ được kích hoạt sử dụng 100 iXu nêu trên.

1 iXu = 1 VinID = 1.000 đồng

4. Chi tiết chương trình:

– Chương trình áp dụng cho các khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán được kích hoạt thành công tại TCBS sẽ được tặng 100 iXu.

– Để kích hoạt và sử dụng 100 iXu này, khách hàng cần giao dịch thành công 1 trong các sản phẩm sau trên hệ thống TCInvest:

Sản phẩmĐiều kiện giao dịch
Trái phiếu iBondMua 50 triệu đồng trái phiếu iBond (không tính các giao dịch qua iConnect – Công cụ giúp khách hàng theo dõi và tìm kiếm các lệnh quảng cáo (rao mua, rao bán) trái phiếu.
Chứng chỉ quỹ TCBF Mua 50 triệu đồng chứng chỉ quỹ TCBF
Cổ phiếuMua, bán cổ phiếu lũy kế 300 triệu đồng (không áp dụng với iWealth Partner – Đối tác phát triển kinh doanh của TCBS và khách hàng của iWealth Partner do đã có ưu đãi trong chương trình riêng). Ví dụ: Với 50 triệu đồng, khách hàng thực hiện 3 lần giao dịch mua và 3 lần giao dịch bán là đạt 300 triệu đồng lũy kế.

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng trong trường hợp giao dịch đồng thời từ 2 sản phẩm nêu trên trở lên, TCBS sẽ tính điều kiện để kích hoạt: 1 triệu mua trái phiếu/TCBF = 6 triệu mua/bán cổ phiếu.

100 iXu được tặng sẽ tự động hết hiệu lực nếu sau 01 năm kể từ ngày tặng iXu khách hàng không đạt đủ điều kiện để có thể kích hoạt sử dụng 100 iXu này

TCBS sẽ thực hiện tặng iXU có giá trị quy đổi ra điểm VinID cho các khách hàng đủ điều kiện nêu trên.

Mỗi iXu tương ứng với 1 điểm VinID hoặc 1.000 đồng

5. Cách thức và quy định trả thưởng:

Với điểm iXu được nhận trong chương trình, khách hàng có thể quy đổi trực tiếp thành tiền hoặc điểm VinID trên hệ thống TCInvest của TCBS.

TCBS sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) của khách hàng.

Tham khảo thêm: CÁCH MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TECHCOMBANK MỚI NHẤT 2022

Đánh giá post
Chương trình Tặng iXu khi mở tài khoản chứng khoán tại TCBS

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88