1 CỔ PHẦN BẰNG BAO NHIÊU CỔ PHIẾU?

1 cổ phần bằng bao nhiêu cổ phiếu?

Cổ phần và cổ phiếu là hai vấn đề quan trọng mà bất kỳ nhà đầu tư cũng nên quan tâm. Vậy cổ phần là gì? cổ phiếu là gì? 1 cổ phần bằng bao nhiêu cổ phiếu? Hãy cùng chúng tôi làm rõ những thông tin này qua bài viết dưới đây nhé!

Cổ phần là gì? Cổ phiếu là gì?

Cổ phần là gì? Cổ phiếu là gì?
Cổ phần là gì? Cổ phiếu là gì?

Cổ phần là phần vốn góp nhỏ nhất trong công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau do các cổ đông nắm giữ được gọi là cổ phần. Thông thường, số cổ phần trong doanh nghiệp sẽ là 100. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cổ phần được chia thành 02 loại là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Một công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Cổ phần phổ thông sẽ không thể chuyển thành cổ phần ưu đãi, nhưng cổ phần ưu đãi có thể chuyển thành cổ phần cổ đông theo quyết định của đại hội đồng cổ đông.

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền mà nhà đầu tư đã đóng góp vào công ty phát hành cổ phiếu. 

Có thể hiểu một cách đơn giản, cổ phiếu là một loại chứng khoán hay chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu được coi là một loại tài sản được giao dịch trên sàn chứng khoán. Người sở hữu cổ phiếu trở thành cổ động; và đồng sở hữu của công ty phát hành cổ phiếu.

Đọc thêm: CỔ PHẦN VÀ CỔ PHIẾU

Mệnh giá cổ phiếu và mệnh giá cổ phiếu tối thiểu

Mệnh giá cổ phiếu và mệnh giá cổ phiếu tối thiểu
Mệnh giá cổ phiếu và mệnh giá cổ phiếu tối thiểu

Mệnh giá cổ phiếu là mệnh giá hay còn được gọi là giá trị danh nghĩa mà công ty cổ phần ấn định cho một cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu không có giá trị thực tế đối với nhà đầu tư khi đã đầu tư vậy nên nó không có liên quan đến giá trị thị trường của cổ phần đó.

Mệnh giá cổ phiếu chỉ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm phát hành cổ phiếu nhằm huy động nguồn vốn.

Các công ty cổ phần thường để mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/ cổ phần. Đây là mệnh giá tối thiểu để chào bán cổ phiếu ra công chúng.

1 cổ phần bằng bao nhiêu cổ phiếu? 

1 cổ phần bằng bao nhiêu cổ phiếu? 
1 cổ phần bằng bao nhiêu cổ phiếu? 

Để có thể trả lời chính xác một cổ phần bằng bao nhiêu cổ phiếu thì rất khó. Bởi vì đối với mỗi doanh nghiệp khác nhau thì tỷ lệ giữa cổ phần và cổ phiếu lại khác nhau. Tổng mệnh giá của các cổ phần do một cổ đông nắm giữ thể hiện giá trị phần sở hữu của cổ đông đó trong vốn điều lệ của công ty cổ phần. 

Mối quan hệ tương quan của số lượng quy đổi giữa cổ phiếu và cổ phần sẽ phụ thuộc vào mức giá tương quan cũng như thỏa thuận tạo hợp đồng cổ đông sở hữu cổ phiếu. Cho nên, tùy vào từng thời điểm, thì có thể số lượng quy đổi từ cổ phiếu và cổ phần có thể khác nhau theo sự biến đổi tương quan về giá của chúng.

Ví dụ cụ thể: Công ty cổ phần ABC có vốn điều lệ là 1.000.000 đồng, bao gồm 100 cổ phần. Một cổ động sở hữu 10 cổ phần có tổng mệnh giá là 100.000 đồng thì cổ đông đó sở hữu 10% vốn điều lệ. 

Khi công ty tiến hành phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá (15.000 đồng) thì chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu (5000 đồng) được gọi là thặng dư vốn cổ phần. 

Tham khảo: CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Sự khác nhau giữa cổ phần và cổ phiếu 

Sự khác nhau giữa cổ phần và cổ phiếu 
Sự khác nhau giữa cổ phần và cổ phiếu 

Giá trị pháp lý

Cổ phần là căn cứ về việc góp vốn của các thành viên trong công ty cổ phần. Cổ phần để xác định cá nhân, tổ chức có phải là cổ đông của công ty hay không? Có nhiều loại cổ phần khác nhau tùy thuộc vào thỏa thuận của các cổ đông sáng lập. Cổ đông sở hữu các loại cổ phần này sẽ có quyền và nghĩa vụ pháp lý khác nhau.

Còn cổ phiếu chính là căn cứ về việc cổ đông sở hữu cổ phần. Cổ phiếu thường được sử dụng trong các công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán. 

Mệnh giá

Cổ phần không có mệnh giá có định, nó phụ thuộc vào quyết định của công ty và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá của cổ phần có thể khác so với giá chào bán cổ phần. Hội động quản trị công ty cổ phần quyết định giá chào bán cổ phần; tuy nhiên nó không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán. Trừ các trường hợp chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có, cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. 

Theo quy định trong Luật chứng khoán, mệnh giá cổ phiếu lần đầu chào bán ra công chúng là 10.000 đồng.

Tìm hiểu thêm: CÁCH TÍNH CỔ PHẦN GÓP VỐN

Phân loại 

Cổ phần được chia thành các loại như sau: 

  • Cổ phần phổ thông 
  • Cổ phần ưu đãi 

Dựa vào hình thức cổ phiếu thì được chia thành hai loại như sau: 

  • Cổ phiếu ghi danh (ghi tên người sở hữu trên tờ cổ phiếu) 
  • Cổ phiếu vô danh (không ghi tên người sở hữu trên tờ cổ phiếu)

Cổ phần và cổ phiếu là hai thứ được nhắc đến nhiều nhất trong các công ty cổ phần. 

1 cổ phần bằng bao nhiêu cổ phiếu?
1 cổ phần bằng bao nhiêu cổ phiếu? 

Như vậy chúng ta vừa cùng nhau làm rõ vấn đề: Cổ phần là gì? Cổ phiếu là gì? 1 cổ phần bằng bao nhiêu cổ phiếu? Những kiến thức này là những vấn đề cơ bản mà các nhà đầu tư cần nắm rõ để có thể kiếm lợi nhuận thành công. Mong rằng những thông tin được chia sẻ trong bài viết trên đây đã mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích. Chúc các bạn đầu tư thật thành công!

Bài viết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)
1 CỔ PHẦN BẰNG BAO NHIÊU CỔ PHIẾU?

Trả lời

Chuyển lên trên